Úvod k PC

Kategorie: Informatika (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. září 2006
  • Zobrazeno: 2657×

Příbuzná témataÚvod k PC

20. storočie dostalo veľa prívlastkov: storočie atómu, kozmický vek, vek biológie i vek počítačov. Počítače sa objavujú všade. Tento jav sa nazýva informatizácia spoločnosti. Predstavuje kvalitatívnu zmenu v rozvoji civilizácie. Svojimi účinkami určite prekoná účinky industrializácie (spriemyseľňovania). Kým industrializácia zvýšila fyzickú silu človeka podriadením energie, informatizácia znásobuje duchovnú silu človeka kvalitatívnym zvýšením úrovne zberu, spracovania, uchovávania a využívania informácií.
Technickou základňou týchto zmien je počítač. V tejto súvislosti veľmi často čítame o počítačovej gramotnosti, t. j. aby každý bol schopný ovládať počítač. Človek má ovládať počítač ako nástroj, pomocou ktorého dosahuje vytýčené ciele.
Naša doba je okrem iného charakterizovaná aj informačnou explóziou. Množstvo poznatkov, ktoré má ľudstvo k dispozícii, rastie obrovskou rýchlosťou. Čím viac informácií má ľudstvo k dispozícii, tým je dôležitejšie vedieť tieto informácie triediť, spracovávať a využívať. Bez telefónu, telegrafu, komunikačných družíc, modemov a počítačových sietí, teda strojov na prenos informácií, by zostal svet rozdelený, ako bol po mnohé tisícročia. Naučiť sa pracovať s informáciami znamená predovšetkým vedieť, kde nájsť presne tie, ktoré človek práve potrebuje.
Dnes takmer nenájdeme oblasť, do ktorej by výpočtová technika výrazným spôsobom nezasiahla. Všetkých ľudí dnes môžeme rozdeliť na tri skupiny, podľa ich vzťahu k výpočtovej technike:
1. prvú skupinu tvoria ľudia, ktorí zatiaľ neprišli s výpočtovou technikou do styku vôbec. Vo vyspelých krajinách tvorí túto skupinu už len zanedbateľné percento ľudí.
2. druhú skupinu tvoria ľudia, ktorí sa zaoberajú vývojom a výrobou výpočtovej techniky - či už počítačových systémov samotných alebo ich programovaním - profesionáli. Táto skupina sa rozrastá úmerne s rozvojom počítačového priemyslu.
3. tretiu skupinu tvoria ľudia, ktorí využívajú výpočtovú techniku ako užívatelia. Táto skupina sa dnes rozrastá takmer geometrickým radom.
Z daného rozdelenia vidíme, že takmer každý človek dnes nejakým spôsobom prichádza s výpočtovou technikou do styku. Preto môžeme povedať, že znalosť používania výpočtovej techniky sa dnes stáva tzv. druhou gramotnosťou.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?