Vírusy

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 10174×

Příbuzná témataVírusy

Vírusy sa môžu rozmnožovať v bunkách baktériách, živočíšnych a rastlinných. Podľa hostiteľov rozdeľujeme ich do troch skupín:
· Baktériové vírusy alebo bakteriofágy. Sú to vírusy, ktoré sa môžu rozmnožovať len v bakteriálnych bunkách. ·Živočíšne vírusy, t.j. rozmnožujú sa len v živočíšnych bunkách.
·Rastlinné vírusy, t.j. rozmnožujú sa len v rastlinných bunkách.


Baktériové vírusy:


Toto je obvyklý tvar bakteriofága. Tento bakteriofág sa skladá z troch častí: hlavička, bičík a bičíkové vlákno. U hlavičky je treba rozoznávať jej vnútornú časť, ktorá je tvorená nukleovou kyselinou. Môže to byť kyselina deoxyribonukleová alebo ribonukleová , ale nie súčastne obidve. A tak zvaný obal alebo kapsid ktorý je tvorený bielkovinami. Vonkajšia časť bičíka je tvorená a kontraktilními bielkovinami a vnútorné bielkoviny nekontraktilními tzv. trubičkou. Bičík ma vplyvom kontraktilních bielkovín podobne vlastnosti ako sval. Môže sa vzťahovať a naťahovať. Bakteriofágy môžu mať rôzne tvary ako napr. len z hlavičky alebo z hlavičky a malého bičíka, niektoré sú vláknité a nemajú bičík a hlavičku. Majú vzhľad dlhých tyčiek a vo vnútri sa nachádza nukleová kyselina. Všetke bakteriofágy a ostatné vírusy sú po chemickej stránke zložené len z nukleovej kyseliny a bielkovín. Rozmnožovanie bakteriofágov :
Vírus sa priblíži k bunke , potom sa s ňou spája a vnáša svoju DNA do nej. Bunka je prinútená replikovať DNA vírus. V bunke sa vytvoria nové vírusy. Bunka praská a nové vírusy sa uvoľňujú. Živočíšne vírusy:

Hostiteľskými bunkami živočíšnych vírusov sú bunky živočíchov ale aj človeka. Iba živočíšna bunka môže byť infikovaná živočíšnym vírusom. V týchto bunkách sa vírusy rozmnožujú. Tvarom sú živočíšne vírusy jednoduchšie ako baktériové vírusy. Vo vnútri každého varionu živočíšneho vírusu je nukleová kyselina, ktorá je obalená bielkovinami. Môže to byť kyselina deoxyribonukleová alebo ribonukleová ale nie obidve. Bielkovinový obal udáva celkoví tvar živočíšneho vírusu. Podľa druhu hostiteľskej bunky v ktorých sa môžu rozmnožovať môžeme vírusy rozdeliť do dvoch skupín:
· Vírusy bezobratlých , ktoré infikujú a rozmnožujú sa v bunkách bezobratlých živočíchov.
· Vírusy obratlovcov ,ktoré sa infikujú a rozmnožujú v bunkách obratlovcov. Vírusy obratlovcov:
vstup vírusu do organizmu- sliznicové dýchacie cesty
- inými sliznicami
- poranením kože
Niektoré vírusy po infekcií buniek miesta vstupu v týchto bunkách zostávajú a rozmnožujú sa v nich.

Iné sa rozšírení síri lymfatickými cestami do lymfatických uzlín kde sa ďalej rozšíri a šíri do buniek sleziny, kostnej dreni. Odkiaľ sa dostávajú do krvi, ktoré môže byť roznášané do buniek ústrednej nervovej sústavy, kože alebo svalov. V týchto bunkách sa silno rozmnoží, čo má za následok vážneho poškodenia buniek, ktoré ide k ochoreniam. Z poškodených buniek slizníc, močí, Alebo priamo z krvi sa vírusy vylučujú väčšinou s infikovanými bunkami. Cesty vylučovanie vírusov z organizmov:- hlienmi dýchacieho ústrojenstva
- stolicou
- poškodenou kožou (odlupovaním)
- močom
Ochorenia človeka spôsobenými vírusmi:
DNA vírusy
RNA vírusy
Dna vírusy: opar, neštovice, detská obrna. Opar: Vírus opar preniká a do organizmu ústnou dutinou alebo na koži a rozšíri sa na mieste vstupu. Na postihnutom mieste sa vytvoria pupenec. V detskom veku vyvoláva zánety ďasien, prechádza do stavu latencie, prebúdza sa v dospelom veku človeka pri horúčkových ochoreniach alebo vlysom slnečného žiarenia, ale hlavne u nervovom a hormonálnom výkyve. Zdrojom nákazy sú chorí ľudia alebo deti infikovaný týmto vírusom slinami.
Detská obrna: Vírus sa prenáša na človeka priamo alebo nepriamo. Človek je jediným zdrojom nákazy, ktorý môže postihnúť nervovú sústavu a poškodenie sa prejavuje ochrnutím nohami. Vylučuje sa stolicou a šíri sa v nehygienickom prostredí. Obrnou nemusia byť infikované len deti ale aj dospelý. RNA vírusy: chrípka, HIV, hepatitída a, b, herpes simplex, mumps, zápal mozgových blán, zápal pľúc. HIV: Vírus najnebezpečnejší zo všetkých, nieje naň liek. Prenos HIV: krvou, pohlavným stykom, infikovanými predmetmi (injekcia, skalpel). Zložený z: vo vnútri sa nachádzajú dve molekuly RNA, ktoré obsahujú informácie (gény), Dve molekuly enzýmov, ktoré v hostiteľskej bunke prepíše genetickú informáciu z tých dvoch RNA na DNA. Niekoľko vrstiev bielkovín, bielkovinové kyjovité výbežky, ktorými sa viaže ne receptory v T-lymfocylu. Životný cyklus: Virion HIV sa viaže k receptorom na povrchu hostiteľskej bunky, Genetická informácia RNA varionu sa prepíše do DNA ktorá sa potom začlení do jedného z chromozómov hostiteľskej bunky, označí sa ako provírus alebo provírusová DNA. Pod vlysom provírusovej DNA sa opäť tvorí RNA, ktorá má rovnaké gény ako na začiatku, Bunka vylúči vírus. Bunka po vylúčení vírusu sa nepoškodí ale produkuje stále vírusy.

Rastlinné vírusy:

známy vírus tabakovej mozaiky ktorý napáda listy tabaku. Obsahuje RNA, ktorá sa v hostiteľskej bunke rozdvojuje a podľa informácií ktorú obsahuje vytvára bielkoviny. Časť molekúl RNA sa bielkovinami obalí. Tým sa vytvoria nové variony, potom ich rastlinná bunka uvoľní. Pri týchto prechodoch sa bunky rastliny rozložia. .

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?