Vodík, kyslík, voda, peroxid, ozón + iné

Kategorie: Chémia (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 4345×

Příbuzná témataVodík, kyslík, voda, peroxid, ozón + iné

KYSLÍK- O


Elektr. konfigurácia : O : 1s
2s 2p
3 izotopy : 8O16 , 8O17 , 8O18
Fyz. vlastnosti : -najrozšírenejší prvok na Zemi
-bezfarebný plyn bez chuti a zápachu
-čiastočne rozpustný v H O /vodné živočíchy/
-vysoko reaktívny
Chem. vlastnosti : -je oxidovadlo /odovzdáva elektróny/
-je nestabilný a vzniká = viazanie 2 atómov --- O2
-molekulový kyslík O2 je stabilný
Oxidácia : reakcia prvkov s kyslíkom ---bežná teplota-pomaly /dýchanie/
zvýšená teplota-prudko
Horenie : prudká oxidácia látok kyslíkom, pri kt. uniká tepelné a svetelné
Žiarenie
Použitie : dýchanie /lekárstvo, baníci, požiarnici/=biely pás
-zváranie + rezanie kovov, raket. palivo, výroba HNO


VODÍK- H


Elektr. konfigurácia : H : 1s
- má najjednoduchšiu elektr. konfiguráciu
- je to 1. člen PSP
- má najmenšiu hmotnosť a atómový polomer
3 izotopy : 1. prótium H /ľahký vodík/
2. deutérium H /ťažký vodík/
3. trítium H /zriedkavý a rádioaktívny vodík/
Fyz. vlastnosti : -vysoko horľavý /s kyslíkom tvorí výbušnú zmes/
-najbežnejší prvok vo vesmíre
-bezfarebný plyn, bez chuti a zápachu
-horí jasnomodrým plameňom
-typický nekov
Chem. vlastnosti : tvorí molekulu H
Výskyt : ----voľný /sopečné a zemné plyny, atmosféra hviezd/
viazaný / v H O, v org. a anorg. látkach/
Použitie : ----kedysi /do balónov a vzducholodí, výbušný=havárie/
dnes /výroba NH ,raket. palivo, zváranie a tavenie kovov/


PEROXID VODÍKA- H O


H O --- H O + O

- je to bezfarebná, olejovitá kvapalina
- v bezvodnom stave je výbušná
- je dobre rozpustná v H O /veľmi slabá kyselina/
Použitie H O : -má bieliace účinky
-dezinfekcia povrchový rán /3% roztok v H O/
/nesmie sa použiť pri hlbokých ranách-krv urýchľuje
jeho rozklad a hrozí embólia=uvolnenie O do krv.obehu/

OZÓN

- vzniká napr.

v atmosfére pri búrkach
- pri chem. reakciách
- má vysokú reaktívnosť --- dezinfekčné účinky /ničí baktérie/
- má cesnakový pach
- dráždi sliznice /vysoká koncetrácia vo vzduchu=zápal oč. spojiviek/
Použitie : -sterilizácia pitnej vody
-bielenie múky, škrobu, ľanu a konope
-dezinfekcia vzduchu /nemocnice,divadlá,kiná,…/
Ochrana pred UV žiarením : /spôsobuje vznik voľných radikálov/
- ozónová vrstva, freónyVODA - H O


- najrozšírenejšia zlúčenina kyslíka
- pokrýva 2/3 zem. povrchu
- je to nevyhnutná zložka organizmov–bez nej by reakcie v tele neprebehli
- má 3 skupenstvá : para, voda, ľad
- voda je bez chuti, farby a zápachu
Kolobeh vody : hydrolologický cyklus
1/10 vody z morí sa odparuje na kontinenty

Tvrdá voda : -obsahuje väčšie množstvo rozpustených solí Ca ,Mg
/pretekaním cez horniny/
-mydlo v nej slabo pení
-usadzuje sa vodný kameň na ohriev. Špirálach
Mäkká voda : -v obl. S horniánami nerozpustnými v H O
-mydlo v nej dobre pení
Stupne tvrdosti : -----mäkká
stredne tvrdá dôležité pri dávkovaní prac.prostr.
tvrdá
veľmi tvrdá
Pitná voda : -musí byť zdrav. nezávadná, číra, bez zápachu, teplota 10 C
-nesmie obsahovať : škodl. organizmy, čpavok, dusitany
Zdroje pitnej vody : studne /spodná/, povrchová voda, morská voda
Destilácia : oddelovaním zmesí látok vyparovaním a následnou
kondenzáciou
Voda v ľud. tele : 50-72 %, dôležitá pre dýchanie, krv. obeh, látkovú
premenu, termoreguláciu /potenie/.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?