Voda

Kategorie: Chémia (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 7740×

Příbuzná témataVoda

Voda (H2MO) je najdôležitejšia zlúčenina na Zemi. Nachádza sa na jej povrchu, v atmosfére, zvieratách a rastlinách. Obrovské množstvá vody sa denne používajú v domácnostiach a v priemysle, napr.: vo výrobných procesoch, na chladenie v chemických zariadeniach. Obyčajne obsahuje malé množstvo rozpustných plynov, solí a nečistôt. Voda (H2O) – oxid vodíka a jedna z najbežnejších zlúčenín na Zemi. Je to bezfarebná kvapalina ,bez zápachu, ktorá tuhne pri teplote 0°C a vrie pri teplote 100°C.Najhustejšia (1 g na cm3) je pri 4°C.Voda je najznámejšie rozpúšťadlo. Skladá sa z polárnych molekúl navzájom pospájaných vodíkovými väzbami. Vzniká spaľovaním vodíka s kyslíkom.


Ľad je tuhá forma vody.Má molekulovú štruktúru, v ktorej molekuly sú od seba viac vzdialené ako vo vode. To je dôsledok vodíkových väzieb ,a preto hustota ľadu je menšia ako vody a voda pri mrznutí zväčšuje svoj objem - expanduje.

Atmosferická voda:

Vlhkosť je množstvo vodných pár vo vzduchu. Závisí od teploty. V teplom ovzduší je vyššia (4% ovzdušia) ako v chladnom.

Hygroskopická látka je látka , ktorá je schopná absorbovať vodnú paru až do 70% vzhľadom na vlastnú hmotnosť. Hygroskopické látky pritom zvlhnú, ale nerozpúšťajú sa.

Rozplývavosť je schopnosť tuhej látky absorbovať vodnú paru a rozpúšťať sa v nej za vzniku koncentrovaného roztoku.

Zvetrávanie je dej, pri ktorom kryštalická látka na vzduchu stráca časť svojej kryštalickej vody. Na jej povrchu zostáva práškový povlak.

Zásobovanie vodou:

Destilovaná voda je voda , z ktorej boli odstránené soli destiláciou. Je veľmi čistá, ale obsahuje malé množstvá rozpustených plynov. Odsoľovanie je odstraňovanie solí z morskej vody. Robí sa destiláciou alebo výmenou iónov.
Čistenie je získavanie čistej vody, pri ktorom sa z nej odstraňujú baktérie a iné škodlivé látky.

Tvrdá voda je voda, ktorá obsahuje soli vápnika a horčíka pochádzajúce zo skál, cez ktoré tiekla. Voda, ktorá neobsahuje tieto soli sa nazýva mäkká voda. Poznáme dva druhy tvrdosti - prechodnú (dá sa pomerne ľahko odstrániť)
- trvalú (odstraňuje sa ťažšie)

Prechodná tvrdosť je druh tvrdosti vody zapríčinený soľou – hydrogenuhličitanom vápenatým rozpusteným vo vode. Dá sa odstrániť povarením, pri ktorom sa vylúči biela tuhá látka (málo rozpustný uhličitan vápenatý alebo vodný kameň).

Trvalá tvrdosť je významnejší druh tvrdosti vody zapríčinený soľami vápnika a horčíka (sírami a chloridmi) rozpustenými vo vode.

Nedá sa odstrániť varom ale destiláciou alebo zmäkčovaním vody (pomocou iónomeničov alebo zmäkčovadiel vody).

Výmena iónov je metóda zmäkčovania vody. Voda prechádza cez takú látku ako je zeolit, ktorý odstraňuje ióny vápnika a horčíka a nahrádza ich iónmi sodíka. Aj niektoré polyméry sa používajú ako vymieňače iónov.

Zmäkčovadlá vody sú látky na odstraňovanie trvalej tvrdosti. Reagujú so soľami vápnika a horčíka za vzniku zlúčenín, ktoré nereagujú s mydlom. Sóda na pranie je bežný názov pre hydrát uhličitanu sodného. Používa sa v domácnostiach ako zmäkčovadlo vody.

Ako využíva vodu človek?
Človek pre svoju dennú potrebu využíva pitnú vodu. Pitná voda musí byť zdravotne bezchybná. Rozvojom civilizácie prirodzené zdroje pitnej vody nestačia.Na pitnú vodu sa musí upravovať povrchová voda.Úprava povrchovej vody sa robí vo vodárňach.Najskôr sa nechajú usadiť tuhé látky,potom sa do
vody pridávajú chemické látky. Tieto s nečistotami tvoria zrazeninu, vznikajú vločky, ktoré sa usadzujú na dno.Takto upravená voda sa prefiltruje cez pieskový filter. Filter zachytí neusadené vločky a iné nečistoty. Nezachytí však napr. oleje, farby, ktorými mnohí nezodpovedný ľudia znečisťujú vodné toky.


Obsah vody v tele človeka: Príjem vody asi 3l / deň
Obsah vody asi 65%
Vylučovanie (moč, pot, dýchanie) 2,5 až 3l / deň
Obsah vody v potravinách: zemiaky 81%
hlávkový šalát 93%
bravčové mäso 58%
maslo 10%
múka 7%
slepačie vajcia 70%
Spotreba vody na osobu a deň: sprchovanie a kúpanie 40l
pranie 40l
WC 40l
osobná hygiena (bez kúpania) 15l
upratovanie 10l
umývanie riadu 7l
pitie a varenie 6l
podiel na verejnej
spotrebe, napr.kúpanie 150l


Znečisťovanie vodných zdrojov je celosvetovým problémom. V súčasnosti je na Zemi nedostatok pitnej vody.

Táto je čoraz vzácnejšia a drahšia.Povinnosťou každého je, aby vodu zbytočne a nadmerne neznečisťoval, napr. pri umývaní riadu v nadmernom množstve saponátu.Vodou by sme mali čo najviac šetriť. Každý zbytočne minutý liter vody nás všetkých ochudobňuje.Aj umývanie riadu pod tečúcou vodou je veľkou stratou vody.Technici dômyselne konštrruujú rôzne zariadenia na šetrenie pitnou vodou, ak sú ekonomické koncovky na prívod vody, dávkovače vody pri umývaní rúk a pod.Aj v našich domácnostiach sa stále viac používajú automatické práčky s tzv. ekosystémom.Vodohospodári sú presvedčení, že dômyselnou sieťou vodných nádrží sa zabezpečia dostatočné zdroje pitnej vody. Najväčším vodohospodárskym dielom na Slovensku je vodné dielo Gabčíkovo. Myslím si, že ochrana vody je veľmi dôležitá.Bez vody si svoj život neviem predstaviť.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?