Vytváranie vzťahu človeka k prírode

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)Vytváranie vzťahu človeka k prírode

Vytváranie vzťahu človeka k prírode


Vytváranie vzťahu človeka k prírode v minulosti

Človek si vytváral svoj vzťah k prírode už od pradávna. Bol súčasťou prírody. Zbieral rastliny a lovil zvieratá pre obživu. Nezasahoval do nej viac ako iné živočíchy. Medzi prvé väčšie zásahy patrí domestikácia (napr. psa, oviec). Neskôr začal pestovať plodiny, stavať domy, mestá, vyrubovať lesy. V stredoveku sa niektoré oblasti začali preľudňovať. O nové územia sa viedli vojny. S nimi sa ničila aj príroda


Vytváranie vzťahu človeka k prírode v súčasnosti

Človek si vytvára svoj vzťah k prírode od malička. Keď sa naučí rozprávať začína napodobňovať zvuky zvierat (napr. mačky, kravy). Deti radi chodia do prírody a hrajú sa v nej. V neskoršom veku vylamujú novonasadené stromy a kry. Postupom času sa vzťah človeka k prírode mení. Človek môže mať vzťah k prírode dobrý alebo zlý. Ak má dobrý vzťah k prírode má ju rád, chráni ju a rád do nej chodí. Ak má človek zlý vzťah k prírode neváži si ju a ničí ju. Dôkazom toho, že sú medzi nami takí, ktorí majú zlý vzťah k prírode je najmä pytliačenie (zabíjane zvierat pre bohatstvo) a vyrúbavanie lesov za účelom získavania pasienkov, polí, plôch na rekreáciu a pre ľudské obydlia. Dôsledkom toho je existencia niektorých zvierat ohrozená a niektoré už dokonca aj vyhynuli.

Medzi dnes už vyhynuté druhy patrí napríklad Vakovlk psohlavý – žil na ostrove Tasmánia. V roku 1888 – 1914 bolo zabitých najmenej 2 268 Vakovlkov. Posledného z tohto druhu chytili v roku 1933 a o tri roky neskôr v zoologickej záhrade v Hobarte zahynul. Medzi ohrozené druhy patria napríklad:
Korytnačka slonia – žije na Galapágoch. Zo štrnástich poddruhov boli už štyri úplne vyhubené a päť ďalších je ohrozených.
Slon africký – je ohrozovaný pytliakmi pre jeho kly. Rozmnožuje sa veľmi pomaly. Preto nemôžu slony prirodzenou cestou nahradiť straty spôsobené pytliakmi.

Aby sa tomu zabránilo, vyhlasujú sa zelené zákony (zákony o životnom prostredí) a vznikajú organizácie na ochranu prírody. Najznámejšie sú: WWF (World Wildlife Fund), Greenpace, FOEI (Priatelia zeme), IUCN (Medzinárodný zväz pre ochranu prírody), a na Slovensku Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny. Aby nenastal veľký úbytok lesov sa v škôlkach pestujú stromy, ktoré sa neskôr presádzajú na miesta vyrúbaných lesov.

Ľudia sa stále snažia skrášliť si svoje okolie a to prostredníctvom prírody. Na dedinách si robia predzáhradky s okrasnými stromami a kvetmi. V záhrade si vysádzajú kry a ovocné stromy.

V mestách si pred bytovkami sadia trávu. Myslím si, že vzťah človeka k prírode je veľmi dôležitý najmä pre budúcnosť prírody na našej planéte, ba i jej samotnej existencie. Dúfam, že v budúcnosti bude viac ľudí, ktorí budú mať radi prírodu, chrániť ju a obdivovať jej krásne výtvory. Že nebudú ľudia, ktorí si prírodu nebudú vážiť a ničiť jej krásu.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?