Základné vlastnosti organizmov

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)Základné vlastnosti organizmov

Všetky životné prejavy, ktorými sa vyznačujú jednobunkové a mnohobunkové rastliny a živočíchy, sa vyskytujú už v bunke.

1. Metabolizmus- látková výmena

Živé organizmy vynakladajú na pohyb, rast, rozmnožovanie a iné činnosti energiu, ktorú musia prijať. Zelené rastliny získavajú energiu pri fotosyntéze. Energia je viazaná najmä v cukroch a v tukoch, ktoré rastlina spotrebuje, alebo ich ukladá do zásob. Živočíchy nemajú schopnosť vyrábať organické látky, preto vo výžive závisia od rastlinnej potravy, ktorú konzumujú. Premena látok prebieha v tele živočíchov takto:
a) Rozklad zložitých látok na jednoduché látky, energia sa uvoľňuje (trávenie)
b) Tvorba zložitých látok z jednoduchých látok, energia sa spotrebúva (rast)
c) Štiepenie zdrojov energie (cukrov, tukov) prebieha v bunkách za
spolupôsobenia kyslíka. Tento dej sa nazýva biologická oxidácia.

2. Dýchanie

Všetky organizmy potrebujú na biologickú oxidáciu kyslík. Kyslík prijímajú zo vzduchu alebo z vody. Dýchanie zabezpečuje výmenu plynov medzi kyslíka a oxidu uhličitého.
Rastliny dýchajú všetkým časťami tela. Umožňujú to zvláštne bunky- prieduchy.
Živočíchy – celým telom (dážďovka)
– vzdušnicami (hmyz)
– žiabrami (ryby)
– pľúcami (cicavce)

3. Rast a vývin

Rast a vývin začína vznikom nového jedinca a končí jeho zánikom. Tento prírodný zákon platí pre všetky organizmy. Počas vývinu sa bunky rýchlo delia a postupne vzniká veľké množstvo rozličných tkanív alebo pletív, jednotlivé orgány a dospelý jedinec. Pri semenných rastlinách pokračuje semeno vo vývine len vtedy, keď začne klíčiť. Jeho vývin pokračuje vznikom stonky a listov.

4. Rozmnožovanie

Zachovanie rastlinného, živočíšneho druhu aj človeka je zabezpečené rozmnožovaním. Rozmnožovanie je vždy spojené s individuálnym vývinom. Rastliny a živočíchy majú schopnosť rozmnožovať sa pohlavne a nepohlavne.

Pohlavné rozmnožovanie rastlín a živočíchov je vyššia a dokonalejšia forma rozmnožovania.
Rastliny – nepohlavne (vegetatívne) – odrezkami (koreň, stonka)
– cibuľami ( tulipán)
– poplazmi ( jahoda)
– ponárancami (lieska)
– pohlavné – semenami

Živočíchy – nepohlavne – priečne delene (črievička)
– pučanie
– regenerácia (nezmar)
– pohlavné – vnútorné oplodnenie (cicavce)
– vonkajšie oplodnenie (kapor)

5. Dedičnosť

Dedičnosť je schopnosť organizmov vytvárať pri rozmnožovaní jedince s podobnými znakmi. Vedný odbor, ktorý skúma zákony dedičnosti, sa nazýva genetika. Organizmy nededia hotové znaky, ale len vlohy (gény) pre ich vznik. Vlohy sa prenášajú na potomkov pohlavnými bunkami. Zákony dedičnosti sú platné pre rastliny, živočíchy aj pre človeka.

6. Pohyb

Pohybom si organizmy zabezpečujú potravu, ochranu, rozmnožovanie. Na pohyb sú najlepšie prispôsobené živočíchy. Rastliny majú obmedzenú schopnosť pohybu. Pohybujú sa jednotlivé časti rastliny. Živočíchy sa pohybujú rôznymi pohybovými ústrojmi (končatiny, krídla, plutvy,...).

7.Dráždivosť

Dráždivosť je schopnosť organizmov odpovedať sa podráždenie. Pri viacbunkových živočíchov zachytáva podráždenie a vyvoláva reakciu nervová sústava. Základom nervovej sústavy sú nervové bunky- neuróny

8.Vývoj

Vývoj organizmov prebieha od vzniku baktérií a siníc. Zelené riasy uvoľňovali pri fotosyntéze kyslík do ovzdušia, vytvorili podmienky na vznik živočíšnych organizmov. Vývojovo prvé organizmy boli baktérie, jednobunkové riasy a jednobunkové živočíchy, prvoky. Vývoj rastlín a živočíchov prebieha neustále. Najdokonalejšie sú krytosemenné rastliny a v živočíšnej ríši kmeň chordátov, trieda cicavcov. .

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?