William Shakespeare Hamlet

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 11663×

Příbuzná témataWilliam Shakespeare Hamlet

Po Dánsku sa rozpráva novina, že kráľa Hamleta pri popoludňajšom spánku v záhrade uštipne had a otrávený jeho jedom zomiera v plnom zdraví. Jeho smrť bola náhla, rýchla a nestihol sa ani vyspovedať. Mladého princa Hamleta, kráľovho syna, zavolajú zo štúdií na otcov pohreb. Kráľova manželka Gertúda bola známa svojou láskou a vernosťou k svojmu manželovi, avšak hneď po pohrebe sa vydala za svojho vlastného švagra, mladšieho brata kráľa Claudia a ten sa stal novým kráľom Dánska. Krátko po pohrebe sa strážcom na hrade Elsinor začala zjavovať čudná osoba podobná mŕtvemu kráľovi. Jednu noc ide s nimi neveriaci Horatio, najlepší priateľ mladého princa Hamleta, ktorému sa tento duch tiež zjaví. Horatio sa ho snaží osloviť, ale ten zmizne, keď kohút zakikiríka. Rozhodnú sa, že to oznámia princovi Hamletovi. „Dám na to krk, že duch k nám nemý, jemu ozve sa.“ Horatio povedal princovi o osobe, ktorá sa od hlavy až po päty podobala jeho otcovi, kráľovi Hamletovi. Princ sa rozhodol večer strážiť s nimi, v domienke, že sa osoba znovu zjaví, aby ju mohol osloviť. Kráľov radca Polonius sa stretol so synom Leartesom a dcérou Oféliou. Leartes požiadal otca, aby mohol odísť späť na štúdiá do Francúzska. Ofélia sa zverila otcovi, že Hamlet jej vyznal lásku. Polonius ju požiadal, aby mu všetko oznamovala a listy od Hamleta odovzdávala jemu. Hamlet spou s Horatiom a Marcellusom stáli na stráži a čakali na ducha Hamletovho otca. Keď sa duch objavil, Hamlet ho bez váhania oslovil a spýtal sa na jeho úmysel. Duch mu dal pokyn, aby ho nasledoval. Princ sa dozvedel, čo chcel vedieť. Had ktorú uštipol jeho otca korunu nosí. Kráľa Hamleta zabil Claudius, jeho brat, aby sa mohol oženiť s Gertúdou a stať sa dánskym kráľom. Nalial mu do ucha jed, ktorý sa mu rozlial do celého tela a otrávil ho. Hamlet chce pomstiť otcovu vraždu. ,,Syn môj, pomsti ma, zbohom pamätaj." Princ donúti Horatia prisahať, že nikdy nevyzradí, čo videl. Hamlet sa rozhodne, že bude predstierať šialenstvo. Kráľ s kráľovnou, ich sluhovia a sprievod sa radia, ako pomôcť zmenenému Hamletovi. Nikto nevedel, čo sa mu odrazu stalo, čo mu zatemňuje myseľ. Aj Polonius pridal svoje poznatky s Hamletom o tom, ako sa správa k jeho dcére. Na ukážku priniesol Hamletove listy, ktoré jej písal a čítal z nich vety s veľmi trúfalým obsahom. Claudius nechá zavolať Rosenkrantza a Guildensterna, princovích bývalích spolužiakov, aby Hamleta rozptýlili a neskôr zabili.

Medzitým do mesta dorazili herci, ktorí by tu mali odohrať svoje predstavenie, ale po dohode s Hamletom trochu pozmenili dej. Princ chce zistiť, či bol jeho otec skutočne zabitý a tak do deja pridal scénu otcovej vraždy ako spiacemu kráľovi naliali do ucha jed. Ukáže sa, že duch hovoril pravdu-ozajstný kráľ utečie z vystúpenia. Neskôr Claudius pošle Polónia aby vypočul rozhovor kráľovnej s Hamletom. Polonius sa ukryje za závesom. Hamlet v domienke, že je to Claudius, vytasí meč a zabodne ho do čalúna. Polonius padne mŕtvy na zem,ale Hamlet svoj čin nelutuje. Odchádza do Anglicka, kam ho poslal sám kráľ- chce ho tu nechať popraviť. Keď sa Leartes dozvedel o smrti otca, ihneď sa vrátil do Dánska. Tu sa dozvedá o ďalšej nešťastnej udalosti- jeho sestra Ofélia sa zbláznila. Je presvedčený, že za všetko môže Hamlet a spolu s Claudiom vymysleli plán, ktorým zaistia smrť princa. Horatio dostane list od Hamleta, v ktorom píše, že ich loď napadli piráti a jeho jediného zajali .Žiada Horatia, aby prišiel. Hamlet poslal list aj Claudiovi a žiada ho, aby ho mohol navštíviť. Claudius a Leartes naplánujú šermiarsky súboj, v ktorom Hamletovi otupia meč, svoj natrú jedom, aby i to najmenšie škrabnutie znamenalo istú smrť. A ak sa náhodu ich plán nepodarí, dajú mu vypiť otrávené víno. Vtom prichádza kráľovná so správou o utopení Ofélie- utopila sa, keď vešala vence pri rieke. Hrobár kope na cintoríne. Vstúpi Hamlet nasledovaný Horatiom a začne sa zamýšľať komu mohli patriť lebky, ktoré hrobár vyhadzuje z rozkopaného hrobu. Prichádza sprievod s Oféliinou truhlou. Hamlet vyjde z úkrytu. Leartes sa na neho vrhne a začne s ním zápasiť. Keď ich od seba odtrhnú, Hamlet sa vyznáva zo svojej lásky k Ofélii- avšak nikto ho neberie vážne. Dohodnú sa, že v ten deň sa bude konať šermiarsky súboj. Na začiatok tohto súboja sa kráľovná napije otráveného vína skôr, ako jej v tom stihnú zabrániť. Leartes ľahko zasiahol Hamleta. V súboji si neskôr protivníci vymenili kordy. Keď Hamlet zraní Leartes, ten sa prizná, že zomrie on aj Hamlet, lebo kord bol otrávený. Donútia kráľa vypiť zvyšok vína a ten umiera otrávený vlastným jedom. Po ňom umrel Leartes, ale pred smrťou poprosil Hamleta o odpustenie. Hamlet pred smrťou prosí Horatia, aby všetkým vyrozprával pravdu o smrti členov kráľovskej rodiny. Keď na hrad prišiel víťazný Fortinbras, nájde samé mŕtvoly.

Nemá pocit šťastia zo svojho víťazstva a vydáva rozkaz, aby Hamleta vyniesli za dunenia sláv.

Výpis peknej myšlienky
• „Sluch dožič každému, hlas málokomu, váž cudziu mienku, s vlastnou hospodár.“
• „Vyhýbaj sa sporom, ale keď raz budeš v spore, nech sa ti po ňom súper vyhýba.“
• „Pri voľbe šiat vždy na svoj mešec hľaď; bohato šať sa, nie však výstredne.“
• „Nesmieš byť dlžník ani veriteľ; pôžičkou môžeš stratiť priateľa, dlžoby odučia ťa šetrnosti.“
• „Byť, a či nebyť - kto mi odpovie, čo šľachtí ducha viac: či trpne znášať strely a šípy zlostnej šťasteny, či pozdvihnúť zbraň proti moru bied a násilne ho zdolať?"

Záver
Postava Hamleta sa mi páčila,lebo chcel,aby bol potrestaný zločin spáchaný na jeho otcovi,ktorého mal rád.Vo svojich myšlienkach bol Hamlet sám a opustený. Dej Shakespearoveho Hamleta je založený na motíve vraždy a pomsty. Shakespeare tu vyjadril bezohladnú túžbu po moci, ktorá sa nezastaví ani pred násilím a intrigami. V Hamletovi uvažuje o zmysle života, ľudskej existencii a o rodinných i milostných konfliktoch. Idea diela- každý zaplatí za svoje hriechy.

Smeje sa jazvám,
kto ranu nikdy nepocítil
SHAKESPEARE.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?