Rôzne názory na SNP

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)Rôzne názory na SNP

- SNP nie je dodnes jednoznačne hodnotené
- malá časť historikov (tí, kt. obhajujú Slov. št. a HSĽS) tvrdia, že SNP bolo pučom proti slov. štátnosti
- väčšina historikov tvrdí, že to bol národno-oslobodzovací boj proti totalite, fašizmu za demokraciu
- rôznosť názorov sa prejavila, keď sa rozhodovalo, či 29. máj bude št. sviatkom (proti boli SNS, KDH; za boli vš. ostatné polit. str.; SDĽ návrh predložila)

literatúra o SNP
1. autobiograf. spomienky, kt. -> tesne po oslobodení v 45. roku
- najmenej objektívna, má však vysokú dokumentárnu hodnotu

2. -> v 50-tych rokoch
- „marxisticko-leninský pohľad na SNP"
- najmenej dôveryhodná, -> v obd. stupňujúceho sa tlaku
- prezentuje SNP ako zásluhu KSS, poskytuje len 1 pohľad, nerešpektuje ďalšie sily, kt. boli v povstaní
- najmenej hist. využiteľná
- faktograficky presné, vybrané sú však len tie fakty, kt. sa jej hodia

3. -> v 60-tych rokoch
- obd. celkového uvoľnenia, rehabilitácie
- lit. o SNP, kt. 1. krát prinášala objektívny pohľad na SNP
- 2 diela:
a) práca Jozefa Jablonického: Z ilegality do povstania
- 1. krát sa objavujú ďalší organizátori povstania - vojaci a nekomunist. odbojové zložky
- v 70-tom roku skartovaná

b) G. Husák: Svedectvo o slovenskom nár. povstaní (len 1. vydanie, ďalšie boli upravované)

4. -> v 70-tych rokoch
- akademik Viliam Plevza - dvorný historik KSS, on určoval, ako sa SNP bude hodnotiť
- už si nedovolil utajiť, že v SNP boli aj iné zložky, ale znovu sa hl. zásluha pripísala KSS
- vš. knihy tohto obd. vychádzali v Historickom úrade akadémie vied, kt. viedol Plevza
- Povstalecká história - film, autor: V. Plevza, už objektívnejšie hodnotenie povstania

5. po 89-tom roku
- objektívny pohľad na SNP
- Dušan Kováč, Ivan Kamenec, Jozef Lipták, Valerián Bystrický
- proti nim sa postavili tí, kt. SNP považovali za protištátny puč: Vnuk, Ďurica (SNP = niečo, čo sa nemalo stať a zničilo slov. štátnosť)

- ešte veľa archívnych dokumentov nebolo sprístupnených (veľa v archívoch majú ešte Rusi a Angl.)
- Valerián Bystrický mal možnosť ako 1. skúmať v angl. archívoch a zistil nejaké zaujímavosti
- povstalci požiadali Londýn, Beneša a Spojencov, aby nebombardovali kľúč. priemysel a zásobáreň pohonných hmôt - no anglo-americké vojská zbombardovali Dubovú (zásobáreň nafty) - doteraz sa nevie, prečo to urobili (náhoda al. úmysel?).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?