Vývoj hrubého domáceho produktu v SR

Kategorie: (celkem: 853 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. července 2006
  • Zobrazeno: 1785×

Příbuzná témataVývoj hrubého domáceho produktu v SR

Medziročné tempo ekonomického rastu sa oproti rokom 1995 -1997,keď dosahovalo viac ako 6%,spomalilo na 4,4 %.Uvedené spomalenie ovplyvnil najmä vývoj hrubého domáceho produktu (HDP)v 4.štvrťroku,keď vzrástol iba o 0,5 %.Vývoj HDP na strane tvorby ovplyvnil najmä pokračujúci rast pridanej hodnoty v trhových službách,na strane použitia bol ovplyvnený rastom domáceho a zahraničného dopytu. Dlhodobým problémom slovenskej ekonomiky je nerovnováha medzi domácim dopytom a domácou ponukou,premietajúca sa vo vysokom deficite obchodnej bilancie a bežného účtu platobnej bilancie.Táto disproporcia pretrvávala aj v roku 1998,keď objem domáceho dopytu prevyšoval o 7,2 %objem domácej ponuky.Nedostatočná domáca ponuka (tvorba HDP)v porovnaní s domácim dopytom sa prejavila rastom dovozu tovarov a služieb (zahraničnej ponuky).Podiel dovozu tovarov a služieb na agregátnej ponuke dosiahol 42,6 % a bol o 1,2 percentuálneho bodu vyšší jako v predchádzajúcom roku.Prispel k tomu aj rastúci zahraničný dopyt,náročný na dovoz komponentov a polovýrobkov na ďalšie spracovanie.
Hrubý domáci produkt v 2. štvrťroku a 1. polroku 1999
Hrubý domáci produkt podľa predbežného odhadu v 2. štvrťroku 1999 oproti 2. štvrťroku 1998 vzrástol o 2,9 % (v bežných cenách o 10,2 %) na 200,1 mld Sk. Tempo rastu bolo o 3,2 bodu miernejšie ako v 2. štvrťroku 1998 (o 1,1 bodu rýchlejšie ako v 1. štvrťroku). Medziročný vývoj bol ovplyvnený rastom zahraničného dopytu o 10 % a poklesom domáceho dopytu o 1,7 %. Zníženie domáceho dopytu súviselo s menšou tvorbou hrubého fixného kapitálu o 12,6 %. Z ostatných základných zložiek domáceho dopytu sa zvýšila konečná spotreba domácností o 3,1 % a konečná spotreba štátnej správy o 6 %. Vývoj celkového dopytu sa prejavil v zmiernení rastu ponuky pôdohospodárstva a trhových služieb a vo výraznom poklese ponuky stavebníctva. Vývoj v priemysle bol priaznivejší ako pred rokom.
V 1. polroku 1999 sa podľa predbežného odhadu vytvoril hrubý domáci produkt v objeme 378,3 mld Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku vzrástol o 2,4 % (v bežných cenách o 8,8 %). Tempo rastu bolo o 3,7 bodu pomalšie ako v 1. polroku 1998. Podiel súkromného sektora na tvorbe hrubého domáceho produktu v porovnaní s 1. polrokom 1998 sa zvýšil o 2,5 bodu na 85 %. Pritom na tvorbe HDP v poľnohospodárstve dosiahol 96,9 %, priemysle 80,2 %, stavebníctve 88,4 % a v službách 95,9 %. .

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?