Vyššia nervová činnosť

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)Vyššia nervová činnosť

Podnety z vonkajšieho prostredia, ktoré prijímame zmyslovými orgánmi, sa prenášajú ako nervové vzruchy do mozgovej kôry.
Dôležitá je činnosť nervovej sústavy určovaní, ktoré podnety sú z mozgu alebo miechy. Organizmus tak získava informácie, ktoré sú najvýznamnejšie.
Niektoré zvuky napríklad prestaneme po čase vnímať, ale ucho ich bude naďalej prijímať.
Podnety vyvolávajú rozličné reflexy. Kombinácie základných vrodených reflexov umožňujú vytvárať podmienené reflexy. Tieto procesy sa nazývajú učenie.
Získavané podmienené reflexy človeka umožňujú všetky zložité prejavy správania človeka, napríklad chôdzu, rozprávanie, písanie.
Podnet pre podmienený reflex môže byť zmyslový vnem (zrakový, sluchový...), môže to však byť aj význam slova. Na základe reči sa u človeka vyvinula schopnosť zovšeobecňovať a abstraktne myslieť. Slovo „dom“ vyvolá napríklad predstavu telesa určitého tvaru, jeho veľkosti a farby, slovo „kvet“ vyvolá inú predstavu. Podmienené reflexy sa začínajú vytvárať u dieťat hneď po narodení.
Reč je dôležitým prostriedkom styku medzi ľuďmi. Súvisia s ňou najzložitejšie duševné procesy, ktoré sa dejú v čelovom laloku mozgovej kôry.
Centrum reči je uložené v temennom laloku, väčšinou v ľavej polovici mozgu. Ak sa poruší človek prestane rozprávať.
Pravá polovica mozgu je významnejšia pre priestorovú orientáciu, vnímanie hudby a tvarov.
Výkon mozgu je možné zvýšiť učením. Do učenia je treba zapájať rozličné časti mozgu. Pre zdravie mozgu je oveľa dôležitejší aktívny odpočinok. Turistika, šport, hra na hudobný nástroj, pozorovanie a podobné činnosti sú pre mozog oveľa zdravšie ako ležanie.
Pre činnosť mozgu je nevyhnutný spánok. Počas neho sa informácie triedia a ukladajú, nervový systém sa zotavuje. Platí to len pre prirodzený spánok. .

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?