Zmluvné prostriedky ZOP (zahranično obchodnej politiky)

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)Zmluvné prostriedky ZOP (zahranično obchodnej politiky)

Zásada nediskriminácie – musí byť istota, že ktorákoľvek K nebude rozvoju druhej K prekážať. Ide o zaobchádzanie s partnermi ako s rovnocennými. K si poskytujú doložku najvyšších výhod. 1. obchodné zmluvy
2. obchodné dohody
3. platobné a úverové dohody
4. dohody o vedecko- technickej spolupráce
5. dohody o clách a obchode
6. surovinové dohody
7. dohody o preprave tovaru
8. dohody o zamedzení dvojitého zdanenia

1.OZ – upravujú obchodno-politické vzťahy. Zahrňujú úpravy legislatívy, daňových a colných otázok, postavenie subjektov. Uzatvárajú sa na dlhší čas, dajú sa automaticky predlžovať. Podľa počtu partnerov rozoznávame bilaterálne a multilaterálne OZ. Každú OZ podpisuje hlava štátu a schvaľuje ju parlament. 2. OD – má medzištátny charakter, ale pospisuje ju minister poverený vládou. Konkretizujú sa tu podmienky vzájomnej výmeny T. Patria sem aj tovarové listiny, v kt sa uvádzajú dôležité T pre zahr- obchodnú výmenu zmluvných strán.
Štruktúra – úvodná časť (obsahuje pre ambulu – záujem o rozvoj a spoluprácu medzi obch. partnermi
- jadro – ustanovenie o doložke najvyšších výhod, podmienky dovozu a vývozu, podmienky platobného styku
- záver – doba platnosti, vypovedanie
3. P a Ú D – najznámejšia je clearingová D. Jej obsahom je:
a) zmluvný partneri si stanovia menu, v kt sa platobný styk uskutoční
b) stanovia si formu platobného styku
c) spôsoby platby, termín splatnosti
d) výšku hraničného úveru
e) náhradnú porovnateľnú menu pri menových kurzoch
f) úročenie, stanovia si B kt budú viesť clearingové účty, sp likvidácie zostatku
úverové dohody – možnosti a sp používania úverov v MEO, stanovuje sa tu výška medzivládneho úveru.

5. D o clách a obchode
 všeob dohody o c. a o. – GATT
 Európske D o pridružení
 D o vytvorení colnej únie medzi SR a ČR
 D o stredoeur. zóne voľného obchodu CEFTA
 D o voľnom obchode mezi SR a Rumunskom
 Ostatné D (D o hosp spolupráci, vedecko-tech spolupráci, o medzinár preprave T a osôb, surovinové D...).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?