Voda (22. marec - Svetový deň vody)

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 2434×

Příbuzná témataVoda (22. marec - Svetový deň vody)

Voda je chemická látka, ktorá sa nachádza všade okolo nás. Pokrýva až 70% zemského povrchu. Je to jedna z najnevyhnutnejších zložiek potrebných pre život organizmov. Prejavuje sa v 3 skupenstvách: kvapalné, pevné a plynné. V kvapalnom skupenstve sa prejavuje v podobe vody bez farby, chuti či pachu. V plynnom skupenstve sa prejavuje v podobe pary, čo je príčinou vyššej teploty ovzdušia.
V pevnom skupenstve sa prejavuje v podobe ľadu, čo je zas príčinou nižšej teploty ovzdušia. Pomocou vyššej teploty sa voda začína odparovať a vzniká para, ktorá sa dostáva do vyššej nadmorskej výšky. Tam sa vzduch ochladzuje a para tuhne do podoby vody, prípadne ľadu alebo snehu. Vytvárajú sa oblaky a voda padá na zemský povrch v podobe dažďa alebo snehu. Napadaná voda alebo sneh sa dostanú do potoka, rieky, prípadne do mora, odkiaľ sa vyparuje do vyššej nadmorskej výšky a tento kolobeh sa stale opakuje.
Časť vody sa dostáva do podzemia, kde sa potom zhromažďuje ako podzemná nádrž. Neskôr z tejto nádrže vytryskne prameň, ktorý môže obsahovať minerálne látky. Aj voda má svojich obyvateľov. Sú nimi prevažne ryby, ale aj plazy, obojživelníky, cicavce, hmyz a niektoré druhy rastlín.
Voda v kvapalnom skupenstve sa delí na potôčik, potok, riečku, rieku, prírodnú vodnú nádrž, umelú vodnú nádrž, podzemnú vodnú nádrž, pleso, jazero, more a oceán. Voda vo vodných nádržiach sa zvyčajnenehodí na pitie. Musí najprv prejsť čistiacim zariadením, v ktorom sa z nej odstránia choroboplodné zárodky a iné škodlivé zložky. Často sa v nej rozpúšťa chlór, lebo zabíja baktérie a vírusy. Drobné nečistoty, ktoré klesajú na dno obrovských zásobníkov vody, sa odstraňujú filtrami zo štrku a piesku.
Voda má pre našu planétu a jej obyvateľov nesmierny význam. Potrebujú ju všetky rastliny a živočíchy.
Telo človeka tvorí približne 60 - 70% vody a to v podobe krvi a iných kvapalných látok. Nik nemôže prežiť bez vody viac ako 4 dni. Ľudia potrebujú vodu v domácnostiach, továrňach i pri poľnohospodárskych prácach.
Voda sa tiež používa vo vodných elektrárňach. Elektrická energia z vodných elektrární predstavuje lacný zdroj energie v mnohých krajinách sveta. Napríklad v Kanade je 66% výroby energie kryté výrobou z vodných elektrární a v Nórsku je to dokonca 99%.
V mnohých oblastiach, ako napríklad vo východnej Afrike, je nedostatok dažďových zrážok a panuje v nich sucho. Nerastú tam takmer žiadne rastliny a zvieratá i ľudia zvádzajú neustály boj o prežitie.

Čistá sladká voda sa ťažko získava aj v tých oblastiach, kde prší veľa. Príčinou je odpad z miest a tovární, ktorý znečisťuje vodu, takže ju nemožno piť.
Preto si máme 22. marca pripomenúť, aká je pre nás voda dôležitá a uvedomiť si, že prírodu máme chrániť a uchovávať pre budúce generácie.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?