Znečisťovanie

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 2003×

Příbuzná témataZnečisťovanie

Ropa na morských plážach, automobilové výfukové plyny, emisie z tovární a elektrární, smetie a mnoho ďalších odpadových, produktov, to všetko sú znečisťujúce látky. Znehodnocujú životné prostredie, nepriaznivo vplývajú na zdravie ľudí, ubližujú zvieratám i rastlinám. Tieto odpadové zložky sú nežiadúcim dôsledkom moderného spôsobu života. Samotné znečisťovanie nie je síce ničím novým – už v minulom storočí továrne vypúšťali do ovzdušia obrovské oblaky jedovatého dymu. Lenže dnes je priemyselných závodov oveľa viac a omnoho širšia je aj škála znečisťujúcich látok. Pred znečistením neostal uchránený nijaký kút našej Zeme, či už na pevnine, v ovzduší alebo vo vode, postihnutá je dokonca aj Antarktída a Mount Everest. Vedci ešte stále nezistili všetko o znečisťovaní, no predsa už vieme dosť o tom, ako ho možno regulovať: dá sa znížiť napr. opätovným spracovaním odpadu či využívaním materiálov, ktoré sa v pôde rozkladajú pôsobením mikroorganizmov. Ekologické havárie
Okrem každodenného znečisťovanie dochádza občas i k nečakanému, náhodnému úniku znečisťujúcich látok, napríklad keď z tankera vytečie ropa a vytvorí na hladine oceánu obrovskú škvrnu. Takéto znečistenie zapríčiňuje úhyn miliónov rýb a morských vtákov. Kyslý dážď
Automobilové výfukové plyny obsahujú oxidy dusíka. Pri spaľovaní uhlia v tepelných elektrárniach sa uvoľňuje oxid siričitý. Keď tieto dve zlúčeniny zreagujú s vodou v ovzduší, premenia ju na slabé kyseliny, ktoré potom padajú na zem v podobe kyslého dažďa. Kyslý dážď poškodzuje stromy, zažiera sa do budov a hubí život v riekach. Dnes už dokážeme znížiť množstvo oxidu siričitého vypúšťaného z tepelných elektrární technologické zariadenie je hodne drahé. Skládky odpadu
V mnohých častiach sveta ľudia zakopávajú do zeme toxické chemické látky a iné nebezpečné odpadové produkty. Tie potom presakujú do pôdy i do vody a ničia v nich život. K moriam sa správame, akoby to boli skládky odpadu, napr. veľmi silno znečistené je Severné more. Aby život v moriach a océanoch nezanikol, musíme vytvárať menej škodlivé odpadové produkty. Znečisťovanie atmosféry
Ozón je forma kyslíka. Nachádza sa v atmosféru vysoko nad zemskými povrchom, kde vytvára ochrannú vrstvu pohlcujúce škodlivé ultrafialové žiarenie Slnka, ktoré môže vyvolať u človeka rakovinu kože. Túto ozónovú vrstvu však narúšajú chemické látky freóny, ktoré sa používajú napr. v chladničkách a sprejoch. Nad Antarktídou objavili vedci dokonca diery v ozónovej vrstve.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?