Zahraničné investície (SOČ) - odborný posudok

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)Zahraničné investície (SOČ) - odborný posudok

ODBORNÝ POSUDOK

Meno a priezvisko riešiteľa: Peter Polakovič
Názov práce: Zahraničné investície – robme veci lepšie !


Študent sa vo svojej odbornej činnosti zaoberá priamymi zahraničnými investíciami a ich vplyvom na ekonomiku. Považuje zahraničné investície za potrebné pre Slovenskú ekonomiku, čo ako zamestnankyňa zahraničnej spoločnosti potvrdzujem. Podrobne rozoberá hlavné výhody a nevýhody Slovenskej republiky ako investičného prostredia, zaoberá sa bariérmi a motiváciami, ktoré toto investičné prostredie prináša. Podrobne a objektívne hodnotí príliv priamych zahraničných investícií na Slovensko za posledné roky v súčasnosti a má aj realistický pohľad na budúci vývoj v tejto oblasti.

Svoju prácu nezameriava len na Slovenskú republiku, ale správne pochopil jej význam ako člena stredoeurópskeho regiónu. Taktiež opisuje regionálne organizácie na podporu zahraničných investícií. Z môjho hľadiska považujem za najhodnotnejšiu časť práce Diskusiu, v ktorej autor uvádza vlastné nápady na riešenie problematiky nedostatočného prílivu priamych zahraničných investícií. Uvádza aj riešenia, o ktorých sa verejne diskutuje a k nim prezentuje svoj názor. Pokiaľ by sa jeho nápady realizovali, Slovenská republika by sa stala investičným prostredím porovnateľným napr. s Českou republikou. Spracovanie práce je komplexné, s dobrou a prehľadnou úpravou. V práci sú použité objektívne skutočnosti, ktoré dokladuje. Hodnotím jeho prácu vysoko, pretože poskytuje pohľad do aktuálnej problematiky. Jej prínos je hlavne v tom, že navrhuje veľké množstvo opatrení na zlepšenie prílivu zahraničných investícií.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?