Záväzné geodetické systémy

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 16. března 2013
  • Zobrazeno: 1004×

Příbuzná témataZáväzné geodetické systémy

1.)Svetový geodetický systém WGS – 84

• systém vznikol v roku 1984

• geocentrický súradnicový systém, ktorý využíva karteziánske súradnice , respektíve elipsoidické súradnice

• geodetické súradnicové systémy majú spoločný znak v tom, že os x sa volí v smere poludníka prechádzajúceho zvoleným počiatkom, os y je na ňu kolmá v pravotočivom systéme

• systém GPS – globálny polohový systém

• vznikol v USA v armáde a tiež ho označujeme NAVSTAR

• NAVSTAR – skladá sa z 24 satelitov obiehajúcich okolo Zeme nepretržite v presne stanovených dráhach, aby bolo možné kedykoľvek určiť polohu bodu

• pôvodne bol systém využívaný na vojenské účely, neskôr bol poskytnutý aj civilným zložkám

• skladá sa z riadiacej, kozmickej a užívateľskej časti

2.)Systém S-JTSK

• charakterizovaný Beselovým elipsoidom

• Křovákovo zobrazenie, ktorým sa Besselov elipsoid zobrazuje do roviny

• poloha bodu je daná rovinnými pravouhlými súradnicami x,y

• systém S – JTSK je dvojité zobrazenie pri ktorom sa elipsoid zobrazí na guľu, ktorá sa dotýka elipsoidu v jednom bode základnej rovnobežky φ0 = 49o30´

• Gausova guľa sa ďalej zobrazí na kužeľovú plochu, ktorá pretína plášť gule v 2 rovnobežných čiarach

• zobrazenie na kužeľ sa zvolilo v záujme zmenšenia dĺžkového skreslenia

• na kuželi rozvinutom do roviny sa kartografické poludníky zobrazia ako priamky vychádzajúce z vrcholu kužeľa a kartografické rovnobežky sa zobrazia ako sústredné kružnice

• zvolený základný poludník prechádzajúci k zemepisnej dĺžke 42o20´ východne od Ferra predstavuje +x a os y je orientovaná na západ

• celé územie SR leží v jedinom kvadrante s kladnými súradnicami

3.)Systém S – 42

• v tomto zobrazení sa predmety zobrazujú na valec v transverzálnej polohe, ktorý sa dotýka zemského telesa (Krasovského elipsoidu) pozdĺž stredného (základného) poludníka zobrazujúceho sa v skutočnej veľkosti

• ostatné poludníky sa skresľujú a zobrazia sa ako krivky symetrické voči obrazu základného poludníka

• dĺžkové skreslenie sa zväčšuje so vzdialenosťou od základného poludníka

• šírka pásov sa volila 3 alebo 6o

• každý poludníkový pás má svoj súradnicový systém

• os x tvorí obraz základného poludníka

• os y predstavuje obraz rovníka a jej počiatok sa mení podľa vzťahu y= k + y

• územie ČSSR vyšlo na číslo pásu 33 a 34Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?