Slovenské národné povstanie 01. července 2007 4072 x Prípravy Slovenského národného povstania (domáci odboj) 01. července 2007 2501 x Rôzne názory na SNP 01. července 2007 2671 x Nástup fašizmu v Európe - Nemecko 01. července 2007 5398 x Víťazstvá Slovanov 01. července 2007 2497 x Predpoklady vzniku II. svetovej vojny 01. července 2007 2051 x Medzivojnová Európa 01. července 2007 3237 x Slavomír - Zabudnutý, alebo zamlčovaný kráľ dávnych Slovákov 01. července 2007 3283 x Najvýznamnejšie medzinárodné udalosti v r. 1945 - 1960 01. července 2007 2500 x 1. Československá republika 01. července 2007 18399 x Veľká Morava 01. července 2007 2099 x 2. svetová vojna 01. července 2007 15984 x Vojna amerických osád za nezávislosť (1775 - 1781) 01. července 2007 2307 x Zjednotenie Nemecka (1859 - 1870) 01. července 2007 3344 x Slovenské národné obrodenie (1780 - 1848) 01. července 2007 4555 x Technicko-vedecká revolúcia v 2. polovici 19. storočia 01. července 2007 2374 x Františkánsky kostol 01. července 2007 3330 x Robotnícke hnutie v 19. a 20. storočí 01. července 2007 3233 x Občianska vojna v USA - Sever proti Juhu (1861 - 1865) 01. července 2007 9215 x Slovenské politické a národné hnutie pred 1. svetovou vojnou 01. července 2007 1782 x

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306