Vlak

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 2094×

Příbuzná témataVlak

- asi od 14. storočia sa v európskych ba-niach používali banské vozíky ťahané koňmi po drevených koľajniciach. Prvý parný rušeň postavil v r. 1803 Richard Trevithick, technik z britského Cornwallu. Slúžil v železiar-niach Coalbrookdale v grófstve Shropshire. V r. 1825 postavil George Stephenson, stroj-ník pôvodom Northumberlandu, prvú ve-rejnú železnicu na svete. Bola to 16 kilomet-rov dlhá trať zo Stocktonu do Darlingtonu. Na tento účel Stephenson zostrojil parný ru-šeň Locomotion. Spolu so svojím synom Ro-bertom Stephensonom (1803 - 59) potom skonštruovali rušeň Raketa, ktorý od r. 1830 premával na trati medzi Liverpoolom a Man-chestrom.
Do r. 1841 bolo na území dnešnej Veľkej Británie vybudovaných 2 090 kilometrov ko-ľají. V r. 1851 železnice prepravili do Lon-dýna 6 miliónov ľudí na Veľkú výstavu. Parný pohon dosiahol vrchol v r. 1938, keď britský rušeň Mallard vyvinul rýchlost 203 ki-lometrov za hodinu. Elektrický rušeň bol po prvý raz predvedený v r. 1879. Neskôr ho prispôsobili na premávku v podzemnej že-leznici, aby sa predišlo problémom s dymom a sadzami.
Prvá elektrická podzemná železnica v dĺžke 10 kilometrov spájala stred Londýna s juž-ným predmestím anglickej metropoly (City - South London Railway). Premávka na prvej podzemnej železnici sa začala v r. 1890. Dieselové rušne začali premávať v Nemecku v r. 1912 a v r. 1928 v Británii vyvinuli diesel-elektrické rušne. V nich dieselový motor vy-rába elektrinu a tá sa dodáva do motorov otá-čajúcich kolesá. V r. 1964 v Japonsku uviedli do prevádzky elektrický rýchlovlak šinkanzen alebo Strela, ktorý sa môže pohybovať rých-losťou 256 kilometrov za hodinu. Francúzsky elektrický rýchlovlak TGV (trai`a grande vi-tese) môže premávať rýchlosťou 274 kilo-metrov za hodinu a je najrýchlejším vlakom na prepravu osôb na svete. Podnikali sa aj ex-perimenty s vlakmi na magnetickom vankúši (tzv. maglev - magnetická levitácia). V tomto prípade sa vlak nad traťou "vznáša", čím sa podstatne znižuje trenie medzi kolesami a kol'ajnicami. Pri pokusoch v Nemecku a v Japonsku dosiahli vlaky na magnetickom vankúši rýchlosť až 500 kilometrov za ho-dinu.
Rytec George Bradshaw z Manchestru tla-čil od r. 1838 železničné mapy a od r. 1839 aj cestovné poriadky. Bradshawove cestovné poriadky sa vydávali až do r. 1961.
Britské železnice vznikli v r. 1948 po zná-rodnení štyroch súkromných železníc: Lon-don, Midland and Scottish Railway, London and North-Eastern Railway, Great Western Railway a Southern Railway.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?