Základné definície podľa liekopisu

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)Základné definície podľa liekopisu

Liečivo je látka alebo zmes látok, ktoré sa podávajú človeku či zvieraťu buď profylakticky (niektoré očkovacie látky, vakcíny a globulíny), alebo na obnovenie fyziologických procesov v organizme (proti horúčke, kašľu, bolestiam atď.). Ako liečivá možno označiť aj diagnostické prípravky, ktoré sa podávajú na urýchlenie a spresnenie diagnózy (napr. pri žlčníkových či obličkových ochoreniach, príp. pri rontgenovaní na zobrazenie telových dutín).
Liečivé látky môžu byť jednoduché - chemicky jednoznačne definovateľné (chinín, atropín a i.), alebo zložené. Ich štruktúra býva organizovaná, ako je to v prípade rastlín, ktorých pletivá a bunky sú usporiadané v určitom poriadku, alebo sú beztvaré (napr. gumy, živice, vosky a pod.). Môžu byť prírodného pôvodu (rastlinného, živočíšneho alebo minerálneho), alebo syntetické (získané chemickými reakciami). Liečivé látky minerálneho pôvodu predstavujú aj peloidy (napr. liečivé bahná), ktoré sa po zmiešaní s vodou používajú na liečebné alebo kozmetické účely (ako teplé obklady), prípadne na kúpele.
Liečivé prípravky sú technologicky upravené liečivá. vystupujú buď samy osebe, alebo s pomocnými látkami, a to v určitej liekovej forme (napr. ako roztoky, masti, tablety a pod.). Tvoria polotovar pre finálnu, definitívnu prípravu lieku. pripravujú sa buď individuálne v lekárni, alebo hromadne vo farmaceutických závodoch. Lieky sú v podstate liečivé prípravky alebo liečivé látky doplnené návodom podľa lekárskych pokynov a vydané pacientom, respektíve do rúk lekára. Okrem liečiv (t. j. liečivých látok, liečivých prípravkov a liekov) rozlišuje liekopis ešte pomocné látky, ktoré samy osebe nemajú liečebné použitie, ale pridávajú sa podľa potreby k liečivým prípravkom, aby umožnili ich prípravu alebo zvýšili ich akosť a stálosť.
Poslednú skupinu tvoria obväzové prostriedky, teda vláknité suroviny (vata) alebo tkaniny (obväzy); sú určené na ošetrenie rán a telových poškodení. Všetky liečivá, ktoré sú zaradené do liekopisu, nazývajú sa oficiálne (z latinského officina - dielňa, lekáreň). Ostatné sú neoficiálne. Zastaralé liečivá alebo prípravky, ktoré sa dnes už nepredpisujú a nepoužívajú, označujú sa ako obsolétne. Ak lekár predpíše zloženie lieku a liek zhotovia v lekárni, hovorí sa o lieku pripravenom magistraliter;, liek, ktorý dostať v lekárni v továrenskom balení, označuje sa ako hromadne vyrábaný liečivý prípravok. Kvalita oboch podlieha u nás veľmi prísnym akostným požiadavkám.

Naše liekopisy a normy boli vždy jednými z najprísnejších na svete, čo napomáha uvádzať výrobky nášho farmaceutického priemyslu v zahraničí. Kontrolu všetkých našich aj dovážaných hromadne vyrábaných liečivých prípravkov zabezpečuje Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Liečebné používanie každého prípravku sa môže povoliť až po jeho dôkladnom klinickom preskúšaní. Môžu sa k nám dovážať a u nás predpisovať iba také liečivá a lieky z cudziny, ktoré sú u nás registrované, čo znamená, že ich účinnosť a súčasne neškodnosť je vedecký overená a potvrdená v ŠÚKL, ktorý kontroluje dovážané hromadne vyrábané liečivé prípravky, príp. liečivá. (Zoznam u nás registrovaných liečivých prípravkov a liekov spolu s dohodnutou cenou je prístupný na internetovej adrese www.mia.sk).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?