Určenie prenajímateľskej hodnoty

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)Určenie prenajímateľskej hodnoty

Určenie prenajímateľskej hodnoty

Pri nákupe a prenajímaní nehnuteľnosti je dôležité aby podnikateľ správne odhadol stupeň opotrebenia hmotného investičného majetku. Opotrebenie je proces zmien, vlastností HIM v dôsledku čoho stráca schopnosť plniť svoju funkciu alebo ju plní nedokonale pri vyšších nákladoch ako je to nevyhnutné.
Musí posúdiť druhy opotrebovania, hlavne materiál (fyzické) a ekonomické (morálne). Pri fyzickom opotrebení IM sa znižuje jeho výrobná schopnosť, hlavne opotrebením, ale aj nečistotou, takéto opotrebenie ovplyvňuje pracovný režim, intenzitu využívania, pracovných prostriedkov, zvyšuje spotrebu surovín a materiálu a predlžuje technologický proces. Takýto IM vyžaduje zvýšenú údržbu, častejšie opravy a modernizáciu, morálne opotrebenie sa prejavuje v dôsledku rozvoja vedy a techniky. Z vyspelých krajín k nám prichádzajú nové stroje, zariadenia a nové technológie – oveľa dokonalejšie a úspornejšie ako naše. Podnikateľ pri nákupe alebo nájme IM si musí stanoviť stupeň opotrebenia. Najjednoduchšia je časová potreba ktorá je závislá od dĺžky používania IM.
ts
O = tn

O – stupeň opotrebenia
Ts – Skutočný vek IM v rokoch
Tn – odhadnutá doba životnosti IM

Presnejšou metódou je výpočet hodnotového hľadiska IM

Vc - Cz
O = .100 = %
Vc

Vc – vstupná cena
Cz – zostatková cena

Podnikateľ môže použiť lineárnu a degresívnu a progresívnu metódu.
Lineárna počas celej životnosti odpisujeme ročnú sumu v rovnakej výške.
Degresívnu v priebehu doby životnosti odpisovú hodnotu postupne znižujeme – tj. urýchlená forma odpisovania (auto).
Progresívna kde sa odpisy postupne zvyšujú.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?