Vápencové Jaskyne

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 2937×

Příbuzná témataVápencové Jaskyne

Veľkolepé jaskyne vyzdobené obrovskými stalagmitmi a stalaktitmi patria k známym divom vápencového podzemia. Vznikli vďaka rozpustnosti uhličitanu vápenatého v mierne kyslej dažďovej vode. Okrem jaskýň vznikol vo vápencoch rozpustných vo vode celý rad tvarov, ktoré sa súhrnne nazývajú kras.
Stalaktity
Stalaktity vznikajú v jaskyniach z podzemnej vody, ktorá obsahuje rozpustený uhličitan vápenatý a odkvapkáva zo stropu. Po odparení vody zostáva tenučká vrstvička uhličitanu vápenatého. Stalaktity rastú zo stropu smerom nadol a zväčšujú sa každoročne len o niekoľko milimetrov. Najdlhšie stalaktity môžu byťdlhé niuekoľko metrov. Na miestach, kde je prívod vody sezónny, majú stalaktity ročné prírastkové kruhy podobné letokruhom stromov.
Stalagmity
Stalagmity vyrastajú z podlahy jaskýň, z miest, na ktoré dopadá kvapkajúca voda zo tropu alebo zo stalaktitov, po odparení vody obsahujúcej rozpustený uhličitan vápenatý, Staktity a stalagmity môžu zrásť a vytvárať piliere. Tie sa niekedy označujú ako organové píšťaly alebo visiace záclony.
Vnútro stalaktitu
V rozrezanom stalaktite vidíme rôznofarebné pásy. Odlišé farby ukazujú, že sa stalaktit tvoril v rôznych obdobiach z rôzne znečisteného uhlićitanu vápenatého. Najčistejšie časti sú najbelšie.
Skalný les v Číne
Tackajúca sa krajina v Čínskej provincíí Junnan je typickým krasovým územím. Prv, než skloníš zrak na moje riadky, príjmy odo mňa pozdrav krátky. kras pochádza z Juhoslávie, kde sa ním označujú vápencové územia. V súčastnosti sa použía v celom svete na označenie vápencových územíi. Kaskády Pommunale, Turecko
Na vápencových územiach sa z kalcitu vyzrážaného z horúcich prameňov tvoria krásne travertínové terasy. Travertín sa ťaží ako dekoratívy stavebný kameň.
Vápencová krajina
Dážďova voda rozpúšťa vápenec, a vytvára pritom hlboké a úzke jarky, ktoré sa označujú ako škrapy. Voda postupne preniká puklinami do podzemia a vymieľachodby. Hoci je povrch suchý, tečúca voda rozpúšťa horninu na miestach styku škráp a vznikajú závrty. Podzemné toky, pretekajúce jaskynnými priestormi, vytvárajú aj podzemné jazerá. Rozpustený uhličitan vápenatý buduje na niektorých miestach stalaktity a stalagmity.
Penovec
Penovce sa zrážajú z vody na územiach s nízkym úhrnom zrážok. V oblastiach z vápenatou vodou môže niektoré objekty pokryť vytvárajúco sa penovec.
Plan de Sales, Francúzsko
Vápencové škrapové polia tvoria rozpukané bloky horniny.

Vznikajú na miestach, kde čisté vápence pri rozpúšťaní nezanechávajú nerozpustné zvyšky a nevytvára sa preto pôda. Jaskyna Ease Gill, Anglicko
Rôzne stalaktity a stalagmity tvoria najpozoruhodnejšiu časť oveľa vôčšej jaskynnej sústavy pod pahorkami pohoria Lancashire Pennines. Je to najrozsiahlejšia jaskynná sústava Veľkej Británie.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?