Zmeny energie sústavy pri chemických reakciách

Kategorie: Chémia (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 2375×

Příbuzná témataZmeny energie sústavy pri chemických reakciách

Horenie je chemická reakcia pri ktorej sa uvoľňuje teplo a svetlo. Všetky látky, ktoré prudko reagujú so vzdušným kyslíkom za vzniku plameňa, nazývame horľaviny. V blízkosti horľavín sa nikdy nesmie pracovať s otvoreným ohňom.
Horľavé plyny a rozptýlené horľavé prachy môžu vytvárať horľavé zmesi pri ľubovoľnej teplote. Tuhé a kvapalné horľaviny vzplanú len pri určitých teplotách. Podľa teploty vzplanutia sa zaraďujú do štyroch tried.
Každý občan je povinný počínať si tak, aby nespôsobil požiar. Pri spozorovaní požiaru musíme hneď začať s jeho likvidáciu. Telefónne číslo požiarnych útvarov no celom území Slovenská je 150.
Chemické reakcie, pri ktorých sa uvoľňuje teplo, nazývame exotermické reakcie. Reakcie, pri ktorých sa teplo spotrebúva nazývame endotermické reakcie. Hodnota uvoľneného alebo spotrebovaného tepla pri chemickej reakcii závisí od hmotnosti reaktantov. Exotermické reakcie sú napr. horenie, dýchanie, endotermickou reakciou je napr. fotosyntéza. Látky, ktoré sa používajú ako palivo, misia spĺňať predovšetkým tieto podmienky:
- náklady na ich ťažbu, príp. výrobu sú čo najmenšie,
- ich spaľovanie musí byť ľahko uskutočniteľné.
Tuhé, príp. kvapalné prírodné palivá sa zošľachťujú – premieňajú na plynné palivá.
Všetky bežné používané prírodné palivá sú dôležitými surovinami aj pre chemický priemysel.
Železo sa vyrába zo železných rúd v hutách. Vysoká pec sa nepretržite automaticky plní koksom, železnou rudou a vápencom. Do spodnej časti pece sa vháňa predhriatý vzduch. Vo vysokej peci reagujú oxidy železa s oxidom uhoľnatým a uhlíkom. Vzniknuté suroviny železo je tuhé, proti vzduchu stále, krehké a nie je kujné. Odlievajú sa z neho napr. potrubia, výhrevné telesá, kotly...
Väčšina surového železa sa spracúva v oceliarňach a oceľ. Premena surového železa na oceľ je vlastne zmenšenie obsahu niektorých prvkov. Vyrába sa najčastejšie v konvertoroch, nistejových peciach alebo v elektrických peciach. Pridaním prísad, ktoré obsahuje niektoré prvky, do taveniny ocele sa získava ocele tvrdé, nehrdzavejúce, odolné proti chemikáliám a iné. Pomalým ochladením žeravej ocele sa získava tvrdá, menej pružná a ľahšie ohýbateľná oceľ; prudkým ochladením sa získava naopak tvrdá, pružná a krehká oceľ. .

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?