Úvod do počítačov

Kategorie: Informatika (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 3231×

Příbuzná témataÚvod do počítačov

1 Základné pojmy
Zjednodušene povedané, informačné technológie (IT) sú rôzne technické aj iné prostriedky a zariadenia, pomocou ktorých môže človek zbierať, spracovávať, ukladať a využívať informácie rôzneho druhu a určenia. Typickým prvkom a predstaviteľom IT je počítačový systém, alebo jednoducho počítač, ktorý sa skladá z hardvéru a softvéru.
Hardvér tvoria všetky vnútorné aj vonkajšie fyzické časti počítača, t.j. tie ktoré vidíme alebo sa ich môžeme dotknúť.
Softvér je programové vybavenie (skrátene program), ktorý hovorí hardvéru, čo má kedy urobiť. Softvér je vlastne algoritmus - postup riešenia, ktorý musí byť vyjadrený v takej podobe, ktorej hardvér rozumie. Programové vybavenie sa delí na operačné systémy a aplikačné programy.
Na to aby počítač fungoval, musí mať aj softvér. Bez operačného systému sa s počítačom nedá pracovať.
Dá sa povedať, že hardvér je “hmotou” počítača a softvér je jeho “dušou”.
Počítače môžu pracovať samostatne, alebo byť navzájom prepojené a vytvárať tzv. počítačové siete. Tieto počítačové siete môžu byť lokálne (napr. počítačová sieť školy) alebo globálne (napr. Internet).

2 Hardvér počítača
Hardvér počítača tvorí systémová jednotka a periférne zariadenia, ktoré môžu byť zabudované buď priamo v skrinke systémovej jednotky alebo sa k nej pripájajú pomocou káblov. Na rozdiel od televízora alebo mikrovlnej rúry je počítač akási stavebnica. Tak ako si rovnaký typ auta môžeme kúpiť s rôznou výbavou, aj k systémovej jednotke počítača môžeme pripojiť rôzne periférne zariadenia a tým získať väčší komfort a lepšie možnosti pri práci s ním.
Konkrétna kombinácia jednotlivých častí počítača sa nazýva konfigurácia počítača.

Štandardná konfigurácia počítača obsahuje:
 systémovú jednotku,
 displej, na ktorom počítač zobrazuje informácie pre používateľa,
 klávesnicu a myš, pomocou ktorých komunikujeme s počítačom,
 zabudovaný pevný disk, na ktorom sú uložené všetky údaje v našom počítači,
 disketovú jednotku, do ktorej vkladáme diskety, pomocou ktorých môžeme prenášať údaje medzi počítačmi – ich pevnými diskami,
 jednotku na čítanie CD médií. 2.1 Typy počítačov
Počítače môžeme rozdeliť podľa ich veľkosti, výkonu a určenia do týchto skupín:
Osobné (personálne) počítače (PC) sú dnes najrozšírenejšie a sú určené pre jedného používateľa – “osobu”. Používajú sa v úradoch, firmách, školách, ale aj doma, pre prácu, vzdelávanie, komunikáciu i zábavu.

Podľa vyhotovenia rozlišujeme osobné počítače stolné a prenosné. Stolný počítač je väčší, ale spravidla lacnejší a umožňuje pohodlnejšiu prácu “pri stole”.

Prenosný počítač je svojou konštrukciou prispôsobený na ľahké prenášanie. Vďaka tomu, že je napájaný z batérie, ktorá vydrží niekoľko hodín, môžeme na ňom pracovať aj tam, kde nie je možné pripojiť sa na elektrickú sieť – v teréne, vo vlaku a pod. Prenosný osobný počítač vyzerá ako krabica, v ktorej sú uložené všetky jeho časti. Po odklopení hornej časti prenosného počítača sa sprístupní obrazovka počítača, klávesnica, ktorá je menšia ako klávesnica stolného počítača a náhrada myši. V domácom alebo firemnom prostredí môžeme prenosný počítač zapojiť do elektrickej siete a ak nemu pripojíme displej, klávesnicu a myš, môžeme ho používať ako stolný počítač.

Pracovné stanice tvoria strednú triedu počítačov. Boli vyvinuté špeciálne pre náročné výpočtové aplikácie ako je návrh automobilov, budov, lodí a pod. pomocou počítačov. Obsahujú špecializovaný hardvér pre rýchle výpočty, ktoré sú pri návrhu a pri práci s trojrozmernou počítačovou grafikou veľmi potrebné. Dnes sa pracovné stanice používajú najmä ako centrálne počítače väčších počítačových sietí - servre a na tvorbu počítačových hier, animácií a videoklipov, ktoré poznáme z reklám, špeciálnych efektov pre sci-fi filmy alebo na tvorbu kreslených filmov. Vysokovýkonné počítače (superpočítače) sú najväčšie a najvýkonnejšie počítače. Obyčajne sa používajú ako centrálne počítače vo veľkých firmách: na spracovanie veľkého množstva údajov, na náročné výpočty a pre veľký počet používateľov. Typickými predstaviteľmi sú superpočítače Cray, Deep Blue či ASCI White a oblasťami použitia sú seizmický prieskum, jadrový výskum a energetika, zložité trojrozmerné simulácie atmosférických javov, genetika, virtuálne testy jadrových zbraní a pod. Ďalšou veľkou skupinou počítačov sú technologické (riadiace) počítače, ktoré sú určené na riadenie technologických procesov, výrobných liniek alebo na automatizáciu budov. Okrem vyššie uvedených, sú dnes počítače zabudované do mnohých ďalších strojov a zariadení. Nájdeme ich v aute, videokamere, v mobilnom telefóne, v bankomate a tiež vo väčšine spotrebnej elektroniky. Počítače sa vyvíjajú veľmi rýchlo a tak sa dnešná novinka na trhu počítačov môže stať veľmi rýchlo zastaralou. O stupňoch vo vývoji, ktorý viedol k dnešným počítačom sa dozvedáme z histórie počítačov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?