Životné prostredie

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 13687×

Příbuzná témataŽivotné prostredie

Prírodný zdroj je všetko, čo ľudia považujú za užitočné. V prípade môže byť zdrojom takmer všetko napríklad vietor, voda, horniny, kovy alebo dokonca samotná krajina. Mnohé naše prírodné zdroje sú suroviny ktoré sa používajú vo výrobe. Materiály sa stávajú zdrojom len vtedy, keď ich ľudia začnú využívať napríklad kaučukovníky rástli dávno pred tým, než sa ich šťava-latex používať na výrobu pneumatík alebo pršiplášťov. Suroviny sa využívajú, iba vtedy keď ich získavanie z prírody nieje drahšie ako samotná surovina. Ľudia dnes oveľa menej používajú cín ako v minulosti, lebo jeho ťažba je drahšia ako samotný cín. Namiesto neho sa dnes používa hliník. Dnes sa zdroje využívajú v oveľa väčšom rozsahu pretože ich nové technológie dokážu oveľa lepšie vypracovať. Objavili sa aj nové spôsoby ich využitia. Je však možné, že sa niektoré zdroje surovín vyčerpajú, pretože ich ľudia nadmerne využívajú.

Turistika a životné prostredie
Pretože mestá a veľkomestá rastú rýchlejšie než kedykoľvek predtým, volná príroda a široká krajina sú čoraz vzácnejšie. Mnoho ľudí má viac času a radi ho trávia v prírode. Príroda je však narastajúcim turizmom a rastom veľkých miest ohrozená. Tisícky návštevníkov môžu spôsobiť veľké škody na životnom prostredí a zničiť prirodzené prostredie živočíchov a rastlín. Ochrana životného prostredia
Životné prostredie sa mení využívaním prírodného bohatstva. Také činnosti ako turistika, baníctvo a výstavba ciest sa musia dobre naplánovať. Odborníci zhotovujú vopred štúdiu, v ktorej skúmajú a popisujú všetky možné vplyvy projektu na životné prostredie. Ak by mal projekt prostredie poškodzovať musí sa zmeniť. Svetové banky dnes už nepožičiavajú peniaze na projekty týkajúce sa rozvoja amazonskej nížiny práve pre poškodzovanie životného prostredia v tejto oblasti.Úspora a recyklácia
Mnohé naše zdroje sú neobnoviteľné a nakoniec sa vyčerpajú. Aby vydržali dlhšie musia ľudia šetriť materiálom a čo najviac recyklovať, to znamená po použití vrátiť späť do výroby. Priemysel v tom môže zohrať dôležitú rolu. Znečisťovanie životného prostredia
Znečisťovanie životného prostredia poškodzuje zdravie všetkého živého.
Niektoré druhy znečisťovania sa vyskytujú prirodzene, ako napríklad dym z lesných požiarov a sopiek alebo peľ z kvetov. Avšak oveľa väčšie znečisťovanie prostredia spôsobujú priemyselné podniky, družstvá, elektrárne, doprava a náš každodenný život.

Zamorujú prostredie škodlivými látkami, odpadom a hlukom.

Znečisťovanie zeme a morí
Naša planéta je znečistená odpadom. Rozsiahle plochy zeme zaberajú skládky odpadu, ktorý ľudia denne produkujú, Niektorý dokonca odhadzujú odpadky do riek alebo na ulicu. Priemyselný odpad je ako hlušina, ktorá zostáva po vyťaženom uhlí sa tiež vyváža na obrovské skládky. Niektoré druhy odpadu sú jedovaté a preto sa zakopávajú. Toto však nieje vždy bezpečné pretože jedovaté látky môžu presakovať cez podzemné vody. Znečistená voda môže rýchlo presiaknuť na veľmi veľké územie. Priemyselné chemikálie pesticídy a hnojivá používané v poľnohospodárstve sa splavujú do riek. Na niektorých miestach sa vypúšťajú do vody kanalizačné splašky, čo spôsobuje mnohé ochorenia ľudí aj zvierat.

Ochrana životného prostredia
Naše životné prostredie je už tak zamorené, že je veľmi ťažké bezpečne toto znečistenie odstrániť. Štáty preto vydávajú rôzne zákony na ochranu životného prostredia, aby zamorovanie nepokračovalo. Znečisťovanie ovzdušia
Priemyselná výroba a motorové dopravné prostriedky vypúšťajú do vzduchu zdraviu škodlivé látky napríklad olovo. V niektorých veľkomestách je vzduch taký znečistený, že sa nad nimi stále vznáša oblak hmly. Ďalším škodlivým účinkom šíreným vzduchom je hluk. Kyslý dážď
Kyslý dážď je hlavným zdrojom znečisťovania ovzdušia. Spôsobujú ho výfukové plyny. Tieto plyny spôsobujú, že vzduch je 1 000 krát kyslejší než obyčajne. vietor odnáša vzduch až kým nespadne v podobe kyslého dažďa často v neďalekej krajine. Ozónová vrstva
Ozónová vrstva je súčasťou atmosféry a chráni nás pred škodlivými slnečnými lúčmi. Chemikálie nazývané freóny, ktoré sa používajú na výrobu izolačných materiálov aerosólov a v chladničkách, unikajú do ovzdušia a ničia ozón. v Ozónovej vrstve sa tvoria diery. Vrstva sa dostane do prirodzeného stavu až keď ľudia prestanú používať freóny. Skleníkový efekt
Zem je obklopená atmosférou, ktorá na nej udržiava teplo. Tento proces sa nazýva skleníkový efekt a je úplne prirodzený. Mnohý vedci sa však zhodujú v tom, že zem sa ohrieva. Toto ohrievanie je spôsobené zvyšovaním množstva určitých plynov vo vzduchu. Nazývame ich skleníkové plyny a patrí medzi ne aj oxid uhličitý, freóny a metán. Zvyšujú schopnosť atmosféry udržiavať teplo. Ako vznikajú skleníkové plyny
Väčšina skleníkových plynov sa vyskytuje prirodzene. Dnes je ich však vo vzduchu príliš veľa. Oxid uhličitý vzniká spaľovaním paliva a vyskytuje sa aj v priemyselnom odpade. Rastliny ho pohlcujú, ale keďže sa mnohé stromy vyrubujú, spotrebuje sa z neho len malé množstvo.

Metán sa vytvára v niektorých odvetviach poľnohospodárstva. Freóny však niesu prirodzené plyny, sú produktom priemyselnej výroby.

Svet zajtrajška
Svet sa mení rýchlejšie než kedykoľvek pred tým. Kedysi trvalo roky, kým sa nová technológia dostala do praxe, ale dnes to môže trvať už iba len niekoľko mesiacov. Je ťažké presne predpovedať budúcnosť ale mnohé veci, ktoré sa nám dnes zdajú čudné, sa čoskoro môžu stať súčasťou každodenného života. Mestá budúcnosti
Budúce veľkomestá sa môžu od dnešných veľmi odlišovať. Aby sa vytvorilo príjemné prostredie v ktorom je vždy teplé počasie ľudia asi budú budovať mestá v akejsi priehľadnej bubline. V Európe už existujú oddychové zábavné parky pod umelými krytmi, takže návštevníci sa nemusia obávať zlého počasia. Keďže stavebné pozemky sú stále vzácnejšie ľudia budú pravdepodobne stavať mestá aj pod hladinou mora alebo vo vesmíre. Každý rok je na ceste hustejšia premávka a vzduch je stále viac znečisťovaný výfukovými plynmi. Budúce formy dopravy by mali menej škodiť životnému prostrediu. Na niektoré cesty budú ľudia používať jednosedadlové lietadlá alebo elektromobily. Na pravidelné vzdialenosti budú používať jednokoľajové vlaky, alebo vertikálne vzlietajúce a pristávajúce lietadlá, alebo nízkoletiace kozmické lode.

Životné prostredie
Počet obyvateľov sveta rastie ľudia budú potrebovať stále viac potravy a pitnej vody aj vody pre poľnohospodárstvo. Už dnes je možné do určitej miery ovplyvňovať počasie a životné prostredie.

Energia
Keď sa v budúcnosti fosílne palivá vyčerpajú budeme pravdepodobne potrebovať nové zdroje energie. Vedci pracujú na mnohých nových objavoch ako nukleárna fúzia. Je to proces spájania sa množstva atómov aby sa uvolnili veľké množstvá energie. Nový životný štýl
So zdokonaľovaním technológií sa bude meniť aj náš každodenný život. Mnohé činnosti môžu vykonávať počítače, alebo roboty. Ľudia potrebujú zmeniť svoj štýl života aj preto, aby sa lepšie dokázali starať o našu planétu neplytvať jej zdrojmi. Spojenie
V budúcnosti vynájdu ľudia nový spôsob komunikovania. Budú vlastniť videotelefóny s obrazovkami, takže sa budú pri telefonovaní aj vidieť. Jedného dňa možno budeme schopný vymyslieť prístroje, ktoré budú posielať chute a vône, ako dnešné zvukové a obrazové správy.

Viete že...
Vedci vravia, že v budúcnosti môže zeleninové a mäsové jedlá nahradiť strava z vitamínových a minerálnych piluliek. Avšak ľudia sa pravdepodobne nebudú chcieť vzdať skutočnej potravy.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?