Virgil Klatt životopis

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 1206×

Příbuzná témataVirgil Klatt životopis

Veda, a medziiným aj fyzika, sa vyvíja nielen vďaka činnosti vynikajúcich vedcov, ale tiež vďaka úsiliu často neznámych učiteľov, ktorí týchto vynikajúcich vedcov pripravujú - či už na strednej alebo vysokej škole. Medzi tých, čo pre svetovú fyziku vychovali jedného z najlepších experimentátorov všetkých čias nesporne patrí Virgil Klatt.

Prekladaný príspevok je prvým pokusom o náčrt životných osudov tohto významného fyzika a pedagóga, ktorý v rokoch 1871-1919 pôsobil na vyššej reálnej škole v Bratislave a vychoval niekoľko generácií študentov. Za najväčší jeho úspech sa všeobecne pokladá skutočnosť, že priviedol k fyzike a usmernil ďalšie životné kroky a osudy neskoršieho laureáta Nobelovej ceny za fyziku, bratislavského rodáka Philippa Lenarda.

Náš výskum by bol nemysliteľný bez pomoci príslušníkov bratislavskej vetvy rodu Klattovcov, najmä Kornela Klatta III., pravnuka Virgila Klatta. Ochotne nám poskytol dokumenty z rodinného archívu, ktorý po desiatky rokov starostlivo zhromažďovali jeho starý otec Kornel Klatt I. a po ňom jeho otec Kornel Klatt II. Ďalším zdrojom informácií boli pre nás dokumenty, ktoré sme našli v archíve mesta Bratislavy. Mnohé poznatky o období Virgilových univerzitných štúdií sme načerpali z archívu Viedenskej univerzity. Vďaka uvedeným zdrojom sme sústredili pomerne rozsiahly materiál o živote a diele Virgila Klatta a v blízkej budúcnosti máme v úmysle spracovať rozsiahlejšiu štúdiu o ňom. Nazdávame sa, že je našou morálnou povinnosťou splatiť takto dlh človeku, ktorý svojou prácou obohatil ľudské poznanie a po dlhé roky šíril vzdelanosť a osvetu.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?