Vývoj a vývin človeka

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 3015×

Příbuzná témataVývoj a vývin človeka

Rosteme pod matčiným srdcem

 nitroděložní vývoj – před narozením – 40 týdnů (10 lunárních – 9 kalendářních měsíců po 28 dnech)
 probíhá v děloze, končí porodem

1. období zárodečné (embrionální)
 od oplodnění vajíčka – 8 týdnů
 zárodek dítěte, výstavba ochranných obalů – PLACENTA
 1 – 2 měsíc – nebezpečí virových onemocnění – vývojová vada, samovolný potrat

První měsíc
 týden po oplodnění – vajíčko do dělohy
 z ní čerpá kyslík, výživu – pokračuje ve svém vývoji
 tvoří se ochranné obaly, zárodek
 vznik základů orgánových soustav lidského organismu
 jako první – nervová, trávicí a oběhová
 základy jednotlivých částí mozku
 4.týden jednoduchý oběh krve, pracuje srdce, ochranné blány s děložní tkání, pupečníkem spojeno s matkou
 výměna plynů a látek mezi plodem a matkou
 oba druhy krve se nesmísí
 proces se nazývá DIFÚZE
 mohou se dostat i nežádoucí látky
 na konci 1 měsíce – zárodek podobný člověku je ještě podobný savcům )velká hlava, ocasní část, žaberní oblouk se štěrbinami

Druhý měsíc
 zárodek dostává lidskou podobu
 vytváření obličeje
 vývoj končetin
 základy pohlavních orgánů

2. období plodové ( fetální)

 trvá od 9. týdne do konce těhotenství (40 dní)
 plod má tvar lidského těla
 na konci nitroděložního vývoje plod zaujímá polohu podélnou – hlavičkou směrem dolů

Porod
 ukončuje těhotenství
 v průměru má donošený plod 3 300g a 50 cm délky
 končí přestřižením pupečníku – začíná život samostatného jedincePrvní pláč a smích
1. rok života

Novorozenec

 novorozenec je dědičně připraven k životu mimo tělo matky
 prochází změnami
 první změnou je dýchání (plíce naplněné plodovou vodou, která je bezezbytku vstřebaná se rozepnou)
 samostatný krevní oběh – během porodu přestanou tepat pupečníkové cévy (první nádech odpoutání závislosti na placentě
 změny v srdci a krevním oběhu
 krk nedokáže unést velkou hlavu,nekoordinovaný nervový systém, krátké končetiny
 je zcela závislé na péči okolí
 zhoršený sluch, vidění jen 30cm
 silně vyvinuté vrozené chování – instinkty a reflexy (sací, polykací, pátrací, úchopový, úlekový reflex , pláč, křik, kýchání kašlání, úsměv. .

.)
 vzniká velmi silné citové pouto mezi rodiči a dítětem
 toto období trvá prvních 28 dní života

Kojenec

 trvá do konce 1.

roku života dítěte
 název podle – kojení
 dítě hlavně saje a spí
 kojení mateřským je pro dítě nejvhodnějším a nejlépe stravitelným způsobem výživy
 složení mateřského mléka – mění se v průběhu dne a stářím dítěte – využití beze zbytku
 dítě si vezme kolik potřebuje ( ze začátku jsou intervaly krmení kratší)
 teplota mléka je shodná s teplotou lidského těla
 mléko obsahuje obranné látka
 pro první rok je charakteristické vysoké tempo růstu, dítě je stále pohyblivější
 dvojesovitě se prohýbá páteř, osifikace
 prořezávají se zuby
 většina dětí dorůstá k určitým dovednostem (vývoj pohybový, citový a psychický)
 začíná pohyb a hra


Rosteme a objevujeme
od 1 do 6 let

Batole

 věk od 1 do 3 let
 růst se zpomaluje, dokončení prořezávání mléčného chrupu
 dítě mění proporce, ztrácí baculatost
 zdokonalení myšlení a řečových schopností
 začíná se projevovat osobnost
 pohyb – poznávání okolí, orientace, zkoumání, zvědavost
 manipulace s předměty
 zvýšená pohyblivost – větší možnost úrazu  vzor, hlasité projevy nespokojenosti
 osvojování základních hygienických návyků
 samostatnost v oblékání, stolování
 napodobování činností dospělých formou hry
 učí se společenskému chování (pozdrav, prosba, děkování ...)


dítě předškolního věku (3-6 let)

 obrovská zvědavost
 rozšiřování slovní zásoby (předčítání pohádek, básniček ...)
 rozvoj představivosti – rozvoj kreseb, modelování, vícerozměrné stavby z kostek , vyprávění
 velká touha po pohybu
 chytání míče, jízda na kole, bruslení, lyžování a plavání
 roste jeho tělesná zdatnost
 zapojení do společenských her, respektuje jednoduchá pravidla her,
 dítě je čím dál samostatnější
 šestileté dítě je připraveno na školní docházkuUčíme se a dospíváme
6 – 19 let

 vzdělávací období
 vstřebávání množství nových poznatků, tělesný růst, dospívání, vývoj charakteru

6 – 15 let školní věk

 prořezávání trvalého chrupu (zadní stoličky)
 rozvoj fyzických a duševních schopností
 přibývá soustředění – psaní, čtení, počítání, kreslení
 učí se logicky uvažovat
 konkrétní myšlenky jsou nahrazovány abstraktními
 hodnocení školních výkonů, vzájemné srovnávání je pro děti důležité
 potřeba sebevědomí a důvěru
 zájem o sport, mimoškolní činnost
 smysl pro humor, kamarádství – typické jsou party stejného pohlaví
 kolem 15 roku se zájem zaměřuje na opačné pohlaví

Dospívání

 rozlišujeme na pubertu (11 – 15 let) a dorostový věk (15 – 19 let) – dnes se používá termín teenager (13 – 19)
 definitivní dokončení růstu, druhotné pohlavní znaky, funkční pohlavní orgány
 celý proces dospívání řídí pohlavní hormony, kontrolované nervovým systémem
 u dívek puberta začíná a končí v průměru o 2 roky dříve
 sebeuvědomování, hledání vlastního já
 vysoká míra kritičnosti k okolí
 hledání vzorů
 tělesná dospělost a pohlavní cítění je v rozporu s nevyspělostí společenskou a psychickou
 biologická dospělost – konec růstu postavy – 21 let
 společenská dospělost – ukončení vzdělávání, vlastní zaměstnání
 vytvoření hodnotového systému
 má svůj životní cíl
 hledání životního partnera
 zodpovědnost, nesobeckost, zájem o potřeby druhých

dívky
 vývoj prsu okolo 10 roku
 ukládání podkožního tuku – formování ženské postavy
 první menstruace – vyspělost pohlavních orgánů
 pravidelný menstruační cyklus

chlapci
 zvýšení hladiny pohlavních hormonů (12 rok)
 zvětšení pohlavních orgánů
 zvětšení svalů a ubývá tuk
 vyvíjení druhotných pohlavních znaků
 zvětšování hrtanu – proměna hlasu (mutování)

Jsme dospělí a stárneme

Dospělá léta

 mezi 20 – 30 rokem je naše tělo dospělé – jsme na vrcholu fyzických sil
 volba povolání
 volba životního partnera, založení vlastní rodiny (Mt 19/5 -)
 celý cyklus se uzavírá a dospělí se stávají rodiči
 odpovědnost za výchovu dětí (Dt 5,
 odpovědnost jeden za druhého (Ef 5/28 – 29)
 starost o své rodiče ( Tim 5/3 – 16)
 s dovršením dospělosti začíná proces stárnutí (40 – 45 let)
 projevy – vrásky, klesá fyzické výkonnost
 stárnutí ovlivňuje – genetika, prostředí, aktivita, životní styl
 zdraví je spojeno s pravidelným cvičením, správnou životosprávou, aktivní duševní život
 nejvynalézavější a nejtvořivější etapa života

Střední věk

 po 45 roku výrazný pokles pohlavních hormonů
 u žen – menopauza
 snížení pevnosti kostí – oteoporóza
 u mužů pokles hormonů pozvolnější – menší změny v psychice

Stáří

 vlasy ztrácejí barvu, kůže pružnost
 snížení ostrosti vidění, zhoršení sluchu
 svaly nahrazování vazivem
 výška v důsledku hrbení se zmenšuje
 pravidelná rovnoměrná námaha napomáhá udržet výkonnost
--------------------------------------------------------------------------------.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?