Gerald R. Ford biography 12. března 2007 1860 x Jimmy Carter biography 12. března 2007 1663 x Gary Grant biography 12. března 2007 2845 x Monica Lewinsky biography 12. března 2007 2186 x Bill Clinton biography 12. března 2007 2224 x John Wayne biography 12. března 2007 1602 x Alonso Chaney biography 12. března 2007 1886 x Bette Davis biography 12. března 2007 1589 x Aretha Franklin biography 12. března 2007 3345 x Elektronické publikovanie 12. března 2007 2192 x Fidel Castro biography 12. března 2007 2082 x „Dávanie nezávisí od bohatstva dávajúceho, ale od bohatstva toho, kto prijíma.“ (Priateľstvo) 12. března 2007 1831 x Greta Garbo biography 12. března 2007 4097 x John Paul II. biography 12. března 2007 1832 x „Mladí ľudia, ktorí blúdia svojou vlastnou cestou sú milší ako tí, čo idú správne cudzími cestami.“ 12. března 2007 2101 x Joan Crawford biography 12. března 2007 1681 x William Blake biography 12. března 2007 1876 x Prečo mladí začínajú s drogami? 12. března 2007 3564 x Ron Howard biography 12. března 2007 2259 x Eliot, T.S. (Thomas Stearns) biography 12. března 2007 1709 x

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306