Židia

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 3680×

Příbuzná témataŽidia

- starobylý národ, ktorý vyznáva najstaršie monoteistické náboženstvo – judaizmus. Podľa Starého zákona sú Židia potomkovia Abraháma, ktorí sa usadili v Kanaane (dnešný Izrael) asi pred 3 800 rokmi. V 17. storočí pred n. l. sa presťahovali do Egypta, aby ušli pred suchom. V Egypte ich zotročil faraón Ramzes II. a okolo roku 1230 pred n. l. ich Mojžiš vyviedol z Egypta. Starý zákon opisuje, ako Židia dostali na hore Sinaj desať prikázaní, ako vybudovali chrám v Jeruzaleme a upadli do babylonského zajatia. Neskôr sa dostali do područia Rimanov, ktorí v r. 70 n. l. potlačili židovské povstanie a zničili druhý chrám. Židia sa potom postupne rozptýlili do tzv. diaspóry po celej Európe a Blízkom východe. Z náboženských dôvodov boli často prenasledovaní; nesmeli vykonávať niektoré zamestnania a boli sústredení v zvláštnych štvrtiach – getách. V roku 1290 vyhnali všetkých Židov z Anglicka a mohli sa doň vrátiť až v 17. storočí, zo Španielska boli v 16. storočí úplne vyhnaní alebo násilne obrátení na katolícku vieru. V 19. storočí získali Židia v mnohých európskych krajinách v rastúcej miere občianske slobody, čo im umožnilo opustiť fyzické i kultúrne geto a zapojiť sa do politického a kultúrneho života väčšinovej spoločnosti, ale súčasne to viedlo aj k rozsiahlej asimilácii. Mnohí Židia prijímali identitu národných spoločenstiev, v ktorých žili, a často úplne opúšťali náboženstvo, ktorému boli ich predkovia verní po tisícročia. Mnohí sa preslávili vo vede, politike, literatúre, výtvarnom umení, hudbe a divadle. Tieto úspechy asimilovaných Židov však vyvolávali antisemitské reakcie, akou bola napríklad Dreyfusova aféra (1894) vo Francúzsku. Pod vplyvom pretrvávajúceho antisemitizmu vzniklo židovské národné hnutie, sionizmus. Cieľom sionizmu bol návrat Židov do Palestíny. Prenasledovanie Židov vyvrcholilo nacistickým vyhladzovaním v koncentračných táboroch – holokaustom. V r. 1948 bol založený židovský štát Izrael, väčšina Židov však naďalej žije v diaspóre. V súčasnosti žije na svete asi 13 miliónov Židov s rôznorodým etickým pôvodom.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?