Vývoj právneho poriadku a právnych noriem

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 3512×

Příbuzná témataVývoj právneho poriadku a právnych noriem

právo
- už Rimania chápali právo ako umenie dobra a spravodlivosti
- systém noriem a pravidiel správania v spol., kt. stanovuje a sankcionuje (vynucuje) št. moc
- pri vymedzení práva sa stretávame s 3 zákl. súčasťami jeho štruktúry: právne normy, právne inštitúcie a právne vedomie

právne normy
- sú záväzné pre vš. členov spol. - (morálne normy upravujú vzťah v spol. na báze tradícií, zvykov…)
- sú to idey, pravidlá správania sa vystupujúce v podobe zákonov, vládnych nariadení, vyhlášok, výnosov…
- upravujú vzťahy medzi jednotlivými členmi spol., medzi občanmi a št.
- predstavujú určitý právny ideál, vzor želateľného správania, kt. by mal každý dodržiavať

právne inštitúcie
- na dodržiavanie, príp. vynucovanie práva má každý št. celý systém právnych inštitúcií - súdy, prokuratúra, advokácia, notárstvo, polícia
- pomáhajú občanovi orientovať sa v systéme právnych noriem tak, aby si mohol riadne plniť sv. povinnosti, ale zároveň aj uplatňovať sv. práva
- súd: v súdnej sieni obžalovaný sedí oproti sudcovi a senátu, na ľavej strane je miesto pre prokurátora a na opačnej strane je miesto pre advokáta

právne vedomie
- predstavuje individuálne al. spoloč. právne myslenie o práve a jeho uskutočňovaní
- súhr poznatkov a postojov z obl. práva, kt. má buď jednotlivec, alebo istá skupina, či celá spoločnosť
- formuje ho množstvo materiálnych (vek, bydlisko, pohlavie) ale aj duchovných (polit., kult., spoloč. vedomie) vplyvov
- ako sa mení a vyvíja právne vedomie, tak sa menia právne normy aj inštitúcie, a naopak, spätne pôsobia na právne vedomie
- veľmi dôležitú úlohu v štruktúre práva majú rôzne neštátne občianske združenia a nadácie podporujúce rozvoj a uplatňovanie ľudských práv.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?