Znečištění vodních zdrojů

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 2067×

Příbuzná témataZnečištění vodních zdrojů

Znečištění vodních zdrojů

Nejdůležitější negativní vlivy člověka na vodní ekosystémy :

a) Ropné znečištění

b) Spad kyselých dešťů

c) Vypouštění komunálních, průmyslových a zemědělských odpadů

d) Tepelné znečištění vody

e) Nedostatek pitné vody

f) Fyzikální pole

g) Nadměrný lov a rybolov

h) Globální oteplování Země

Nejvýznamnější znečišťování co do rozsahu i intenzity se týká ropy a
jejích produktů unikajících do moří při častých haváriích tankerů,
při jejich čištění či při těžbě ropy na kontinentálních šelfech -
ročně tak unikne do vod oceánů až 2,5 miliónu tun ropy ( vzpomeňme
jen na obrovskou tragédii během války v Perském zálivu či na
nedávnou havárii tankeru u pobřeží souostroví Galapágy). Nejsilněji
působí ropné znečištění v chladných a mělkých mořích. Ropný film na
hladině negativně působí na populace mořských ptáků, savců, ryb i
bezobratlých. Kytovci, ploutvonožci a sirény umírají buď na přímé
požití ropy či strávením potravy již otrávené rozpustnými
aromatickými deriváty( RAD). Ptáci hynou v počtu i několika desítek
tisíc následkem ztráty termoregulace a izolačních vlastností peří
obaleného naftovým filmem ( např. po havárii tankeru Torrey Canyon v
r. 1967 početní stavy ptačích kolonií klesly na 10 % původního
stavu). Pod ropnými skvrnami hynou i mořští měkkýši, mikroorganismy
planktonu, kroužkovci, rybí potěr i plovoucí jikry. Jedovaté pro
mořské organismy jsou však i používané chemické látky -
dispergátory, které likvidují ropné znečištění.

Negativní vliv má bezesporu i kyselý déšť obsahující SOx ( ve vodě
přechází na H2SO4) a Nox ( přechází na HNO3).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?