Život v tábore v Rusku

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. září 2006
  • Zobrazeno: 2470×

Příbuzná témataŽivot v tábore v Rusku

Život v tábore by sa dal charakterizovať jedným slovom práca. V táboroch bol 12 hodinový pracovný čas. Väzňovi sa vedenie snažilo nedopriať ani chvíľku na oddych, aby sa nemohol zaoberať inými myšlienkami ako prácou. Práca vôbec nebola uľahčovaná nejakými prostriedkami, napríklad autá alebo žeriavy. Všetko sa robilo ručne. Jediným prostriedkom, ktorý sa používal na uľahčenie práce, bol fúrik. Okrem neho boli väzňom pridelené krompáče, lopaty, ak pracovali v lesoch tak aj sekery. V týchto podmienkach sa veľmi dobre osvedčili inžinieri. Dokázali skonštruovať drevený žeriav, drevený vlak na odvoz zeminy a mnohé iné vynálezy, ktoré uľahčili prácu väzňom. Veľkým háčikom však bola zamrznutá pôda. Vieme, že na Sibíri, pôda zamŕza až do hĺbky niekoľkých metrov, preto bola práca omnoho ťažšia. Známa je výstavba Bielomorského kanála. Do tejto stavby štát investoval 9 miliónov rubľov, no vedenie táborov v snahe líškať sa Stalinovi využilo čiastku v hodnote 1 milión rubľov. Bielomorský kanál meral 227 km a čas, za ktorý ho mali väzni postaviť bol neuveriteľných 20 mesiacov od septembra 1937 do apríla 1939. Pre porovnanie Panamský prieplav stavali 28 rokov a meral 80 km alebo Suezský prieplav, ktorý je dlhý 161 km a stavali ho 10 rokov. Stalin sa rozhodol, že kanál bude postavený za taký čas a to sa muselo splniť. Väzni mali postaviť 15 priehrad, 12 vodných priepustov, 49 hrádzí a 33 kanálov. Bolo treba odstrániť 21 miliónov kubíkov zeminy, kamenia, balvanov a prekopať sa cez močariny. Betónovacích prác bolo 390 000 kubíkov a zrubových bolo 921 000. Na práci sa podieľalo podľa papierov 100 000 ľudí a všetci boli väzni. Údaj 100 000 bol stále rovnaký, menili sa len mená väzňov. Ani pri tejto stavbe neboli použité dopravné prostriedky a všetko sa robilo ručne. Brány plavebných komôr boli z dreva, hrádze boli zo zeminy, aj tá začala časom prepúšťať vodu. Stavba bola ukončená k 1. máju 1933. Pri jej výstavbe zahynulo do 2 miliónov ľudí. To je názorný príklad socialistického plánovania a hospodárstva. O pár desaťročí neskôr kanál schátral. Stalinovi nebolo treba vynájsť plynové komory ako to robil Hitler, lebo jeho plynovými komorami boli práve takéto stavby. Gulagy si po tejto stavbe nezachovali pôvodnú tvár. začali sa robiť nové reformy. V táboroch boli zavedené BSR – baraky so sprísneným režimom a TS – trestná samoväzba. Mnohým väzňom, ktorí boli odsúdení v 20. rokoch na 10 rokov, v 30. rokoch dávali nové 10 ročné tresty. Väzni pracovali veľmi ťažko.

Pracovali v kameňolomoch, ťažili uhlie, kopali hlinu a piesok, ťažili rašelinu. Stalo sa, že v Abakame mala dvojica väzňov pri –40 stupňovom mraze nakopať 4 kubíky hliny a to len lopatou a krompáčom. Väzni razili tunely a podsypávali cesty, tavili rudy, zlievali kov a rúbali drevo. Rúbanie dreva bola najťažšia práca. Denná norma na jedného väzňa bol a 5 kubíkov a to aj v zime v pol metrovom snehu. Na túto prácu využívali aj invalidov. Posielali ich ešte pred drevorubačmi do lesa udupať polmetrovú vrstvu snehu. Väzni hovorili trom týždňom rúbania suché zastrelenie. Jedlo tejto práci svojím množstvom vôbec nezodpovedalo. Množstvu jedla zodpovedal výsledok práce. Bolo rozčlenené do niekoľkých skupín: údernícke jedlo – 700 až 900 gramov chleba a kaša. Od 30 % do 80 % výkonu bolo trestné jedlo – 400 gramov chleba a dve misky žbrndy. O d 81 % do 100 % je výrobný prídel – 500 až 600 gramov chleba a tri misky žbrndy. Do 30 % výkonu bol karcerový prídel – väzeň dostal 300 gramov chleba a misku žbrndy na deň. Voľné dni boli 1. mája a na výročie októbra. Oblečenie väzňov bolo veľmi biedne. Väzni po príchode do tábora dostali sivé vatované kabáty a nejaké topánky, ktoré už buď boli zodrané, alebo sa veľmi rýchlo zodrali, a tak museli improvizovať. Nové topánky si vyrobili z pneumatiky a zošili ich drôtom. Život v tábore nebol pokojný. Väzni museli pracovať aj za iných väzňov tzv. zašivákov. Boli to prevažne banditi, ktorí olupovali väzňov, oberali ich o spánok a stravu a vedenie s nimi sympatizovalo, pretože boli skvelí udavači. Aj v gulagoch sa praktizovali karcerové tresty. .

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?