Výrobná činnosť podniku

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 4731×

Příbuzná témataVýrobná činnosť podniku

Typy podnikov podľa výkonu: * ťažobné podniky
* výrobné podniky
* podniky služieb
Pod výrobou sa rozmie činnosť, v ktorej sa pretvárajú výrobné vstupy na výrobné výstupy.

výrobné vstupy -----> výroba --------> výrobné výstupy

Transformačný proces: je to proces, pri ktorom sa vo výrobe mení vecná podstata výrobných
vstupov na konkrétnu vecnú podstatu výrobkov
Kombinačný proces: je to proces, ktorého konkrétnou kombináciou výrobných faktorov sa
vyhotovuje vopred určený spôsob
Reprodukčný proces: vyzdvihuje hodnotovú stránku výroby
Základné ciele výroby: * kvalitatívne - je produktivita a hospodárnosť
* kvantitatívne - je zhotoviť konkrétne výrobky
Členenie výroby: => základná - sa zameriava na výrobky hlavného programu
=> doplnková - produkuje výrobky, ktoré nie sú hlavným programom, ale
súvisia s jeho špecializáciou
Výrobné faktory: a) dispozitívne: ľudský faktor: plánovanie, organizovanie, rozhodovanie,
kontrola, výrobná práca, obslužné práce
b) elementárne: hospodárske prostriedky: investičné prostriedky, obratové prostriedky
Výrobný program je súhrn výrobkov vyjadrený v sortimente a kvalite a vychádza z analýzy trhnu. Je určovaný na výrobné zameranie.
Plán výroby je konkretizáciou výrobného programu v objeme a čase.
Výrobná kapacita podniku predstavuje jeho maximálnu výrobnú schopnosť za dané obdobie. Túto môžeme tiež nazvať pojmom potencionálny výkon. Základom výpočtu výrobnej kapacity je výroba 1 stroja.

Kv = Fv * Nm Kv => výrobná kapacita
Fv => využiteľný časový fond
Kv = Fv Nm => norma množstva
Nč Nč => norma času

Fv = kalendárny časový fond (365 dní) - dni pracovného pokoja - počet dní na prac.

prestávky
(prepočítame na hodiny výsledok, lebo výkon strojov sa väčšinou udáva v hodinách)

Časové využívanie výrobnej kapacity
% využitia Kv = skutočný čas výkonu stroja
Fv

Výkonové využívanie výrobnej kapacity
% využitia Kv = skutočný objem výroby
Kv

Prípravu výroby začíname od poznania potrieb zákazníka => požiadaviek trhu.
Funkcia prípravy výroby => príprava takých výrobkov, aby veľkosť efektu z ich predaja bola čo najvyššia.


Do prípravy zapájame: využívame poznatky vedy, výskumu a vývoja, ktoré vyústia do prototypu výrobku s návrhom na konkrétne technické a technologické riešenie. Potom dochádza konštrukčná príprava výroby, ktorá vyústi do projektovej výroby. Na konštrukcné riešenie nadväzuje technická príprava výroby. Organizačná príprava výroby rieši usporiadanie jednotlivých pracovísk, zabezpečuje technologické operácie vo výrobnom procese.
VÝROBKOVÁ POLITIKA => prispôsobovať ponuku výrobkov alebo služieb meniacim sa potrebám spotrebiteľov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?