Zámorské objavy

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)Zámorské objavy

príčiny
- nedostatok drahých kovov, zlatých a strieborných peňazí - európske doly boli úplne vyčerpané
- v priebehu 15. st. bol problematický obchod s V, najmä po dobytí Carihradu Turkami r. 1453, kt. tieto obchodné cesty obsadili
- => začali sa hľadať nové cesty, do kt. sa investoval obchodný kapitál

predpoklady
1. zmena názoru na svet
Beheimov glóbus
- prvý glóbus zostrojený r. 1492 norimberským kupcom a kartografom portugalského dvora Martinom Beheimom
- prvá v stredoveku známa kresba s heliocentrickým názorom
- zakreslil Európu, Afriku, Áziu, ostatné kontinenty nepoznal
- nepoznal ostrovy pri ázijskom kontinente, medzi Áziou a Európou nepredpokladal more
- vychádzali z neho aj prví cestovatelia; nepredpokladali veľkú vzdialenosť medzi Európou a Áziou (len niekoľko dní cesty)

mapa Pabla Toscanelliho
- florentský hvezdár P. Toscanelli bol presvedčený, že Zem je guľatá a že priamou cestou na Z sa dopláva do Zipangu - Japonsko
- nakreslil mapu vtedajšieho známeho sveta (Ázia, Afrika, Európa - len vymyslené obrysy)

2. dostatočne veľký kapitál
- v Európe sa nahromadil obchodný kapitál
- v Európe sa od r. 1453 zastavil obchod na V a tento nahromadený kapitál sa investoval do zámorských objavov
- Janov, Benátky - obchodné cesty
- Janovčania používali obchodnú cestu cez Stredozemné more na V, tam pristáli v Carihrade, premiestnili tovar na karavány a cez Malú Áziu pokračovali smerom na V
- Benátčania - Stredozemné more, prešli cez Suezskú šiju (1863 - prieplav), preložili tovar na karavány, prešli Arabským polostrovom a ďalej pokračovali loďou
- aj tieto cesty sa zastavili, keď Turci obsadili cesty

3. technický pokrok
- dokonalejšie lode - zdokonalenie plachetníc na karavely (karavely - aj oni poháňané vetrom, rýchlejšie, viac plachiet, dokonalejší systém plachiet - aby loď dosahovala aj pri minimálnom vetre maximálnu rýchlosť )
- kompas - umožňoval presnú orientáciu, jeho používanie sa rozšírilo v Európe v 14. st.
- astroláb - určoval polohu lode podľa postavenia hviezd

objavné plavby
- prví s nimi začali Portugalci - len plavby pri pobreží Afriky
- plávali smerom na Z a dostali sa až po Kanárske ostrovy, tu sa zastavili a tvrdili, že cesta ďalej na Z už nie je možná (divoký Atlantický oceán)
- rozhodli sa hľadať inú cestu a dostať sa do Afriky oboplávaním Afriky, osídlili S Afriku a založili 1.

obchodnú portugalskú kolóniu Ceutu, postupne preskúmali celé pobrežie Afriky až p Guinejský záliv (do r. 1870 len pobrežie, nie vnútrozemie; Livingstone)
- už na zač. 15. st. ovládali SZ Afriku
- r. 1415 dobyli prístav Ceutu a vytv. 1. obchodnú osadu
- v ďalších plavbách do tejto obl. boli podporovaní princom Henrichom Moreplavcom
- do Lisabonu sa dovážala slonovina, zlato, čierni otroci, vzácne drevo, kaučuk a korenie

Portugalci
- vytv. si vlastný centralizovaný jednotný št. v 13. st. po ukončení reconquisty
- v 15. st. stál na čele Henrich Moreplavec, kt. podporoval a financoval cesty Portugalcov
- preto začali s plavbami ako prví

1487 - Bartolomej Diaz
- 1. Portugalec, kt. dosiahol J cíp Afriky a objavil Mys Dobrej nádeje

1498 - Vasco de Gama
- oboplával Afriku, objavil ostrov Madagaskar a od Mysu Dobrej nádeje, pozdĺž V pobrežia Afriky sa dostal na Indický oceán a pristál na Z pobr. Indie v Kalikate - stredisko obchodu s korením a indickým tovarom, obchod ovládali Arabi, Portugalci ich vytlačili, vytv. 1. kolóniu a nastúpili na ich miesto ako sprostredkovatelia obchodu medzi Orientom a Európou
- pozdĺž celého pobrežia Afriky vybudovali v Červenom mori a Perzskom zálive obchodné stanice, obsadili niekt. územia v Indii, ovládli plavbu v celom Indickom oceáne
- zač. 16. st. postúpili smerom na V - usadili sa an Ceylone, Malukách, v Malajsku a Macau - tu zavádzali styky s Čínou a Japonskom
- ich koloniálne panstvo nemalo dlhodobé trvanie - Indiu ovládli Angličania, Amluky a Indonéziu Nizozemci

Španieli
- medzitým však aj oni pripravovali zámorské objavy (žiarlili na Portugalcov a nechceli zaostať)

Krištof Kolumbus
- Janovan, chcel sa plaviť do Indie Z cestou
- najprv ponúkol sv. predstavu cesty Portugalčanom, tí už mali spomienky z Kanárskych ostrovov a odmietli ho, odmietol ho aj angl. dvor
- mal veľké šťastie, v Portugalsku skončila reconquista dobytím Granady a panovníci novovzniknutého Španielska Izabela Kastilská a Ferdinand Aragonský sa rozhodli korunovať sv. úspech a financovať plavbu
- celkove podnikol do Ameriky 4 plavby

3. augusta - 12. októbra 1492 - 1. cesta K. Kolumba
- kráľovná Izabela vystrojila K. Kolumbovi 3 malé karavely (Pinta, Nina, Santa Maria) a on vyplával
- vyplával z prístavu Palos na Kanárske ostrovy a odtiaľ ďalej na Z
- 12. októbra pristál na ostrove San Domingo, kt.

nazval San Salvador - spasiteľ
- v Bahamskom súostroví doplával ešte k Antilským ostrovom

- potom podnikol ďalšie 3 cesty - objavil ešte Malé a Veľké Antily (Kuba, Haiti), dotkol sa brehov Strednej a Južnej Ameriky
- do smrti sa domnieval, že pristál na ostrovoch pred Indiou a že ju objavil, preto nazval obyv. Indiánmi
- na ostrovoch nebol dostatok zlata ani korenia, bol obvinený z neúspechu, zbavený funkcií (hodnosť admirála a miestodržiteľa objavených zemí), v okovách privezený do Španielska a r. 1506 zomiera

- Karibské ostrovy, kt. Španieli postupne ovládali sa stali základňou pre ďalšie prenikanie do Ameriky

1494 - zmluva v Tordesilas
- po Kolumbových cestách
- Španieli + Portugalčania
- 1. zmluva o koloniálnom rozdelení sveta
- po prvýkrát sa 2 št. dohodli, že kto čo obsadí, stáva sa jeho majetkom

Kolumbovi následníci:
1497 - Jan Cabbot
- Janovan v angl. službách objavil Labrador a ústie rieky Sv. Vavrinca

1500 - Pedro Alvarez Cabral
- Portugalec, objavil brehy Brazílie

1513 - Vasco Núňez de Balboa
- Španiel, po prechode Panamskou šijou sa ocitol pred novým veľkým oceánom

1501 - Amerigo Vespuci
- florentský kupec a cestovateľ, účastník Cabralovej plavby
- prišiel s názorom, že Kolumbus objavil nový kontinent
- dal Amerike názov Nový svet a až po r. 1650 sa začal používať názov Amerika

1519 - 1522 - Fernao Magalhaes
- Portugalec v španielskych službách
- prvé oboplávanie Zeme
- prvá plavba okolo sveta, zdolanie J Ameriky, nájdenie novej cesty
- 3 mesiace 21 dní bez jedla a vody
- pristáli, domorodci im ulúpili čln, získali ho späť aj s potravinami
- zbadali Filipíny, obchodovali s Filipíncami
- r. 1521 - padol pri bitke s domorodcami, padol mýtus o španielskej nesmrteľnosti
- najprv pristál v Argentíne, objavil J cíp J Ameriky, Ohňovú zem, plával ďalej po Tichom oceáne, potom smrť

- pôvodný Kolumbov plán dostať sa do Indie Z cestou nezanikol
- vyplával z Palosu s 5 loďami a 265 mužmi (vrátila sa 1 loď a 26 mužov)
- objavil brehy J Ameriky, preplával medzi Južnou Amerikou a Ohňovou zemou do Indického oceánu
- po 3 mesiacoch pristál pri dnešných Marianách a neskôr na Filipínach zomrel (v bitke s kanibalmi)
- jediná loď sa vrátila známou cestou Indickým oceánom okolo Afriky v r. 1521 - 1.

krát oboplávaná zemeguľa, dokázané, že Zem je guľatá
- objavil Ohňovú zem a pomenoval Pacifik, poskytol dôkaz o guľatosti Zeme
- mnohí jeho muži zahynuli od hladu a od chorôb, nedostatok vitamínov C (nepoznali proces kvasenia, vš., čo brali na cesty vydržalo iba krátku dobu)

Dobytie Ameriky
- Španieli sa v tejto dobe rozhodli kolonizovať
- túžili po drahých kovoch, ale tie v Západoindickom súostroví nenašli, preto začali španielski conquistadori - dobyvatelia prenikať do vnútra americkej pevniny

polostrov Jukatan - Mayovia
dn. centrum Mexika - Aztékovia conquistador Hernando Cortéz
dn. územie Peru - Inkovia conquistador Francesco Pizzaro

- tieto vyspelé civilizácie sa ničili v mene kresťanskej viery
- cirkev hlásala, že ide o spásu envercov

1519 - 1521 - Hernado Cortéz - dobytie ríše Aztékov, ďalej ovládol celé MExiko
- bolo dobyté hl. m. Tenochtitlán a zabitý posl. vládca Montezum II.
- v ďalších rokoch objavil Kaliforniu

1531 - 1532 - Pizzaro - dobytie ríše Inkov
- zmocnil sa hl. m. Cuzca

1535 - Diego Almaro (Pizzarov druh) rozšíril španielske dŕžavy až do chilských končín

- pri zrode angl. koloniálneho panstva stáli pirátske plavby - získaval sa nimi tovar prevážaný španielskymi loďami z Ameriky do Európy
- pirátske plavby sa postupne premenovali na plavby objavné a kolonizačné
- Angl. začali prenikať do S Ameriky - v r. 1585 sa pokúsili založiť kolóniu Virginia - neúspech
- Virginia sa stala angl. kolóniou až r. 1627 a postupne boli zabraté ďalšie územia na V pobreží S Ameriky

Mayovia
- od 1. tis. p. n. l.
- najv. rozkvet v „klasickom obd."
- stavebný materiál: kameň a zmes štrku a vápna
- nepoznali tavenie a spracovanie kovov
- zlatníctvo, keramika, rezby, spracovanie peria a výroba textilu, astronómia a matematika
- vytv. skutočné písmo - hieroglafické piktografické, zachovali sa 4 mayské kódexy, písmo rozlúštené len čiastočne
- polyteistické náb. - personifikované prír. sily
- obete, obrady, hostiny
- v pol. 10. st. - koniec klasického obd.
- v pol. 16. st. - príchod Španielov, 1687 - dobytý posl. mayský št.
- jediný, kt. sa ako etnikum zachovali
- nezachoval sa pôvodný mayský jazyk, dnes žijú na úz. Mexika a hovoria už iným jazykom
- stupňovité chrám. stavby (zikkuraty a aj písmo ako na území sumerských mestských št. - muselo byť prepojenie)
- kalendár, aký používame dnes
- presná vzdialenosť zo Zeme na Mesiac - dodnes nevieme ako
- plastiky zobrazovali kozmonautov v skafandroch, rozbitie atómu
- ich pyramídy nie sú do dn. dňa 100% preskúmané
- symbol opereného hada
- prinášali aj ľudské obete (boli pohania, vyberali obetiam srdce) - zámienka na zničenie Španielmi
- veľa záhad - Španieli totiž zničili čo sa dalo

- polostrov Yukatan, Guatemala, Salvador,
- nevytv. jednotný št., ale menšie št. - ich centrá boli veľké mestá s poľnohosp. okolím
- kon. 19 a zač. 20. st.

boli v pralesoch objavené mayské mestá a pyramídy

Aztékovia
- veľmi dôverčivý ľudia
- legenda o príchode Boha - tradovala sa z generácie na generáciu („Aztécki bohovia sa vrátia na čele s bielym bradatým mužom")
- tomuto opisu Španieli vyhovovali, Aztékovia ich prijali ako bohov a oni ich v mene kresťanstva vyvraždili
- v 16. st. nepoznali železo
- boh svetla, zimy a noci, vojny, bohyňa kukurice (ich hl. plodina)
- boli presvedčený, že musia obetovať ľudskú krv (pri otvorení chrámu obetovaných 20 tis. vojnových zajatcov), verili v posmrtný život
- Španieli našli tisíce kostier, to vš. im slúžilo ako ospravedlnenie vraždenia
- Tenochtitlán - najv., v rozkvete
- nezachovalo sa po ich civilizácii nič
- nevieme, aké písmo používali

- v obl. dn. Mexika
- ich kult. učiteľmi boli Toltékovia, Zapotékovia a Mayovia - od nich prebrali znalosť písma a kalendáre

Inkovia
- Andy
- dĺžka ich centra - 4 tis km
- hl. m. 100 tis. obyv.
- kukurica, zemiaky, lamy
- vytv. najvyspelejšiu civilizáciu
- nepoužívali písmo, no mali 1 druh, kt. nie ej rozlúštený dodnes - uzlové písmo
- spĺňali španielske predstavy o bohatstve
- Inka - boh slnka, panovníci tiež inka - zastupovali Boha na zemi
- Španieli objavili 24 t zlata a striebra
- časť sv. pokladu odkryli ešte pred príchodom Španielov, predpokladá sa, že veľkú časť pokladu stihli ukryť kňazi
- v 20. st. na našla časť inkského pokladu, umiest. v múzeu, múzeum vykradnuté
- Francesco Pizzaro dobyl hl. m. ríše Cuzco a v mene kresťanstva zničil indiánsku kult.

- obl. Peru, Bolívie, Ekvádoru
- hl. m.: Cuzco
- obyv. sa živilo poľnohosp., pestovali kukuricu, zemiaky a kakao
- mali vytv. terasovité a umelo zavlažované polia
- domáce zvieratá - lamy - slúžili na ťahanie
- mali rozvinutú remeselnú výrobu - výroba bronzu, doly na zlato a striebro
- stavali mohutné, kamenné, lichobežníkové stavby - chrámy a paláce
- dokázali liečiť rôzne choroby, prevádzali aj chirurgické zákroky

dôsledky zámorských objavov
1. celosvetový obchod
- hl. predmetom diaľkového obchodu prestal byť len prepychový tovar
- vytv. sa svet. obchod, kt. prebiehal v trojuholníku
- Z Európy do zámoria: najmä remeselné výrobky, potraviny, súkno, plátno, železné výrobky, zbrane, kožený tovar, chrípkové vírusy
- Do Európy zo zámoria: zemiaky (v Európe sa nejedli, až do 17. st. nimi kŕmili dobytok), korenie, bavlna, kukurica, paradajky, paprika, káva, kakao, tabak, kožušiny, striebro a zlato, syfilis
- Z Európy do Afriky sa vyvážali zbrane a z Afriky do Ameriky otroci

2. presunutie centier európskeho obchodu
- zo severotalianskych miest do Z Európy - Holandsko, Angl., Franc. (Benátky - pristávali tam lode)

3. cenová revolúcia - spôsobili ju drahé kovy, kt.

začali do Európy prúdiť
- hodnota peňazí poklesla, potravín a výrobkov stúpla
- -> papierových bankoviek - 1. krát na amsterdamskej burze
- Amsterdam - založenie 1. celosvetovej banky

4. otrasenie postavením cirkvi
- dokázalo sa, že Zem je guľatá
- náboženstvo prestalo byť dominantné - vplyv cudzích kultúr, morálny úpadok

5. europanizmus
- vš. novoobjavené obl. pod nadvládou Európy až do 1. SV
- ovplyvňovanie svet. diania Európou

6. zlom v myslení, nový svetonázor.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?