Zjednotenie Nemecka (1859 - 1870)

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 3405×

Příbuzná témataZjednotenie Nemecka (1859 - 1870)

- risorgimento - 3 etapy: 1820, 1848, 1870
- S - Habsburgovci, stred - pápežský št., J - Neapolské kráľ. + Sicília (od 15. st. Španielsku)

Sardínske kráľovstvo
- jediné samost. tal. územie
- panovník: Viktor Emanuel II.
- minister zahran. vecí: Camillo Cavoure
- začali posle. etapu risorgimenta
- považovali sa za schopných zjednotiť Tal.
- na čele C. Cavoure

C. Cavoure
- významný vyvolaním všeob. záujmu o zjednotenie
- obmedzil vojenské akcie za zjednotenie na minimum
- prevažné úsilie mala zohrať šikovná diplomacia

- Sardínske kráľ. nemohlo viesť vojnu samo, Franc. im boli ochotní pomôcť (snaha o oslabenie Habs.) -> Franc. ako silný spojenec, vojenská pomoc

1859 - sardínsko-francúzska vojna proti Habsburgovcom
- zač. vojny v S Tal.
- cisár Habsb. mon. - František Jozef II.
- armáda dobré vyzbrojená, Franc. - výdatná pomoc

bitka pri Solferíne
- definit. víťazstvo
- najkrvavejšia bitka pred Vietnamom, obrovské množstvo zabitých a zajatých
- Henry Dunant - návrh na založenie Červeného kríža
- celé S Tal. zjednotené (okrem Benátska)

1860 - ľudové povstanie na Sicílii
- vyvolal ho Giuseppe Garibaldi
- (1. pol. 19. st. - oslobodzovacie boje v J Am. - mal poznatky z ľudového partizánskeho boja; volali ich červenokošeľci - červená košeľa + sombréro; obrovská popularita - zástupy ľudí)
- povstanie prerástlo, povstalci oslobodili Sicíliu, Neapol
- chceli tiahnuť na Rím, Cavoure pricestoval za Garibaldim a presvedčil ho, aby dobrovoľne odovzdali moc do centrálnych rúk Viktora Emanuela II. 1861 - -> Talianskeho kráľovstva
- S + J => jednotné Talianske kráľ.

1866 - pripojenie Benátska

1870 - pripojenie pápežského št.
- ukončenie zjednotenia
- 1870 - -> Vatikánu, pápež dostal samost. za ostatné územia

pápežský št.
- pápež chránený Franc.
- Napoleon III. zjednotenie nechcel
- po páde Napoleona III. Cavoure prinútil pápeža ustúpiť

- Tal. netvorilo eknom. jednotný celok:
1. S - priemysel
2. J - zaostalý, poľnohosp., feudálne prežitky
- ich spojenie = problémy
- na tróne bola sardínska dynastia, kt. uprednostňovala S
- zač. tal. mafie - ekonom. príčiny na J Tal. (jedine za Musoliniho mafia enprofitovala).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?