Vplyv užívania návykových látok na zdravotný stav človeka a jeho okolia

Kategorie: Chémia (celkem: 338 referátů a seminárek)Vplyv užívania návykových látok na zdravotný stav človeka a jeho okolia

Droga je prírodná alebo umelo vyrobená omamná látka, ktorá sa využíva ako liečivo alebo sa zneužíva pri toxikománií. Všetky drogy sú návykové a ich dlhodobé a nadmerné užívanie poškodzuje organizmus a môže spôsobiť smrť. Patrí sem alkohol, prchavé látky, ktoré sa fetujú (toluén), a iné organické zlúčeniny, halucinogény. Náš životný štýl sa v posledných rokoch od základov zmenil, a to nie len v uvažovaní, ale u mnohých ľudí i v konkrétnom spôsobe života. Návykové látky, ktoré trvalo sprevádzajú človeka v jeho radostiach i starostiach, ho sprevádzajú aj v tejto zmene. Snáď aj preto sa situácia v spotrebe alkoholu i nealkoholových drog v poslednej dobe výrazne zmenila. Po rokoch stabilizovanej spotreby, dokonca i s miernym poklesom, v posledných rokoch spotreba alkoholu opäť pravidelne stúpa, aj keď nie tak dramaticky ako spotreba nealkoholových drog.

Nové spoločenské usporiadanie sprevádza rada problémov a záťažových situácií. Návykové látky ponúkajú jednoduchú cestu k ich riešeniu, v záťažových situáciách sú však tým najhorším radcom.

S narastajúcou spotrebou návykových látok zákonite pribúdajú následky súvisiace s ich užívaním, medzi iným i závislostí. Doterajšia pomerne nedostatočná, či skôr skreslená informovanosť laickej i odbornej verejnosti o príčinách, dôsledkoch, prejavoch a predovšetkým o možnostiach liečby a prevencie tejto závažnej choroby pritom často vedie k prehliadnutiu včasných vývojových štádií i k rezignácií nad pokročilými štádiami a tým k zbytočným individuálnym i celospoločenským škodám.

Základné faktory vzniku závislosti

Pri výrazných priebehoch vedúcich k závislosti je základným faktorom s veľkou pravdepodobnosťou genetická transmisia. Výrazným faktorom sa ukazujú byť aj biochemické zvláštnosti organizmu. Ďalšími dôležitými faktormi sú :

osobnostné štruktúry postihnutého
prostredie a tolerantné postoje spoločnosti
droga a jej dostupnosť
podnet

Za prítomnosti týchto faktorov už pôsobia mechanizmy priebehové :

vznik a opakovanie situácií, v ktorých sa podarilo dosiahnuť účinku a uspokojenia pomocou návykovej látky
neprítomnosť iných dostupných alternatív k riešeniu situácie s uspokojivým výsledkom

Rozhodujúcimi prvkami v dynamike vývoja závislosti sú dva mechanizmy, typicky sa meniace v jednotlivých štádiách vývoja. Sú to tolerancia a kontrola.

Ľudský organizmus reaguje typicky na určitú hladinu alkoholu v krvi.

Pri často opakovanom príjme alkoholu je k dosiahnutiu určitej typickej reakcie potreba stále väčšieho množstva. Tento jav nazývame tolerancia.

Tolerancia organizmu sa mení vplyvom drogy a je vo svojom stúpajúcom trende typickým prejavom prispôsobovania telesného metabolizmu inej látke. Postupne môže organizmus tolerovať také množstvo drogy, ktoré by preňho na začiatku znamenalo ohrozenie života. Tolerancia sa v terminálnom štádiu opäť znižuje, avšak späť do východiskovej úrovne sa už nevráti. Kontrola je schopnosť kriticky a reálne vyhodnocovať situáciu z hľadiska potrieb a osobných i spoločenských povinností. Túto schopnosť ovplyvňuje alkohol už pri hladine 0,4 – 0,6 ‰ alkoholu v krvi. U iných drog sú hladiny individuálne odlišné a menej spoľahlivé pri stanovovaní dávok. Pri vyššom obsahu alkoholu v krvi dochádza k zmenám psychických procesov a k zmene kontroly. Táto zmena sa postupne prehlbuje a stáva sa menej spoľahlivou i pri nižšej hladine alkoholu v krvi. Interakcia medzi zmenenou kontrolou a zvýšenou toleranciou potom vedie k nutnosti trvalého zrieknutia sa alkoholu alebo drogy. Zmena v kontrole tvorí podstatu poruchy organizmu a chorobného stavu bez možnosti vyliečenia – je možné iba dosiahnutie uzdravenia bez odstránenia základnej poruchy. Tento fakt spolu s presvedčením, že patofyziologický stav prekonám vôľou ovplyvnenou drogou, vedie človeka k márnemu, vopred prehranému súboju, končiacemu v terminálnom štádiu a bez liečby prípadne i smrťou.

Návykové látky sú súčasťou nášho života a schopnosť organizmu prispôsobiť sa účinkom cudzorodých látok je pre náš život nevyhnutná. Problematika návykových ochorení na spoločensky tolerované drogy sa dá pochopiť iba vtedy, keď alkohol prijmeme ako toxickú látku, voči ktorej má určité percento obyvateľstva zníženú odolnosť. Ľahkomyseľnosť pri zachádzaní s alkoholom, tak ako pri nedodržovaní nutných pravidiel zachádzania s inými toxickými látkami, spolu s ,,talentom“ organizmu neprimerane reagovať na určitú látku, vytvára v organizme komplex zmien často neodstrániteľných do konca života

Najväčším problémom je v súčasnosti spoločenská tolerancia následkov alkoholickej intoxikácie. Významnú úlohu zohráva pretrvávajúci postoj k liečbe ako liečbe neúčinnej a tým zbytočnej.

Príznaky užívania návykových látok

bledý, nezdravý výzor
strata chuti do jedla, chuť na sladkosti
zvýšená citlivosť na dotyk, bolesť a svetlo
tečúci nos
červené oči
husia koža
bolesti
nespokojnosť
hnisavé rany
veľký úbytok hmotnosti
zúžené alebo rozšírené zrenice
zmeny na pokožke ( škvrny, vyrážky, modriny )
spavosť, zívanie, apatia
zmeny v správaní sa
závrat, tlak v hlave
svrbenie
chvenie rúk
nadmerné potenie
dráždivý kašeľ
podráždenosť
jazvy
zmeny v obliekaní
začervenané alebo vlhké oči
dlhé oblečenie na zakrytie rán po vpichoch
halucinácie

Marihuana
Hašiš

Časti rastliny (marihuana) a živicový výťažok (hašiš) rastliny konopä siata.
Veľmi rozšírená a v súčasnosti často diskutovaná "ľahká" droga. Jej nadšenci presadzujú legalizáciu, odporcovia v nej zas vidia len stupienok k "tvrdým" drogám.

Slangové a iné názvy:
MARIHUANA: tráva, grás, gres, marjánka, mariša, šit, pot, džoint, smoke, kanuma, skunk, maslo, kreš, seno, slama, gandža, bhang
HAŠIŠ: haš, čokoláda, šit, čaras, čira
OBECNE: kanabis, THC
Pôvod: konopä siate (cannabis sativa) indická alebo americká
Legálna: nie
Žiadúci účinok: uvoľnenie, smiech, eufória, ilúzie až halucinácie pri vyšších dávkach
Spôsoby užívania: fajčenie, v jedle
Príznaky akútneho použitia: červené oči, smiech, poruchy koordinácie, nečakané reakcie
Vedľajšie účinky a riziká: narušenie orientácie v čase a priestore, uvoľnenie zábran, nečakané reakcie, dlhodobé ukladanie účinnej látky v tele
Pri dlhodobom užívaní: strata záujmov, zhoršenie intelektového výkonu, poškodenie pľúc pri fajčení

K obrázku: Vľavo hore kúsok hašišu, ušúľaný marihuanový džoint, podrvené sušené časti rastliny, drevená
fajka, zápalka. Fajky bývajú aj hlinené alebo vodné (dym prebubláva cez vodu) a takmer výlučne sa v nich fajčí hašiš.

Závislosť: Fyzická závislosť pravdepodobne nastáva po dlhom užívaní: po náhlom odňatí sú stavy podráždenosti. Psychická závislosť je nesporná a prejavuje sa upnutím na túto drogu, prípadne hľadaním inej a stratou iných záujmov.

Cena jednej dávky: marihuana 50-100(?) Sk za cigaretu, hašiš 100-400(?) Sk podľa veľkosti dávky
Produkcia: možné i domáce pestovanie zo zvlášť šľachtených a dovezených odrôd (marihuana), tiež ilegálny dovoz z Indie, Nepálu, Srí Lanky, Maroka (hlavne hašiš)
Chemické zloženie: THC (tetrahydrocannabinol) - hlavná účinná látka a množstvo ďalších s menej významným účinkom

Heroín
V súčasnosti najzávažnejšia nelegálna droga na Slovensku. Nebezpečná svojou ťažkou návykovosťou a prevažne injekčnou formou podávania.

Slangové názvy: štof, herák, háčko, ejč, kompot, omietka, matroš, kameň, kakao, prach

K obrázku: hnedý heroín z Blízkeho Východu, pozor - v čistej podobe je heroín biely prášok; polgramový navážený sáčok; lyžička v ktorej sa ohrievaním nad zapaľovačom pripravuje vodný roztok na injekčné podanie, cigaretový filter slúži na odfiltrovanie nerozpustených častí pri naťahovaní do striekačky. Na prípravu roztoku sa tiež používa kyselina citrónová.

Tiež sa fajčí zmiešaný v normálnej cigarete alebo inhaluje do úst po zahriatí na kúsku alobalu cez nejakú trubičku

Pôvod: makovice, syntéza z morfínu
Legálna: nie
Spôsoby užívania: injekčne, fajčenie, vdychovanie výparov (z alobalu)
Žiadúci účinok: eufória bohatá na zmyslové vnemy, pocit šťastia, zabudnutie na problémy, tlmenie bolesti (pôvodné lekárske použitie)

Vedľajšie účinky a riziká: utlmenie mozgovej a srdcovej činnosti, apatia, zapálené rany po vpichoch, bezvedomie, zástava srdca, vysoká návykovosť, zníženie imunity, degradácia osobnosti
Príznaky akútneho použitia: zúžené zreničky, vodnaté oči, letargia, kolembanie hlavy, zmiznutie zábran, nečakané správanie, spočiatku i zhovorčivosť a aktivita
Závislosť: Fyzická je extrémne silná. Po dlhšom pravidelnom užívaní nastávajú abstinenčné príznaky už po 5-15 hodinách po odňatí. Slzenie, výtok z nosa, potenie, rozšírené zrenice, tras. Kríza vrcholí 2. a 3. deň: kŕče, zvracanie, hnačka, plač, vzrušenie alebo ťažká depresia, samovražedné sklony. Ak tento stav prežije, pomaly nastáva úprava a príznaky vymiznú do 3 týždňov. Psychická závislosť, charakteristická neschopnosťou nájsť si inú radosť zo života, však pretrváva mesiace i roky a spôsobuje opakované recidívy.
Cena: okolo 300 Sk za štvrtku(gramu), ťažko závislí sú postupne nútení zvyšovať dávky i na niekoľko gramov denne, čo je pre nenavyknutého smrteľná dávka.
Produkcia: Ilegálny dovoz z Ázie. Vhodný botanický variant maku siateho rastie hlavne v tzv. Zlatom trojuholníku (Barma, Thajsko, Laos), tiež v Afganistane, Pakistane, Iráne, Číne, Turecku, Indii, Austrálii.
Chemické zloženie: diacetylmorfín, upravený obvykle na hydrochlorid, polosyntetický preparát - derivát morfínu.

Rozdelenie drog

Amfetamíny:
Slovo amfetamíny pochádza z chemického názvy Alfa-Methyl- FeneThyl-AMIN. Tieto látky sa zaraďujú do skupiny amínov. Patria sem adrenalín, efedrín, noradrenalín, amfetamín a mnohé iné. Synteticky bola prvýkrát pripravená látka fenilzopropylamín v roku 1887. O niekoľko rokov neskôr v roku 1919 bol vyvinutý pervitín (methamfetamín). Tieto látky sú často využívané na povzbudenie, hlavne u športovcov vo forme dopingu (efedrín). Efedrín:
Je to alkaloid pochádzajúci z rastliny Ephedra vulgaris Rich. Má formu bieleho kryštalického prášku bez zápachu, chutí horko. Má povzbudzujúce účinky, ruší účinnosť chloralhydrátu, ktorý navodzuje spánok. Amfetamín (Psychoton, Benzedrín):
prvý krát bol syntetizovaný v roku 1927. Zvyšuje činnosť životne dôležitých orgánov, slovnú a pohybovú aktivitu, zlepšuje náladu, znižuje ospalosť, pocit hladu. Spôsobuje paranoidné bludy, nekľud, pocity úzkosti. Pri pravidelnom užívaní po dobu trištvrte až jedného roku, dochádza k závažným psychickým a metabolickým poruchám, ktoré obvykle končia smrťou alebo doživotným umiestnením v ústave pre duševne chorých. Fenmetrazín (Dexfermetrazín, Preludín):
Tento liek mal pôvodne slúžiť k liečeniu porúch sústredenosti, mal pomáhať rekonvalescentom pri rýchlejšom zotavovaní. U deprimovaných ľudí mal zlepšovať náladu, pacientov pripútaných na lôžko rýchlejšie zmobilizovať. Krátko po uvedení na trh sa ukázalo, že ľudia berú nie predpísané štyri, ale niekedy a tridsať až štyridsať tabliet denne.

Použitie môže vyvolať poruchy nálady, ne kľud, ilúzie a halucinácie. Methylfenidat (Ritalín, Centedrín):
Má slabšie povzbudzujúce účinky ako amfetamín. Aj napriek tomu naňho vzniká klasický návyk. Po použití sa dostavuje strata citov, poruchy pamäte, spánku, koncentrácie, nekľud, agresivita, halucinácie, paranoidné bludy. Ópium:
Ópium sa používalo k náboženským účelom v Číne a Indočíne. Najčastejšia forma používania ópia je jeho fajčenie. Pojedanie ópia je rozšírené hlavne u mohamedánov. Ďalšou formou užívania je žuvanie. Do surového ópia sa pridávajú latexové látky , ktoré ho zjemňujú. Surové ópium obsahuje asi 20% účinných alkaloidov. Medzi nich patrí morfium 14%, ďalej kodeín 1%, papeverí 0,8%, thebain 1%, narkotín 0,5% a ďalšie. Najúčinnejší a najvyhľadávanejší z týchto alkaloidov je práve morfium. V súčastnej dobe sa morfium používa v lekárstve ako anestetikum alebo je používaný toxikomanmi intraventálne. Kokaín:
Kokaín sa získava z listov kríku nazývaného koka, ktoré rastú na svahoch juhoamerických And. Kokové kríky poznali už Inkovia a používali jeho omamujúceho účinku pri náboženských obradoch. Žuvanie kokových listov sa veľmi rýchlo rozmohlo medzi španielskymi kolonizátormi, pretože bezprostredný účinok žuvania mal za následok vzpruženie síl, potlačenie hladu, smädu a ďalšími zdanlivo priaznivými účinkami. Dlhšie požívanie však malo zhubný účinok, preto bol Španielmi vydaný zákaz užívania kokových listov. Listy koky obsahujú 0,15% čistého kokaínu. Najčastejšie sa kokaín šnupe alebo sa pripravujú kokaínové nápoje. Otrava kokaínom spôsobuje, že ženy sa stávajú nymfomanickými. U mužov vzrastá pohlavná túžba, ale klesá schopnosť ju ukojiť. Hašiš:
Domovom je India. Hašiš je to isté ako je naše konope alebo americká marihuana. Účinné alkaloidy obsahuje nevábne páchnuca živica vylučovaná najviac zo samičích kvetov rastliny. V súčasnej dobe sa pod pojmom hašiš rozumieme práve tieto kvety. Marihuana sa najčastejšie fajčí, žuje alebo sa z nej pripravujú rôzne prevažne alkoholické nápoje. Pre účely fajčenia sa najčastejšie používa celá rastlina, ale najvyššieho účinku sa dosahuje u cigariet zhotovených zo samičích kvetov, v účinnosti nasledujú cigarety zo samčích kvetov, potom a listov rastliny a cigarety zhotovené zo stonky sú
prakticky bez opojného účinku. Účinok otravy na organizmus sa prejavuje v dvoch štádiách: najprv dochádza k pocitu úzkosti, a potom v štádiu druhom sa dostavuje eufória a pocit vnútornej blaženosti.

V druhom štádiu si počínajú niektorý otrávení veľmi detinsky, robia nezmyselné veci a občas upadajú do neztišiteľného smiechu. Táto dobrá nálada ešte niekedy pred spaním prejde v plač, niekedy až v prebúdzanie.

LSD:
LSD sa vyskytuje vo forme bieleho prášku, tablety alebo tripu- malého papierika napusteného LSD. Intoxikovaný má rozšírené zorničky, zvýšený krvný tlak, zrýchlený dych, mení sa chápanie času, dostavujú sa bohaté ilúzie, strata chuti k jedlu, pocit ľahkosti, tendencia vyhľadávať samotu. Chemicky ide o diamid kyseliny lysigerovej, získava sa amináciou e extrakcií námelu. Patrí medzi najsilnejšie halucinogény, vyvíja sa značná tolerancia a závislosť.

Jednou z mnohých infekčných chorôb, ktoré sa prenášajú medzi narkomanmi, ale aj medzi bežnými ľuďmi, je AIDS. Anketa

Takto sa pýtal Ústav zdravotnej výchovy:

Čo je AIDS?

63,6% odpovedalo, že je to získaná strata obranyschopnosti organizmu,
57,1% infekčné ochorenie prenášané pohlavným stykom

Ako a čím sa AIDS prenáša?

90% respondentov odpovedalo, že krvou. Mužským semenom 48,7%. Z matky na dieťa počas tehotenstva a dojčenia 47,9%, výlučkami pošvy uviedlo 35,l %. Nesprávne odpovedalo, že bežným spoločenským stykom /dotyk, objatie, podanie
rúk/ 4,2%, používanie spoločných predmetov a hygienických zariadení 3,8 %, odpovedať nevedelo 1% respondentov.

Aká je možnosť ochrany?

81,2% uviedlo používanie prezervatívov, partnerskú vernosť uviedlo 69,7%,
poznanie sexuálneho partnera 53,8%. Nesprávne označilo očkovanie 1,3%.

Ako by ste sa zachovali, ak by Váš priateľ/ka ochorel na AIDS?

Najviac - 59,2% by pomáhalo, menšina /5,6%/ by prerušila všetky styky. Tretina
opýtaných nevie ako by sa zachovala.


Súčastná problematika závislosti je ovplyvňovaná výraznými spoločenskými zmenami, ktoré kladú mimoriadné nároky na psychické ,,životné náklady“. S alkoholom sme sa už naučili žiť, tak ako aj s cigaretami, s pocitom ,,mne sa nič nestane“. Je však dobré si občas uvedomiť, že v súvislosti s cigaretami ročne umiera, alebo si trvalo poškodí zdravie najviac ľudí. Alkohol na druhom mieste sa nikdy nedá vytlačiť akoukoľvek inou drogou a bude si trvalo vyberať svoju daň. Možnosť ovplyvniť svoj vzťah k droge a rozsah následkov jeho pôsobenia máme každý vo vlastných rukách.

Presadzovanie triezveho životného štýlu je v súčasnosti tým najpotrebnejším preventívnym opatrením. Vedieť, prečo mladí nepijú, je teraz možno dôležitejšie ako vedieť, prečo niektorí mladí pijú (resp. užívajú iné návykové látky). Komplexnosť starostlivosti o závislých ľudí a možnosti terapie či pomoci je rozhodujúca pre pozitívne výsledky liečby.

V súčastnej dobe je potrebné naučiť sa nielen zodpovednosti, ale tiež schopnosti kvalitne sa rozhodnúť na základe informácií a dokázať si vybrať medzi informáciami a ponukou rôznych možností, ako naložiť so svojím životom a akú pomoc(alebo liečbu) zvoliť u seba. Vedľa alkoholu, ako drogy najrozšírenejšej a tiež dobre známej z hľadiska dynamiky jej pôsobenia na človeka, prináša súčastná doba zmien a rozvoja aj rozvoj v šírke ponuky drog umožňujúcich ovplyvnenie ľudskej psychiky. Ponuka drog je v súčastnej dobe skutočne široká. Na našom trhu sa dajú dostať skutočne všetky drogy sveta. .

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?