Uhľovodíky

Kategorie: Chémia (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 4156×

Příbuzná témataUhľovodíky

Oxidácia:dej pri ktorom látka príma kyslík v atom.forme alebo odštepuje vodík môže sa diať súčasne.Redukcia:dej pri ktorom látka príma vodík v atom.forme alebo odštepuje kyslík može súčasne.

CH4+O>CH3-OH 1,1oxi 2,2red.Substitúcia:(S)znamená nahrad. Je taký chem dej kde na substráte sa atóm alebo skupina atómov nahradzuje iným atómom alebo inou skupinou atómov. C3H8+CL2>CH3-C-CH3+HCL

Pre subst.jechar.,že okrem produktu chem.deja ešte vedl.produkt.CH3-CH-CH3+NaOH>CH3-CH-CH3+NAI

Adícia(AD):naväzovanie, vedl.produkt nevzniká.Je taký chem dej pri ktorom v substráte zaniká Pí a na substrát sa naväzuje činidlo.Eliminácia:(E)odštiepenie.Je taký chem.dej pri ktorej sa z molekuly substrátu odštepuje iná malá molekula,pričom sa zvyšuje násobnosť chem.vazieb. Molekulový prešmyk:chem dej pri ktorom sa mení len štruktúra látky sa volá molekulový prešmyk a vznikajú nejaké izoméry.Radikáý: môže byť atóm alebo sk. atómov,ktorá obsahuje nepárový elektrón.Všetky uhľovodíky sú Alifatické.Aliciklické cykloalkány2,3

CH3-metyl, CH2-CH3-etyl, CH2-CH2-CH2-CH3-butyl, CH3-CH2-CH2-propyl ,CH2=CH-vinyl. 1,2Orto,1,3Meta,1,4Para.Alkány-án:nasýtené,s jednoduchou väzbou,norm.podm. málo reakt.CnH2n+2 Homológia:nerozv.uhľ.vytvárajú homolo.rast o homolo.prírastok. (CH2)Čím viac C narastá molekulová hmotnosť aj hustota.Vlastn:prvé štyri uhľ.sú plyn.skup.od C5 až C16-kvapaliny C17-pevné.Nepol. rozpúšť. Benzén,benzín,sirouhlík a iné. Samotné uhľ: sú dobré rozpúšťadlá tukov a olejov.Konformácia:súvisí s priest.uspor. a s tým že sa môžu uhlíky okolo jednod.väzieb otáčať>(CH3-CH3,etán). Horenie:

CH4+4O>Co2+2H2O-úpl,CH4+3O>CO+2H2O-neúpl,CH4+2O>C+2H2O.Oxidácie:pôsob oxid.činidla:CH3-CH3+KmnO4>CH2-CH3Eliminácie:CH3-CH3>CH2=CH2+H2. Alkény-én:hom.prírastok CH2, Okrem Sigma väzby aj Pí.>je slabšia ako Sigma. Dá sa ľahšie rozštiepiť a preto alkény reaktív ako alkány.Pí väzba zabraňuje otáčaniu uhl.Pri nenasýtených uhlíkoch sa nestretávame s konformáciou. 2-butén CH3-CH=CH-CH3 C=C

Cis izomér. Trans C=C Adície:a)radikálové b)elektrofilné Halogenácie: CH2=CH2+CL2>CH2-CH2+CL>CH2-CH2Markovnikovo pravidlo:pri elektrofilnej adícii sa elektrofyl naviaže na ten uhlík na ktorom je viac vod´íkov. Elektrof.reak.prebiehajú aj s vodouCH3-CH2-CH=CH2-H2O>CH3-CH2-CH-CH3(2butanol) Horenie:CH2=CH2+6O>2CO2+2H2O,CO+H2O,C+H2O.pôsob.ox činidiel.Kmno4,K2CrO7

NCH2=CH2>ad.-{CH2-CH2}-n polyetyl0n. nCH3=CH2>-{CH-CH2}-n propylén –staveb.jed.polypropylénu.

2metyl propén reag.s bromovodíkom CH3-C=CH2––>H+BR- CH3-C-CH3 Alkadiény:CnH2n-2Rozd. A)kumulovanéCH2=C=CH-CH3(1,2 butadién) B)konjugované strieda sa jednod.násobnáCH2=CH-CH=CH2-CH3(1,3 pentadién)C)izolovanéCH2=CH-CH2-CH=CH2(1,4pentadién). Pri výrobe kaučukubutadién: CH2=CH-CH=CH2>-{CH2-CH=CH-CH2}-n Sebenevova metóda:vyrába sa butadién z etanolu 2CH3-CH-OH–->H+tep CH2=CH-CH=CH2+2H2O Reaktívnosť:1.ény2.íny3.ányArény špec.vlastn. benzén. Dĺžka medzi dvoma sused.uhlíkmi je rovnaká0,139nm čo je menej ako pri väzbeC-C(0,154) a viac ako pri C=C(0,134)elektrónový oblak vytvárajú tým že sa môžu premiest. Pí niesú presne uloženéneprestajne sa presúvajú –Delokalizácia Pí elektr. E.del 151Kj.mol-1Podmienky aby boli zlúčeniny aromatické:1)len cyklické zl.môžu byť A.2)musia obsah.konj. väzby3)molek.musí byť rovinná.4)Huckelovo pravi:A.zl.musia obsahovať 4n+2ePí (n-počet cyklov,kruhov) toluén: benzén na 1-CH3. 1,2dimetylbenzén: benzén 1,2 –CH3. A)halogenácie.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?