Vývoj v USA v medzivojnovom období

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)Vývoj v USA v medzivojnovom období

pred začiatkom 1. SV


1823 - Monreova doktrína
- vydáva ju prezident Monroe
- „Amerika Američanom"
- začiatok polit. izolacionizmu - nás nezaujíma, čo sa deje v Európe, my sa sústredíme len na sv. vlastné záujmy

- kon. 19. st. rozšírili sv. záujmy o Tichomorie - Čína, narazili tam na Japonsko

1917 - vstup USA do vojny
- len pre nich bol výsledok priaznivý: hosp. vzostup, zvýšenie produktivity práce, zamestnanosti a živ. úrovne
- hl. dodávateľ svet. trhov

po 1. SV


- ako jediných ich nezasiahla povojnová hosp. kríza
- práve naopak - obd. najvyššej konjuktúry
- svetový bankár - ich peniaze pomohli obnoviť povojnovú výrobu
- prestali s ekonom. izolacionizmom, iba polit. izolacionizmus
- zavádzajú sa tu nové sp. výroby: automatizovaná a pásová (prejavilo sa to v celkovej produkcii a stúpaní živ. úrovne obyv.)
- negatívny jav: negatívny jav - -> mafiánskych organizácií a rast čiernej ekonomiky (špekulatívna; akcie, kt. nikdy neexistovali)

pol. 20-tych rokov
- podarilo sa upevniť pozície v obl. Blízkeho Východu a Tichomoria, keď sa na Washingtonskej konferencii (1921 - 22) dohodli s Japonskom o rozdelení záujmov
- táto dohoda príčina, prečo nevstúpili do Spol. národov
- prejavil sa polit. izolacionizmus

- všeobecné presvedčenie, že vš. problémy sú vyriešené, ale ->

1929 - kríza
- šok
- svet. výroba poklesla o 46%, nárast nezamestnanosti (z 0 na 25% = 12 mil. nezamestnaných, postupne sa to zhoršovalo - 30 mil. ľudí stratilo prácu; robotníci, št. správa, poľnohosp.)
- $ znehodnotený, trhy sa zastavili

Herbert Hoover
- prezident na zač. krízy
- predstaviteľ republikánskej str., konzervatívec
- dobrý odborník a diplomat
- nedokázali nájsť riešenie
- konzervatívci boli presvedčení, že krízu môže vyriešiť iba samotný trh - „mocná ruka trhu"
- čakali na dopad na dno, aby sa odrazili

2 ekonomické teórie, ako krízu riešiť:
o von Heyek
- jeho teória vychádzala zo zákl. poučky liberalizmu, že o vš. rozhodne ponuka a dopyt
- bol proti akémukoľvek zásahu št. do ekonomiky

o Keynes
- angl. ekonóm
- vypracoval na tú dobu nezvyčajný plán
- proti liberalizmu
- presadzoval nutný zásah št. do ekonom. procesov
- Delano Roosevelt - budúci prezident, vychádzal práve z tejto teórie pri jeho návrhu na riešenie krízy

1932 - prezidentské voľby
- Hoover x Roosevelt
- Roosevelt so sv.

programom voľby suverénne vyhral

New deal (Nový údel)
- ekonom. program, s kt. prišiel Roosevelt
- pomohol mu suverénne vyhrať voľby
- jediný prezident, pri kt. bola porušená ústava a museli byť prijaté krátkodobé doplnky, bol totiž zvolený na 4 volebné obd. za sebou
- pokus o oživenie ekonomiky:
o zaviedol sa št. dozor nad bankovníctvo - vytv. sa Cedulová banka, kt. úlohou bolo sledovať kurz $ a podľa potreby ho upravovať
o poskytovala št. úvery bankám, kt. sa ešte dali zachrániť a dala do krachu banky, kt boli beznádejné
o devalvovali $, a tým sa zlepšili podmienky pre vývoz am. tovaru
o regulácia poľnohosp. výroby - št. motivoval farmárov tým, že za znižovanie úrody im dával št. dotácie (farmári sv. úrodu ničili) - bolo nutné zastaviť presýtenie trhu
o prijatie niekoľkých zákonov v obl. výroby a sociálnych zákonov
- kódex čestnej konkurencie - št. orgány + súkr. podnikatelia sa dohadovali o množstve výroby a minimálnych cenách
- kódex zamestnanosti - vláda sa zaväzovala vytv. verejnoprospešné práce financované št.; to si vyžadovalo vysoký rozpočtový deficit, ale peniaze sa investovali do prác
- kódex práce - oficiálne uznané odbory a ich právo na kolektívne vyjednávanie a na štrajk
- vytváranie tzv. št. monopolu ako konkurenciu súkromným monopolom
- prinieslo to neočakávane priaznivý výsledok

1935 - USA prekonali krízu v obl. priem. výroby a dosiahli predkrízový stav z r. 1929

1935 - 37 - mala pokračovať 2. etapa New dealu
- mala byť prekonaná kríza v poľnohosp.
- redukcia št. administratívy -> radikálne zníženie počtu št. zamestnancov
- toto sa neuskutočnilo, lebo Roosevelt narazil na odpor byrokracie
- čiastočne sa zlepšilo poľhohosp., ale predkrízovú úroveň nedosiahlo

atlantická charta
- po prekonaní krízy začali opúšťať aj polit. izolacionizmus (2. pol. 30-tych rokov)
- bližšia spolupráca s Angl. prerástla tesne pred 2. SV do tejto dohody

Tichomorie, Karibik
- vyvíjali tu oveľa väčšiu iniciatívu
- situácia sa zhoršila agresivitou Japonska voči Číne
- práve v tom obd. tu vybudovali am. základne, kt. zohrali dôležitú úlohu v 2. SV (Pearl Harbour…)

pred 2. SV


- USA obnovili sv. mocenské pozície
- stali sa rozhodujúcimi v medzinárodných vzťahoch
- ale voči Európe si stále zachovávali dosť veľký odstup.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?