Základné typy ekonomík

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)Základné typy ekonomík

1. ekonomika založená na zvykoch a tradíciách
- vš. ekonom. rozhodnutia sa v nej prijímajú na zákl. inštinktov, zvykov a tradícií prenášaných z generácie na generáciu
- ide spravidla o málo rozvinutú a dnes už hist. prekonanú ekonomiku, kt. existovala najmä v primitívnych civilizáciách, prvotnopospolnej, otrokárskej a feudálnej spol.
- niekt. prvky typické pre túto ekonomiku sa dodnes vyskytujú najmä v domácnostiach

2. príkazová ekonomika (centrálne plánovaná ekonomika)
- o zákl. ekonom. ? rozhoduje štát - teda vláda, plánovací úrad, úradníci
- príklad: socialistické št. do r. 1989
- systém organizácie a riadenia ekonomiky založený na príkazoch a administratívnych rozhodnutiach u centra
- typickým príkladom je centrálne plánovanie a direktívne riadenie v bývalých socialistických krajinách str. a V Európy
- neumožňuje efektívne využiť výrobné zdroje krajiny, spravidla ide o nedostatkovú ekonomiku

3. trhová ekonomika
- zákl. 3 ? sa riešia pomocou trhu
- je založená na systéme slobodného podnikania a voľnej súťaže
- funguje prostredníctvom trhového mechanizmu, t.j. procesu, v kt. vstupuje do vzáj. vzťahu ponuka a dopyt a výsledkom je trhová cena
- má slobodný trh statkov a služieb, výrobných faktorov, liberalizovaný zahran. obchod, samost. centrálne a obchodné banky, burzy a burzový obchod
- ak dnes používame termín trhová ekonomika, myslíme tým skôr zmiešanú ekonomiku a tie trhovú, typickú pre 19. st.

4. zmiešané ekonomiky
- štandardný model vyspelých demokracií - trhová ekonomika doplnená rozhodovaním vlády
- v súčasnosti sa vyskytuje najčastejšie
- trhový mechanizmus je založený na slobodnej podnikateľskej činnosti, voľnej súťaži a cenotvorbe a na prevládajúcom súkr. vlastníctve, pričom št. zasahuje a usmerňuje chod ekonomiky
- št. je významným vlastníkom predovš. strategických podnikov, ako i neziskových organizácií.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?