Západná Európa

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 10744×

Příbuzná témataZápadná Európa

Západná Európa leži na západnej pologuly a severnaj pologuly. Rozloha je takmer 1 000 000 km2. Do západnej Európy patria: Francúzska, Andorra, Belgicko, Luxemburgsko, Holandsko, Veľká Británia, Írsko. Povrch: vo Francúzsku sú Ardeny, Francúzske stredohorie, Alpy, Mont Blanc ( 4 810 m ). V strede Anglicka sú Penninské vrchy. Benelux je nížinatý.
Najvýznamnejšie rieky sú Temža, Tees a Seven. Vo Francúzsku: Seina, Loira, Garonna.
Pestujú sa tu najmä obilniny, okopaniny, olejniny, vinič, aj ovocie, rozsiahle je zeleninárstvo, chov dobytka, hydiny a rybolov. Francúzska patrí k najväčším výrobcom mäsa, mlieka a syrov. Významné postavenie v hospodárstve má aj cestovný ruch. Tieto štáty sú veľmi vyspelé Belgicko, Luxemburgsko, Holandsko a Veľká Británia sú členmi NATO, EÚ. Írsko je členom iba EÚ. Francúzko a Veľká Británia sú z piatich stálych členov Rady bezpečnosti OSN ( tiež NATO a EÚ )
Gramotnosť v týchto štátoch je 99%.Francúzsko

Hlavné mesto: Paríž
Rozloha: 543 965 Km2
Počet obyvateľov: 58 607 000
Jazyky: francúzština, brétončina, baskičnina

Francúzsko siaha od Sterdozemného mora až po Lamanšský prieliv a od Atlantiského oceánu k Alpám. Povrch krajiny tvorí oblasť pohorí starého hercýnskeho vrásnenia, ku ktorému patria Ardeny, Vogézy, Francúzske sterdohorie, Parížska a Akvitánska panva, a oblasť mladých pohorí – Alpy, Pyreneje a Jura, ktoré sú rozčlenené zlomami. V Alpách je najvyšší vrch krajiny a Európy, pohraničný Mont Blanc. Rieky Seina, Loira, Garonna ústia do Atlantického oceána, Rhôna do Stredozemného mora. Podnebie je mierne, na západe vlhké, prímorské, smerom do vnútrozemie kontinentálne. Francúzsko patrí k najvyspelejším krajinám sveta. Z nerastných surovín sa tu ťaží železná ruda, uhlie, ropa, zemný plyn a soľ. V priemysle sú tu zastúpené všetky odvetvia. Dôležitý je priemysel strojársky, textilný, lodiarsky, hutnícky a energetický. Tradičný priemysel je textilny, sklársky a potravinarsky. Pestujú sa tu najmä obilniny, vinič a v sterdomorskej oblasti južné ovocie. V Európe sa Francúzsko stalo priekopníkom vysokorýchlostnej železničnej dopravy na špeciálne budovaných tratiach. Približne ¾ elektrickej energie, ktorú krajina potrebuje, vyrábajú jadrové elektrárne. Paríž patrí medzi navyhľadávanejšie turistické ciele.

Veľká Británia
(Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska)

Hlavné mesto: Londýn
Rozloha: 242 900 Km2
Počet obyvateľov: 58 200 000
Jazyky: angličtina, balejština, gaelčina, írčina

Veľká Británia je najväčší ostrovný štát v Európe na Britských ostrovoch, od pevniny oddeľuje Lamanšský prieliv. Člení sa na Anglicko, Wales, Škótsko, Severné Írsko. JV krajiny je nížinný, Z a S hornatý. Škótsko vypĺňajú Kaledonské vrchy, Grampiány s najvyšším vrchom štátu Ben Nevison. Rieky sú prevážne krátke, k najznámejším patrí Tenža, Tees a Seven, nízke rozvodia medzi nimi dovolili vybudovať sieť prieplavov. Podnebie je oceánske s vlhkov zimou a krátkym vlhkým letom. Veľká Británia je priemyselný štát, rozvinuté sú všetky odvetvia priemyslu. Významný je ťažobný priemysel. Ťaží sa uhlie, ropa, železná ruda. Medzi najstaršie odvetvia patrí textilný, odevný a potravinársky priemysel. Rozvinutý je strojársky (autá, lode, lietadlá) a chemický. Orná pôda zaberá asi 30% rozlohy, lúky a pasienky 47%. V poľnohospodárstve prevláda živočíšna výroba, chová sa dobytok, ovce, ošípane, významný je rybolov. Írsko

Hlavné mesto: Dublin
Rozloha: 70 285 km2
Počet obyvateľov: 3 644 000
Jazyky: írčinarčina, angličtina

Írsko je republika na rovnomennom ostrove, len jeho severovýchodná časť Severné Írsko patrí Veľkej Británií. Vnútrozemie ostrova zaberá nížina s množstvom zamokrených plôch a rašelinísk. Klimatické podmienky sú celý rok priaznivé pre rast trávy a machov, preto sa Írsko volá zelený ostrov. Takmer polovicu rozlohy ( 46% ) pokrývajú lúky a pasienky. Poľnohospodárstvo sa špecializuje na živočíšnu výrobu, chová sa dobytok, ovce a ošípané, kone a hydina. Jej produkty spracúva potravinársky priemysel, ďalej je tu rozvinutý energetický a ťažobný. Ťaží sa uhlie, rašelina, farebné kovy. Významný je rybolov. Írovia sú potomkovia Keltov, ktorí sa sem prisťahovali v 4.storočí pred našim letopočtom zo Švédska.
Belgicko

Hlavné mesto: Brusel
Rozloha: 30 528 Km2
Počet obyvateľov: 10 188 000
Jazyky: holandčina, francúzština, nemčina

Belgicko je kráľovstvo v západnej Európe pri Severnom mori. Väčšinu územia tvorí nížina, oddelená od mora pásom piesočných dún. Na juhovýchode zasahujú lesnaté Ardeny. Žijú tu dva národy, na severe Flámy a na juhu Valóni, ktorý hovoria po francúzsky. V hustote obyvateľov sa zaraďuje medzi najhustejšie osídlené štáty v Európe. Belgicko je rozvinutou priemyselnou krajinou. Živočíšna výroba sa orientuje na mliečne výrobky a rybolov. Holandsko

Hlavné mesto: Amsterdam
Rozloha: 41 865 km2
Pošet obyvateľov: 15 604 000
Jazyky: holandčina, frízština

Leží pri pobreží severného mora. Väčšinu územia tvorí nížina, 38% plochy leží nižšie ako hladina mora. Rozsiahle plytké zálivy sa po vysušení, chránené hrádzou, poľnohospodársky využívajú.

Rieky Rýn, Mása a Šelba sú pospájané množstvom kanálov. Druhým najväčším mestom po Amsterdame je najväčší európsky prístav Rotterdam. V poľnohospodárstve je rozvinuté najmä zeleninárstvo, kvetinárstvo a živočíšna výroba. Pre krajinu sú charakteristické aj veterné mlyny, ktoré sa okrem mletia tiež používajú na odčerpanie vody. Luxembursko

Hlavné mesto: Luxembourg
Rozloha: 2586 km2
Počet obyvateľov: 420 000
Jazyky: luxemburčina, francúzština, nemčina

Je veľkovojvodstvo v Európe medzi Nemeckom, Francúzskom a Belgickom. Severnú časť tvorí pohorie Ardeny, na juhu úrodná dolina rieky Mosely a jej prítokov. Ťaží sa železná ruda. Najvýznamnejši je hutnícky priemysel, rozvíja sa priemysel energetický, chemický, odevný a potravinársky. Pestujú sa tu obilniny, okopaniny, ovocie a vinič.

Andorra

Hlavné mesto: Andorra la Vella
Rozloha: 468 km2
Počet obyvateľov: 65 000
Jazyky: katančina, francúzština, španielčina

Andora je malý horský štát v Európe, leží na Pyrenejách ( medzi Španielskom a Francúzskom ) má vlastnú štátnosť, ale nominálnu zvrchovanú moc spoločne vykonáva Španielsko a Francúzsko. Hlavným hosp. odvetvim je cestovný ruch. Hospodárstvo sa opiera o predaj tovaru, ktorý nepodlieha dani.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?