Výpočet deviatility

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Výpočet deviatility

Zadanie:
Vypočítajte deviatilitu železničnej siete v Bansko Bystrickom kraji, ktorá spája Banskú Bystricu s ostatnými okresnými mestami v Bansko-Bystrickom kraji. Vypočítanú deviatilitu na záver zdôvodnite.
Okresné mestá: Brezno, Detva, Banská Štiavnica, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom.

Vzorový výpočet:
Deviatilita pre Brezno:

Tabuľka vypočítaných hodnôt:
Banská Bystrica LP LS d
Brezno 38,0 42,00 1,105
Detva 28,8 44,00 1,528
Banská Štiavnica 26,0 52,00 2,000
Krupina 42,4 55,00 1,297
Lučenec 58,0 75,00 1,290
Poltár 59,2 94,00 1,588
Revúca 72,0 202,0 2,806
Rimavská Sobota 74,5 112,0 1,500
Veľký Krtíš 59,0 116,0 1,970
Zvolen 17,5 21,00 1,200
Žarnovica 36,4 59,00 1,621
Žiar nad Hronom 27,0 42,00 1,560

Zdôvodnenie vypočítanej deviatility:

Hodnoty vypočítaných deviatilít železničných tratí, sú v Bansko Bystrickom kraji stredne vysoké. V dvoch prípadoch je deviatilita vyššia ako 2,0 a v ďalších piatich prípadoch je vyššia ako 1,5. Najnižšia deviatilita je pri mestách Brezno a Zvolen.
Hlavným dôvodom vysokých rozdielov medzi jednotlivými hodnotami deviatility je reliéf stredoslovenského regiónu. Kotlinový reliéf a vysoké pohoria stredného Slovenska nedovolili budovať železničné línie v požadovanom smere, iba v ojedinelých prípadoch pretínajú pohoria tunely a mostné konštrukcie.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?