Slovenské politické a národné hnutie pred 1. svetovou vojnou

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)Slovenské politické a národné hnutie pred 1. svetovou vojnou

1901 - SNS sa vracia k aktívnej politike
- zúčastňujú sa vo voľbách (v celom Uh. malo volebné právo len 6% ľudí)
- na čelo sa dostáva Pavol Mudroň
- ideológ a tvorca programu: S. H. Vajanský (tajomník) - program znovu vypracoval pre pár intelektuálov - národné a školské ?

- vo vš. voľbách o 1. SV sa do snemu podarilo dostať aj Slovákom
- 1901 - 4 Slováci, 1905 - 2 poslanci, 1906 - 7 Slovákov, 1910 - 3 Slováci (členov bolo 300)
- v prospech Slovákov v sneme hlasovali Chorváti a Srbi

1900 - 14 - 2. emigračná vlna
- zo slov. sa vysťahovalo 500 tis. ľudí (1 mil. 800 tis. Slovákov)
- smerovala do zámoria, väčšinou tam aj ostali
- v niekt. obl. až 30% obyv. odišlo (Kysuce, V Slovensko)

1907 - Apponyho školské zákony
- zavŕšenie procesu maďarizácie
- zakazovali vyuč. v materinskom jazyku aj v ZŠ
- každý žiak do 4. triedy ZŠ musí ovládať maď. slovom aj písmom (až potom Sj ako Cj)
- každý učiteľ, kt. si píše slov. národnosť musí každé 4 roky skladať št. skúšku z jazyka maď. - SNS sa urazila a plakala namiesto toho, aby konala

október 1907 - krvavé udalosti v Černovej
- banskobystrický biskup Párvy nariadil vysvätenie kostola v Černovej farárovi Pazúrikovi
- s tým nesúhlasili Černovčania, chceli, aby ho vysvätil ten, kt. sa o to zaslúžil - A. Hlinka (tomu bol vtedy pozastavená činnosť, lebo sa zúčastnil na predvolebnej agitácii)
- Černovčania sa zhromaždili a vojaci dostali pokyn do neozbrojených veriacich strieľať
- výsledok: 15 mŕtvych
- Scotus-Viator (Seaton Watson) a B. Bjornson upozornili na situáciu Slovákov v Uhorsku
- SNS nedokázala razantnejšie vystúpiť - reagovala rôznymi prosbopismi, no vláda si z toho nič nerobila

1911 - Memorandum
- len školské požiadavky, boli však zamietnuté
- tým sa ukázala nesprávnosť politiky SNS ->

1913 - vznik SĽS
- klérikálny prúd opúšťa SNS a vytv. vlastnú str. 1914 - na čelo SNS sa dostáva M. Dulla
- po Mudroňovej smrti
- nový tajomník: J. G. Tajovský
- mení sa program
- SNS radikálne mení polit. smerovanie - jediná možnosť je spolupráca s Čechmi

Porovnanie s českým polit. hnutím
- v Čechách sa pred vojnou vytv. myšl., ako usporiadať mon. - Palárik - austroslavizmus
- iba malá časť boli panslavisti (K. Kramář)
- od 1907 v Čechách a Rak. - všeobecné volebné právo
- Česi mali v ríšskom sneme 200 poslancov, 14 polit. str.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?