Ženske pohlavné orgány a poruchy sexuálnych vzťahov

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 8182×

Příbuzná témata



Ženske pohlavné orgány a poruchy sexuálnych vzťahov

Ženské pohlavné orgány
Orgánmi reprodukčnej sústavy su dva vaječníky(ovária), maternica(uterus), vajíčkovody (ovoduktus) a pošva(vagína), ktorá spája vnútorné orgány s vonkajšími pohlavnými ústrojmi. Každý mesiac sa uvoľňuje z vaječníka do vajíčkovodu vajíčko. Ak sa vo vajíčkovode oplodní, zahniezdi sa v maternici, to znamená, že žena je tehotná. Ak sa vajíčko neoplodní, vyplaví sa s spolu s menštruačnou krvou cez pošvu von.
Vonkajšie pohlavné orgány :
U žien majú vonkajšie pohlavné orgány rozličný tvar a veľkosť. Patria k nim: Venušin pahorok(mons publis), tukový vankúš s ochlpením, veľké pysky ohanbia,dva veľké kožné záhyby obklopujúce ústie pošvy a malé pysky ohanbia, záhyby kože, ktoré obklopujú dráždec (klitoris), analogický orgán mužského pohlavného údu a eroticky najcitlivejšie miesto. Pri pohlavnom vzrušení sa dráždec zväčší a spevnie. Všetky tieto orgány označujeme spoločným názvom vulva.
Vnútorné pohlavné orgány :
K vnútorným pohlavným orgánom ženy uloženým v panve patria dva vaječníky, dva vajíčkovody, maternica a pošva. Maternica sa nachádza v centre panvy upevnená dvojitým elastickým väzivom. Pred ňou je močový mechúr a za ňou konečník.
Pošva :
- je asi 8 cm dlhá rúra, ktorá je nielen miestom spojenia ženských a mužských pohlavných orgánov ale aj cestou, ktorou prichádza na svet dieťa. Aby pošva mohla plniť tieto funkcie musí byť dostatočne pružná. Zväzky svaloviny sú bohato zásobené krvou, čo spôsobuje jej prekrvenie pri pohlavnou vzrušení.
Krček maternice :
- je štruktúra so širokými stenami, ktorá sa nachádza v dolnej časti maternice. Krček spája maternicu s pošvou
Maternica :
- (uterus) sa nachádza vpredu v dolnej časti brušnej dutiny za močovým mechúrom. Je to druhý orgán hruškového tvaru, tvorený najsilnejšími svalmi v ľudskom tele, ktoré sa dokážu roztiahnuť a obopnúť plod a pri pôrode ho tklačuť do pôrodného kanála. Po 6 mesiacoch sa stiahnu na svoju pôvodnú veľkosť. Svalové steny maternice obklopujú dutinu vystlatú maternicovou sliznicou- endometriom, v ktorej sa zahniezdi oplodnené vajíčko. Ak vajíčko po ovulácii nebolo oplodnené, vrstva novovytvorenej maternicovej sliznice sa počas menštruácie odplaví.
Vajíčkovod :
- je miesto, v ktorom sa spermia stretáva s dozretým vajíčkom krátko po ovulácii. Vajíčkovod je dlhý asi 10 cm a jeho lievikovité zakončenia má výbežky.

Vnútornú vrstvu tvoria bunky schopné zabezpečiť posúvanie vajíčka vajíčkovodom do maternice.
Vaječníky :
- sú žľazy s vnútorným vylučovaním, ktoré sa nachádzajú v bruchu pod pupkom. V nich sa tvoria vajíčka schopné oplodnenia a vylučujú sa tu hormóny etrogén a progesterón, ktoré určujú typické ženské znaky a menštruačný cyklus. Už pri narodení dievčatka obsahujú vaječníky všetky vajíčka (približne 400 000). Každý vaječník obsahuje teda tisíce vajíčok, ktoré počas plodného obdobia v živote ženy po jednom dozrievajú vždy v jednom vaječníku a uvoľňujú sa do vajíčkovodu. Ak je uvoľnené vajíčko oplodnené, žena otehotnie.





Poruchy sexuálnych vzťahov muža a ženy :
U zdravého muža a ženy s dobrým citovým vzťahom by sa za normálnych podmienok nemali vyskytnúť prekážky znemožňujúce uspokojiví pohlavný život. Medzi najčastejšie nedostatky a poruchy v sexuálnych vzťahoch patria: frigidita, mužská pohlavná chladnosť, vaginizmus, predčasný výstrek semena
Frigidita : (pohlavná chladnosť) sa u žien vyskytuje častejšie ako u mužov. Postihnutý jedinec buď vôbec nemá, alebo má len slabý vzťah k osobe druhého pohlavia. Skutočne frigidných žien je málo. Väčšinou ide o ženy, u ktorých pri pohlavnom styku nenastáva vyvrcholenie a nedosahujú úplne uspokojenie v sexuálnych vzťahoch, alebo ide o ženy u ktorých sa sex. funkcia nerozvinula.
Mužská pohlavná chladnosť : sa prejavuje znížením záujmom o pohlavný styk. Postihnutí muži trpia pocitom menejcennosti a stránia sa žien. Vaginizmus : Niektorým ženám sa pri pokuse o pohlavný styk stiahne svalstvo pošvového vchodu, čo znemožňuje pohlavný styk. Má rozličné príčiny, často ide o následok nesprávnej sexuálnej výchovy v detstve a v období dospievania. Úprava tohoto stavu si vyžaduje pochopenie partnerov a lekársku pomoc.
Predčasný výstrek semena : (ejacuatio praecox) nastáva u postihnutých mužoch buď tesne pred pohlavným stykom alebo hneď po vniknutí údu do pošvy. Takýto muž má síce pocit uspokojenia ale trpí tým že nedokáže uspokojiť ženu. Tento stav si vyžaduje lekárske vyšetrenie. U mladých mužov sa na začiatku pohlavného života pomerne často vyskytuje predčasný výstrek semena, čo však treba pokladať za normálny fyziologický jav.

Nový příspěvek



Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?