William Shakespeare Romeo a Júlia

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 16608×

Příbuzná témataWilliam Shakespeare Romeo a Júlia

Zaradenie autora do lit. smeru: humanizmus a renesancia
-humanizmus znamená ľudstvo,stanovisko, že človek je tvorcom všetkých hodnôt a je schopný byť sám sebe sudcom. Humanizmus zdôraznil rovnosť všetkých ľudí pred bohom. Humanizmus si dal za cieľ vytvoriť súdneho človeka podľa vzoru antiky. Toto spoloč. a lit. hnutie vzniklo v 14. storočí v Taliansku, snažiace sa o obnovu antickej vzdelanosti.

Literárny žáner: dráma/divadelná hra
Obdobie-dej: 16.storočie

Postavy:
Eskalus - veronské kieža
Paris - mladý šlachtic, príbuzný kniežaťa, gróf
Montek, Kapulet - hlavy dvoch znepriatelených rodov
Starec - Kapuletov príbuzný
Romeo - Montekov syn
Merkucio - príbuzný kniežaťa a Romeov priateľ
Benvolio -Montekov synovec a Romeov priateľ
Tybalt - synovec pani Kapuletovej
Brat Vavrinec - františkán
Brat Ján - z tej istej rehole
Samson, Gregor - Kapuletovi sluhovia
Júlia - Kapuletova dcéra
Pani Monteková - Montekova manželka
Pani Kapuletová - Kapuletova manželka
Peter - sluha Júliinej dojky
Abrahám - Montekov sluha
Júliina dojka, lekárnik, 3 hudobníci, Parisovo páža, iné páža, dôstojník, občania, príbuzní oboch rodov, hliadky, stráže, sluhovia a sprievod, chorus

Hlavné postavy: Romeo, Júlia
Romeo: citlivý mladý muž, ktorý počúva hlas srdca, galantný, nerozvážny, verný svojej láske, odvážny, nebál sa smrti
Júlia: mladé, 13-ročné dievča, vo svete citov je úplne neskúsená, nerozhodná, dôverčivá, milá, verná, volila si medzi smrťou a láskou, vážila si rodičov

Téma: Príbeh dvoch milencov, ktorým stojí v láske dlhoročný spor medzi ich rodmi.
Idea: Láska, ktorej nepraje história rodov ani súčasné zvyky.
Miesto deja: Dej sa odohráva vo Verone, kde žili dva staré znepriatelené rody - Montekovci a Kapuletovci. mesto Verona /námestie, cintorín-hrobka Kapuletovcov/, Kapuletov dom /záhrada, dvorana, Júliina izba/, cela brata Vavrinca, mesto Mantova /ulica s obchodmi/
Obsah: Romeo, syn Monteka a Júlia, Kapuletova dcéra, sa do seba zaľúbia na večierku usporiadanom Kapuletovcami. Ich láske však bráni znepriatelenosť rodov. Sú nepriateľmi naživot a nasmrť, aj keď pôvodný spor je dávno zabudnutý spolu s predošlými generáciami.
Kompozícia: 2 prológy /Chorus/, 5 dejstiev, 24 obrazov
1. prológ, dejstvo/5obrazov/ : U Montekovcov sa koná maškarný bál. Romeo sa ho s bratrancom Benvoliom a priateľom Merkuciom rozhodne zúčastniť. Dúfa, že tu stretne svoju milú, Rozalínu. Na plese ich spozná synovec pani Kapuletovej, Tybalt. Pán Kapulet mu ale zakáže vyvolať hádku.

Romeo tu stretáva Júliu a zaľúbi sa do nej. Na konci plesu však zistí, že je dcéra Kapuleta a Júlia sa dozvie, ze on je Montek. 2. prológ, dejstvo/6 obrazov/ : V noci prichádza Romeo pod Júliin balkón a ona mu vyznáva lásku: „ Romeo, Romeo, prečo si ty Romeo? Zapri otca, odriekni sa mena! A či ak nechceš, prisahaj mi lásku - a prestanem byť Kapuletová.“ Dohodnú sa, že sa hned na ďalší deň vezmú. Romeo ide ešte v noci za bratom Vavrincom a zjedná s ním hodinu sobášu. Po dojke pošle odkaz, aby Júlia prišla poobede do kláštora. Júlia pod zámienkou spovede prijde a brat Vavrinec ich oddá. 3. dejstvo/5 obrazov/ : Merkucio s Benvoliom stretnú na námestí Tybalta, ten sa chce pomstiť a vyprovokuje súboj s Merkuciom. Prichádza Romeo a snaží sa ich oddeliť, no Tybald popod jeho ruku Merkucia smrteľne zraní. Romeo v hneve zabíja Tybalta. Prichádza knieža, ktorému Benvolio vysvetlí, čo sa stalo. Knieža ale vyhostí Romea z Verony. Romeo nájde útočisko u brata Vavrinca. Sem preňho prijde Júliina dojka. Romeo sa ide rozlúčiť so svojou ženou. Tá sa hneď ráno dozvie správu, že v štvrtok sa má vydať za grófa Parisa. Rozhodne sa poprosiť o pomoc brata Vavrinca. 4. dejstvo/5 obrazov/ : Brat Vavrinec poradí Júlii, aby sa tvárila, že sa chce za Parisa vydať a dá jej flašticku s uspávacím nápojom. Keď ho vypije, bude vyzerať, ako by bola mŕtva. Dohodnú sa, že keď precitne,utečie s Romeom, ktorého Vavrinec o celom pláne informuje. Júlia poslúchne a večer pred svatbou nápoj požije. Ráno si všetci myslia, že je mŕtva. 5. dejstvo/3 obrazy/ : Brat Vavrinec pošle Romeovi list. Ten sa k nemu však nedostane. Romeo sa naopak dozvie, že Júlia je mŕtva. U lekárnika si kúpi jed a vyberie sa do Verony. K hrobke prichádza v noci Paris, aby oplakával svoju nevestu. V tom istom čase ale k hrobu prichádza aj Romeo, aby tu vypil jed. Dochádza k súboju a Paris zomiera. Romeo vypije jed a zomiera vedľa Júlie. To už prichádza brat Vavrinec, ktorý sa dozvedel, že Romeo list nedostal. No Júlia začne precitať. Ked vidí mŕtveho Romea a Parisa, prepadá zúfalstvu a prebodne sa dýkou. Prichádzajú Montekovci a Kapuletovci. Brat Vavrinec im vysvetlí, čo sa stalo. Obaja otcovia pochopia, že kvôli ich sporu prišli o deti. Nad ich telami uzavrú mier a dajú im vystavať pomník zo zlata.

- smrť milencov priniesla uzmierenie nenávisti rodov

Citáty: "Láska sa nepýta na kamenné hradby, a čo si zaumieni, to urobí."
"Peniaze, to je horší jed, a v našom biednom svetevraždí."
"Čím krásnejší cieľ, tým istejší je zásah."
"Ľúb s mierou: spoznáš lásku bez miery."
"Kto váha, ten je ako pochodeň, čo márne osvietiť chce deň. "

Názor na dielo: Zápletka diela je výborná, no Shakespeare, aj ked v záujme dramatickosti a celistvosti diela, berie smrť dosť prosto. Veď mohla by matka oplakávať viac synovca než dcéru? Príbeh je skutočne pútavo napísaný, záujme svojou témou a spracovaním aj súčasného čitateľa.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?