Výber zamestnancov a personalistika

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 4073×

Příbuzná témataVýber zamestnancov a personalistika

Výber zamestnancov a personalistika

Výber zamestnancov – dva základné kroky:
- vyhľadávanie pracovníkov
a) interné zdroje – uvoľnení pracovníci v rámci reorganizácie
b) externé zdroje – absolventi škôl, nezamestnaní, ženy v domácnosti

- vlastný výber pracovníkov
a) predbežná selekcia – roztriedenie záujemcov na tých, ktorí prichádzajú do úvahy na príslušné miesto a tých, ktorí nespĺňajú kritériá. b) interwiev – pohovor s vybranou skupinou – osobný pohovor, psychotest, test zručnosti

Výber pracovníkov sa končí rozhodnutím o výbere pracovníka.

Každá výberová metóda je založená na dvoch základných princípoch:
- vychádza z predpokladu, že predchádzajúci vývoj a pracovné chovanie uchádzača poukazuje na jeho budúcu výkonnosť (preto sa prihliada na pracovné vysvedčenie)
- testy psychologickej spôsobilosti skúmajú súčasné chovanie uchádzača

Pri prijímaní nových vedúcich pracovníkov je nutné zvážiť, ktoré vlastnosti sú nepostrádateľné:
 vedomie zodpovednosti
 tvrdošijnosť
 schopnosť spolupráce
 kreativita
 schopnosť nadchnúť sa pre vec
 alebo niečo iné?
Koho hľadáme? introverta alebo extroverta?

Personalistika – oblasť personálnej práce začína zisťovaním personálnej potreby a následne výberom personálu, zahrňuje aj systém odmeňovania a zvládanie konfliktov.

Rozsah úloh personalistiky
Úlohy v oblasti prijímania zamestnancov Úlohy v oblasti ponuky Zvládanie konfliktov
- preverovnie potreby pracovného miesta

- výber personálu a zladenie ponuky pracovných príležitostí so schopnosťami uchádzača

- spoluúčasť pri rozhodovaní o prijatí - propagácia – získavanie personálu

- materiálna ponuka
- prestížne ponuky
- sociálne ponuky - osobné konflikty jednotlivých zamestnancov

- riešenie konfliktov medzi zamestnancami navzájom

- riešenie skupinových problémov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?