Základy jazykovej kultúry

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 2707×

Příbuzná témataZáklady jazykovej kultúry

Téma: Z krátkeho slovníka slovenského jazyka /3.vyd., Bratislava 1997/ vyberte aspoň 30 slov, ktoré sú označené kvalifikátorom subštandardné /teda „nespisovné“/, ale vy by ste ich hodnotili inak /napr. ako bežné, hovorové, slangové, publicizmy a pod./.


Použitá literatúra: Krátky slovník slovenského jazyka. Tretie, doplnené a prepracované vydanie. Veda.

Bratislava 1997.
Subštandardný Spisovný Zaradil by som ako
výraz výraz
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. bacha pozor hovorový výraz
2. bakšiš prepitné, obslužné slangový výraz
3. bezvadný krásny, skvelý, výborný hovorový výraz
4. biznis obchod bežný výraz
5. blbec hlupák, truľo, idiot (v nadávkach) familiárny výraz
6. boss vodca, šéf hovorový výraz
7. cajchovať značkovať, ciachovať zriedkavý výraz
8. cakompak, cakumpak spolu /so všetkým/ familiárny výraz
9. cálovať platiť slangový výraz
10. cigaretľa cigareta hovorový výraz
11. cigaršpic /cigaretová/ špička slangový výraz
12. dopo dopočutia hovorový výraz
13. dovi dovidenia hovorový výraz
14. fraj voľný čas, voľno familiárny výraz
15. fusak /detský/ vak hovorový výraz
16. gastarbeiter robotník v zahraničí /najmä v NSR/ neodborný výraz
pracujúci obyčajne za nižšiu mzdu
17. glanc lesk hovorový výraz
18. chudokrvný málokrvný neodborný výraz
19. imidž vonkajšie pôsobenie, vzhľad; bežný výraz
celkový dojem; dobré meno
20. kamoš kamarát; kamoška hovorový výraz
21. kecať tárať slangový výraz
22. kiks chyba, omyl zriedkavý výraz
23. kisňa debna zriedkavý výraz
24. krabica škatuľa bežný výraz
25. krágľovať odstraňovať, ničiť, zabíjať slangový výraz
26. kunčaft zákazník zastaraný výraz
27. láger 1.tábor; 2.koncentračný tábor zastaraný výraz
28. lážo-plážo nenáhlivo, pohodlne; nedbanlivo familiárny výraz
29. legitka legitimácia slangový výraz
30. magneťák magnetofón hovorový výraz

Subštandardný výraz – slová nespisovné

Familiárny výraz – slová domácke, nenútené, dôverné

Hovorový výraz – slová charakteristické pre bežné neoficiálne prejavy

Ľudový výraz – slová vlastné ľudu, pochádzajúce z ľudu

Neodborný výraz – slová laické, nezodpovedajúce odborným poznatkom

Slangový výraz – vrstva nespisovných vyjadrovacích prostriedkov, používané istými
spoločenskými, záujmovými ap. skupinami

Zastaraný výraz – slová zaostávajúce za vývinom, nemoderný, staromódny

Zriedkavý výraz – slová vyskytujúce sa zriedkavo, nie obyčajné, nevšedné, vzácne.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?