USA, Kanada

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 4292×

Příbuzná témataUSA, Kanada

Oblasti dnešnej Ameriky a Kanady boli ešte pred 500 rokmi najredšie obývané a hospodársky najzaostalejšími časťami sveta. Dnes je tomu ale práve naopak, zmenili sa celkom od základov. Hospodársky a ekonomicky sa stali najrozvinutejšou časťou sveta! Ešte pred 250 rokmi bola časť územia USA jednou z mnohých anglických kolónií. Štát sa začal samostatne vyvíjať až po vyhlásení nezávislosti v roku 1776 a americkej revolúcií. Základom USA bolo 13 štátov (13 červených pruhov na zástave). USA sa postupne rozširovalo hlavne smerom na západ. Dialo sa to postupnými vojenskými operáciami napr.: loussianské územie od Francúzka, Floridu od Španielska, Aljašku od Ruska. Snažili sa dobiť aj časť kanadského územia, ale neúspešne. V súčasnosti tvoria Spojené štáty americké 50 štátov (50 hviezd na zástave). Kanada sa začala osídľovať približne v tom istom období ako USA Prisťahovalci pochádzali z Francúzka a Anglicka a vznikli medzi nimi mnohé rozpory o nadvládu v krajine. Väčšiu časť ovládli Angličania. Zloženie obyvateľstva je v obidvoch štátoch približne rovnaké. V USA žije väčšie % černochov. Pre USA a Kanadu je typické miešanie rás, kultúr a náboženstiev. Žijú tu najrôznorodejší vyznávači náboženstiev sveta. USA a Kanada je príkladom multikulturality. Multikulturalita je pojem rôznych kultúr v dávnej oblasti. Prináša poznanie iných kultúr, iných spôsobov myslenia, odlišných hodnôt a morálky. Z celosvetového hľadiska sa multikulturalita považuje za jednu z najvýznamnejších príčin ekonomických úspechov USA a ich vysokej životnej úrovne. Osamostatnenie USA zaznamenalo silný hospodársky impulz pre krajinu. Začali sa rýchlo rozvíjať odvetvia, ktorých rast Anglicko zámerne brzdilo, a to textilný a potravinársky priemysel. Osídľovanie územia prináša nevyhnutnosť dopravného prepojenia. Stavali sa železnice a cesty, ktoré si vyžadovali suroviny a stroje. Zvyšovanie výroby viedlo k väčšiemu používaniu modernejších strojov a vyššej produktivite práce. V hlavnom meste New York, ktorý sa tiahol od Bostonu cez Washington až po Philadelphia, pribudol v roku 1825 Erijský kanál. V roku 1790 tam žilo 33 200 stálych obyvateľov a v roku 1950 až 7 miliónov. Priemysel sa najvýraznejšie rozvíjal v priemyselnom páse na severovýchode USA. Aj v súčasnosti sa tam koncentruje približne 50% výroby. Postupne sa presúva hospodárske ťažisko do iných oblastí a súvisí to s rastúcim nepomerom medzi kvalifikovanými pracovníkmi a lacnejšou pracovnou silou v iných častiach.

USA a Kanada dominujú najmä v moderných priemyselných odvetviach. V elektrotechnike (elekt. rozvodné siete) a v elektronike (PC, televízory, telefóny).Vyrobí sa tu viac ako 1/3 PC čipov na svete. V súčasnosti tvorí základ hospodárstiev USA a Kanady 3-tí sektor – SLUŽBY. Pracuje v ňom najviac ľudí a vytvorí sa väčšina hosp. produkcie. Mimoriadne dôležité sú bankovníctvo a obchod. Celosvetový obsah má tvorba filmov, reklám, hudobná produkcia a telekomunikácia. Špičkoví odborníci pracujú v sfére výroby softwaru PC programov. Globálny vplyv USA na svet možno badať pri presadzovaní sa firiem, ako COCA- COLA, PEPSI, MC-Donalds, FORD a iné. Obyvateľstvo Kanady a USA je veľmi mobilné. Sťahuje sa za prácou, lepšími živ. podmienkami, cestuje na dovolenky. Ceny bežných automobilov a pohonných hmôt v porovnaní s platmi sú veľmi nízke a preto si ich môže dovoliť takmer každý. Obyvatelia žijú väčšinou v mestách. Na vysokej úrovni je školstvo, najmä na vybratých, veľmi známych univerzitách. Od najkvalitnejších súkromných škôl po školy, kde učiteľ chodí mnohokrát so strachom. Zemepisná úroveň žiakov v USA a Kanade býva často kritizovaná.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?