Technicko-vedecká revolúcia v 2. polovici 19. storočia

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)Technicko-vedecká revolúcia v 2. polovici 19. storočia

- priem. revolúcia sa mení sa technicko-vedeckú revolúciu
- zdokonalenie strojov a zač. systematického vedeckého prieskumu, kt. má viesť k zdokonaleniu výroby
- technika predbiehala vedu (20. st. - naopak - vedecko-technická revolúcia)
- zn:

1. premena kapitalizmu voľnej súťaže na monopolistický kapitalizmus
- od 70-tych rokov 19. st.
- zn. monopolistického kapitalizmu:
a) utváranie monopolov (trusty, kartely, syndikáty, koncerny)
b) finančný kapitál a -> finančnej oligarchie
c) vývoz kapitálu
d) utváranie medzinárodných monopolist. združení - sústreďujú výrobu určitého druhu za účelom zabránenia konkurencie, určovali si vš. 3 zákl. ekonom. ?
e) snaha o znovurozdelenie sveta, zmena pomeru síl

2. splynutie priem. a bankového kapitálu
- monopoly, aby modernizovali, rozširovali výrobu, potrebovali kapitál, požičiavali si o banky a tie si vyžadovali ručenie

3. vývoz kapitálu
- kapitál sa vyváža do krajín, kde sú splnené 2 podm.:
a) lacná prac. sila
b) dostatok surovín

4. dokončenie koloniálneho delenia sveta medzi koloniálne veľmoci Angl. a Franc.
- -> monopolov vyvolal snahu o znovurozdelenie sveta, pretože svet bol nerovnomerne rozdelený
- Afrika - posledná kolonizovaná (Habš - jediné nekolonizované), dohoda vo Fašode
- jediným neobsadeným úz. v Ázii - Čína - sústreďovali sa sem záujmy vš. súperiacich št. 5. vznik novej ideológie - marxizmu

6. vytv. obrovských soc. rozdielov, narastanie počtu chudobných, likvidácia drobných výrobcov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?