Všobecne o fyzike a základné fyzikálne pojmy

Kategorie: Fyzika a astronómia (celkem: 480 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 2648×

Příbuzná témataVšobecne o fyzike a základné fyzikálne pojmy

Fyzike sa kedysi hovorilo prírodná filozofia, čím sa vyjadrovalo, že uvažuje o reálnom svete a skúma ho. Fyzici sa usilujú porozumieť vesmíru a objasniť jeho zákonitosti od najmohutnejších a najvzdialenejších galaxií po najnepatrnejšie neviditeľné častice. Práca fyzikov je kombináciou teórie a experimentu. Urobia experiment a potom vymyslia hypotézu, založenú na určitom nápade, ktorá objasní výsledok pokusu. Nato urobia ďalšie pokusy, aby si hypotézu overili. Z hypotézy potvrdenej pokusmi sa stáva teória. Niektorým teóriám sa podarilo objasniť zákonitosti prírody tak úspešne, že sa na ne odvolávame ako na fyzikálne zákony. Jeden takýto zákon tvrdí, že nič sa nemôže pohybovať rýchlejšie ako svetlo. Tento postulát vyslovil v roku 1905 nemecký fyzika Albert Einstein (1879 - 1955) vo svojej špeciálnej teórii relativity.
Fyzika je veda o energii a hmote. Delí sa na niekoľko odborov, skúmajúcich širokú škálu objektov od atómov po vesmír. Astrofyzika
Astronómovia sa pomocou fyzikálnych pozorovaní usilujú objasniť pôvod a zloženie planét, Slnka a iných hviezd. Optika a termodynamika
Teplo a svetlo sú dôležité formy energie; vďaka svetlu a teplu zo Slnka je na Zemi možný život.

Geofyzika
Zaoberá sa fyzikálnymi procesmi týkajúcimi sa zeme. Vnútro Zeme je pred nami ukryté, no fyzici našli spôsoby, ako skúmať jeho zloženie. Zistili, že v strede zemegule panuje obrovské teplo a pôsobí nesmierny tlak.

Akustika
Je to veda o zvuku. Fyzici skúmajú podstatu zvuku a spôsob jeho šírenia. Pomocou zvuku študujú vnútro Zeme a hlbiny oceánov. Statika
Je to fyzikálny odbor, ktorý skúma a vypočítava sily, čo pôsobia napríklad na budovy a mosty. Mechanika
Študuje silu a pohyb.

Elektrina
Je jedným z najužitočnejších druhov energie. Fyzici skúmajú jaj podstatu a hľadajú spôsoby ako ju využiť v elektronických spotrebičoch.

Magnetizmus
Fyzici skúmajú vlastnosti magnetov a magnetické sily Zeme, ktoré vyvolávajú pohyby tekutého jadra zeme.

Elektromagnetizmus
Fyzici objavili skupinu lúčov, ktorých väčšina je neviditeľná; nazvali ich elektromagnetické vlny. Patrí k nim svetlo, teplo, röntgenové žiarenie, a rádiové vlny. Jadrová fyzika
Fyzici sa usilujú získať nové a nové poznatky o časticiach tvoriacich jadro atómu.

Kvantová mechanika
Fyzici prišli na to, že energia môže existovať iba v maličkých dávkach, v kvantách. Táto myšlienka je dôležitá pri štúdiu atómov.

GRAVITÁCIA

Zem obieha okolo slnka a pohybuje sa pri tom asi 50 ráz rýchlejšie ako náboj vystrelený z pušky.

Na obežnej dráhe udržuje Zemeguľu veľká sila = Gravitácia. Bez nej by Zem zmizla vo vesmíre ako kameň vystrelený z praku. Gravitácii podlieha všetko; je to sila, ktorá priťahuje všetky telesá jedno k druhému. Jej veľkosť závisí od toho, aký je objekt ťažký; najväčšmi sa teda prejavuje pri obrovských telesách, akými sú napríklad planéty. Hoci to necítime, gravitačná sila priťahuje aj nás. Zemská príťažlivosť nás udržiava na povrchu Zeme bez ohľadu na to, kde sa nachádzame. Gravitácia totiž pôsobí vždy do stredu Zeme. Niekedy však môžeme uvidieť alebo pocítiť jej dôsledky: napríklad, keď kráčame hore schodmi, musíme vynaložiť určitú námahu, lebo prekonávame gravitačnú silu.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?