Voda okolo nás

Kategorie: Chémia (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. dubna 2007
  • Zobrazeno: 3995×

Příbuzná témataVoda okolo nás

Voda okolo nás


Voda je chemická látka, ktorá sa nachádza všade okolo nás a v nás. Pokrýva až 2/3 zemského povrchu čo predstavuje 369 000 000 kilometrov štvorcových. Je to jedna z najnevyhnutnejších zložiek potrebných pre život organizmov. Prejavuje sa v 3 skupenstvách. Kvapalné, pevné a plynné skupenstvo. V kvapalnom skupenstve sa prejavuje v podobe vody bez farby, chuti či pachu.
V plynnom skupenstve sa prejavuje v podobe pary, čo je príčinou vyššej teploty ovzdušia. V pevnom skupenstve sa prejavuje v podobe ľadu, čo je príčinou nižšej teploty ovzdušia. Pomocou vyššej teploty sa voda začína odparovať a vzniká para, ktorá sa dostáva do vyššej nadmorskej výšky. Tam sa vzduch ochladzuje a para tuhne do podoby vody, prípadne ľadu alebo snehu. Vytvárajú sa oblaky a voda padá na zemský povrch v podobe dažďa alebo snehu. Napadaná voda alebo sneh sa dostanú do potoka, rieky prípadne do mora, odkiaľ sa vyparuje do vyššej nadmorskej výšky a tento kolobeh sa stále opakuje. Časť vody sa dostáva do podzemia, kde sa potom zhromažďuje ako podzemná nádrž. Neskôr z tejto nádrže vytryskne prameň, ktorý môže obsahovať minerálne látky. Aj voda má svojich obyvateľov. Sú nimi prevažne ryby, ale aj plazy, obojživelníky, cicavce, hmyz a niektoré druhy rastlín. Voda v kvapalnom skupenstve sa delí na potôčik, potok, riečku, rieku, prírodnú vodnú nádrž, umelú vodnú nádrž, podzemnú nádrž, pleso, jazero, more a oceán. Vodu ešte delíme na pitnú, úžitkovú a odpadovú. Na čistotu pitnej vody sú kladené prísne požiadavky z hľadiska čistoty a zdravotnej nezávadnosti. Pitnú vodu pripravujeme úpravou podzemnej a povrchovej vody vo vodárňach. Úžitková voda sa využíva v poľnohospodárstve a priemysle. Nie sú na ňu kladené také prísne kritéria, ako na pitnú vodu. Odpadové vody pred vypustením do riek prechádzajú čističmi. Vodu obsahuje telo každého organizmu. Telo človeka tvorí približne 60 až 70% vody a to v podobe krvi a iných kvapalných látok.

Bez vody niet života.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?