WWW (World-Wide-Web)

Kategorie: Informatika (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 21. ledna 2007
  • Zobrazeno: 2459×

Příbuzná témataWWW (World-Wide-Web)

Kolískou internetu, dnes najväčšej celosvetovej počítačovej siete, boli Spojené štáty americké. Kde bola roku 1969 zahájená agentúrou DARPA, ktorej cieľom bola výstavba siete s menom Arpanet. Hlavnou úlohou bolo spojiť počítače a následovné komunikovanie, spočiatku na riešenie úloh používateľa, ktorý využíval technické a programové prostriedky iného užívateľa taktiež zapojeného v sieti, čiže výzkumnici používali sieť k spolupráci na svojich projektoch, výmenu informácii, pracovných správ a nakoniec prostá výmena po sieti čiže si „chetovali“. Každý človek mal na svojom stroji osobní účet a adresu pre elektronickú poštu. Trochu neskoršie bol objavený aj „mainling-list“. Z najväčších poštových zoznamov bol „SF-LOVERS“ – diskusná skupina pre nadšencov Sience Fiction, keďže náplň ich hovorov bol mimo požadované plánovane využitie (diskutovanie o vedeckých veciach)Arpanetu. Pre veľkú nesympatickosť Arpanetovských administrátorov bol povolený.
Experiment bol úspešný a tak sa plánovala nová technológia typu sieti Arpanet s označením Internet. Takže sieť Arpanet môžeme chápať ako prvý alebo najstarší Internet. Najväčší rozmach nastal v 70 až 80 rokoch keď sa k sieti Arpanet mohol pripojiť skoro každý počítač.

Arpanet nakoniec formálne zanikol roku 1983 ako obeť svojho nečakaného úspechu. Užívatelia to ani nezaznamenali lebo používali TCP/IP protokol. V roku 1971 tvoril sieť Arpanet 4 uzly. Dnes má internet uzlov pomerne viac okolo 4 miliónov.

Karty zamiešala roku 1984 Národná vedecká nadácia USA (USF-National Science Foundation), ktorá podporila vývoj siete NSFNET. Zdokonalenie bol veľmi viditeľné lebo prepojenie vtedajších superpočítačov zdokonalilo mnohonásobne linky pri prenosových rýchlostiach stoviek megabitov za sekundu. NSFNET mal vlastne tvoriť opornú kostru pre Internet. Medzi národné siete patrila sama NSFNET, sieť ministerstva energetiky Esnet, sieť ministerstva obrany DDN pod ktorú spadali aj iné vojenské siete ako napr. : MILnet, NASA, National Institutes of Health, Department of Energy, to bola však Amerika.

V Európe vznikla pôvodná kostrová infraštruktúra europského Internetu, ktorá bola označovaná ako EBONE, NORDUNET , ...

Odteraz sa Internet delil na dve tábory na mimo-americké počítače čiže základné (aj doteraz používane) domény .gov, .mil, .edu, .org, .com, .edu – (education) slúžilo pre vzdelávanie a školy, .gov – (governmental) pre vládne inštitúcie, .org – pre neziskové organizácie, .mil – armáda, .com – (commercial) pre komerčné inštitúcie a .net – ktoré patrili sieťovým správcom a slúžili ako tzv. : „gateways“. Každý počítač má tiež pridelenú numerickú adresu (zaberá 32 bitov), ktorá môže byť vo forme čísel napr. : 123.456.78.9 alebo v tvare adresy : www.microsoft.com jednotlivé časti sú oddeľované formou bodiek. Internet nebol len v USA ale rozšíril sa aj do Európy kde poznáme domény : .sk – Slovensko, .cz – Česko, .it – Taliansko, .au – Austrália, .hu – Maďarsko, .es – Španielsko , .sm – San Maríno, mc – Monako, .uk – Anglicko, .de – Nemecko.

Na bežnú a doteraz sa používa už od roku 1977 známa technológia TCP/IP používaná inými sieťami k pripojeniu k Arpanetu. Arpanet bol pevným do roku 1983, neskôr sa však vojenský segment oddelil a vytvoril samostatnú vojenskú sieť MILNET. Arpaprotokolom pre komunikáciu bol NCP (Network Control Protocol) ale s postupom času a vznikom nových technológie sa začal používať TCP/IP, ktorý bol vlastne len ďalším prepracovanejším štádiom NCP. TCP/IP vznikla ako výsledok projektu agentúry DARPA. Protokol TCP/IP sa delí na dve skupiny: TCP (Transmission Control Protocol), ktorý pracuje tak že prevádza správy do paketou na zdrojovom uzly a potom ich znovu zostavuje do pôvodných správ na cieľovom uzle. IP (Internet Protocol) pracuje zase tak aby pakety mohli byť smerované nielen cez radu uzlov, ale dokonca cez radu sieti pracujúcich z rôznymi protokolmi a to nielen z Arpanetovským ale aj z Ethernet, FDDI a X.25.

Avšak z internetu sú dostupné aj iné počítačové siete založené nie na TCP/IP protokoloch je to napr. : Bitnet, UUCP, Usenet, SPAN, Fidonet, Hepnet. Prepojenie s týmito sieťami umožňujú tzv. „gateways“ ktoré vykonávajú potrebnú transformáciu protokolov medzi sieťami. Najznámejšou sieťou je Bitnet s európskou časťou EARN. Word-Wide-Web bol po prvý krát spustený v roku 1990 v stredisku Cern kde mali k dispozícii iba tri technológie. Prvou bol HTML (HyperText Markup Language), druhou bol HTTP (HyperText Transfer Protocol), tretí URL (Uniform Resource Locator). Prvý používali HTML čo je vlastne súbor na URL (napr. disku), neskôr prišli CGI-skripty (Common Gateway Inreface)čo boli programy ktoré generovali HTML-stránky. Avšak v približne tej dobe sa rozšírila technológia SSI (Server Side Includes) to boli zas jednoduché príkazy, ktoré sa zadávali do HTML-stránky ako komentár. Nasledoval roku 1996 JavaScrip s ktorým prišla firma Netscape. JavaScript sa zapisoval priamo do HTML-kódu stránky no nezostal bez nasledovníka ďalším objavom bol LiveWire ktorý má dnes názov SSJS (Server Side JavaScript).

Tu nastupuje na scénu Microsoft s ASP (Active Server Pages), neskôr internet začal využívať PHP, Microsoft nechcel zaostávať a vyvinul DHTML čo bola zatiaľ posledná technológia na Internete

Internet je nekonečným zdrojom informácii, ktorý obsahuje ďalšie odkazy na ďalšie zdroj. Sledovaním ďalších a ďalších odkazov môžeme surfovať donekonečna ! Umožňuje kopírovanie údajov, programov, archívov, databáz, knižníc, časopisov, kníh, hudby .. Zabezpečuje aj prácu svojim užívateľom. Doktori môžu v reálnom čase poradiť svojim pacientom, Užívatelia sa môžu tiež porozprávať na „chatoch“ ktorých je pomerne veľký počet. Internet má však aj iné vlastnosti a to kazenie mládeži pornostránkami, tiež aj rôzne sekty majú svoje net stránky, proste hranice internetu sú nekonečné !

Internet rastie s každou pribúdajúcou minútou v roku 1990 spájal okolo 5000 sieti a registroval 300 000 užívateľov (počítačov). V roku 1992 to bolo už 750 000 užívateľov z toho približne 500 000 v USA a 200 000 v Európe. V súčasnosti je do tejto site zapojených 15 000 000 počítačov !!!. Tú sa už do povedomia dostáva bezpečnosť dát užívateľov, a ich obsah nemá byť zneužitý. Tomu bránia tzv. : Heckeri, ktorý sa delia na ľudomilov, ktorý demolujú siete za účelom poznania a Heckeri demolatory – ktorý ničia siete úplne len tak zo srandy, pod Heckermi sú ešte Krackeri. Avšak ani internet nemá(nebude) mať dlhú budúcnosť v USA bol schválený zákon podľa ktorého by mala sieť Internet prebudovaná na NREN – National research and Education Network. Internet u nás je ešte v plienkach. Používanie analogických liniek s pomalou prenosovou rýchlosťou je neefektívne a drahé. Naproti tomu linky ISDN ktoré poskytujú uspokojenie aj najzarytejšiemu internetovemú maniakovi. Slovenská časť Internetu má pomenovanie SANET – Slovenská akademická datová sieť. V Čechách je sieť pod názvom CESNET a u našich susedov v Rakúsku ACONET – The Austrian Academic Computer Network. Z Internetom sa objavili aj nová choroba po označením IAD – Internet Addistion Disorder čiže závislosť na surfovaní. Postihnutí na túto chorobu musia tráviť oveľa viac času pri Internete aby dosiahli istý stupeň uspokojenia. Trpia nedostatkom spánku, prerušujú sociálne kontakty, prichádzajú o priateľov a nezvládajú pracovné povinnosti. Rozdeľujeme ju do štyroch druhov závislosti: Prvý zahŕňa navštevovanie pornografických webových stránok, ďalšou formou je závislosť od kybernetických priateľstiev postihnutí trávi veľa času tým že si dopisuje s ľuďmi ktorých v živote nevideli. Ďalšie skupina je trochu miernejšia patria tu ľudia ktorý hrajú internetové hry, nakupujú vo virtuálnych obchodoch, .. Nakoniec je tu závislosť od informácii kde ide o prehnané surfovanie po webových stránkach.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?