Uhľovodíky (telegraficky)

Kategorie: Chémia (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 4964×

Příbuzná témataUhľovodíky (telegraficky)

1. ORGANICKÁ CHÉMIA
1.1. UHĽOVODÍKY
1.1.1 ALKÁNY

- sú uhľovodíky s jednoduchou väzbou a otvoreným reťazcom
- všeobecný vzorec: CnH2n+2
- atóm uhlíka je štvorväzbový
- atóm vodíka je jednoväzbový
- tabuľka niekoľkých alkánov:
- prípona -an

názov vzorec molekulový zjednodušený

metán CH4 CH4
etán C2H6 CH3CH3
propán C3H8 CH3-CH2-CH3
bután C4H10 CH3-CH2-CH2-CH3
...
-tabuľka menlivosti skupenstva

skupenstvo od do

plynné CH4 C4H10
kvapálne C5H12 C16H34
tuhé C17H36 vyššie

1.1.2 ALKÉNY

- sú uhľovodíky s dvojitou väzbou a otvoreným reťazcom
- prípona -en
-najdôležitejší alkén je etén

vzorec mol. štruktúrny zjednosušený
C2H4 CH2=CH2

ETÉN - vzniká aj pri dozrievaní ovocia, a urýchľuje tento proces. Používa sa pri polymerizácii, kde z neho možno reakciou získať POLYETÉN (polyetylén, PET).

POLYMERIZÁCIA - je chemická reakcia, pri ktorej sa štiepia dvojité a trojité väzby molekúl a vznikajú jednoduché väzby. Vznikajú malé molekuly, ktoré sa v zápätí spoja jednoduchými väzbami v niekoľko tisícových množstvách do jednej veľkej MAKROMOLEKULY

MAKROMOLEKULA - molekula, ktorá vznikne pri POLYMERIZÁCII zlúčením niekoľko tisícok malých molekúl s jednoduchými väzbami. VŠEOBECNÝ VZOREC REAKCIE POLYMERIZÁCIE:

n CH2=CH2->[CH2-CH2]n kde n znamená počet molekúl obsiahnutých vo vzorci a pohybuje sa tisícoch. Hranaté zátvorky, zvyčajne ešte prečiarknuté vodorovnými čiarkami označujú výrez z molekuly. Polymerizáciou vzniká množstvo plastov, vlastností každého z nich závisia od dĺžky reťazca makromolekuly a aj od druhu použitého uhľovodíka.
1.1.3 ALKÍNY

- sú uhľovodíky s trojitou väzbou a otvoreným reťazcom
- v názvoch je charakteristická prípona -in (okrem etínu, ktorý sa triviálne nazýva acetylén)
- najdôležitejší alkín je ETÍN (acetylén)

Hoci sa názov ACETYLÉN vymyká zaužívanému tvoreniu názvov molekúl ALKÍNOV, bol schválený aj ako normálny názov tejto zlúčeniny a v súčastnosti sa používa častejšie ako správnejší názov ETÍN. Využíva sa najmä pri zváraní kovov, kde spolu s kyslíkom dokáže vydať teplotu až 3000 stupňov Celsiových. Je mimoriadne reaktívny, začo vďačí trojitej väzbe molekúl uhlíka, preto sa používa na výrobu mnohých organických zlúčenín.

Technický ETÍN (ACETYLÉN) je nepríjemne zapáchajúci, čo spôsobujú rôzne nečistoty, ktoré sa s ním zmiešajú a vytvárajú vďaka reaktivite rôzne zlúčeníny, Acetylén môžeme pripraviť v laboratóriu reakciou KARBIDU VÁPENATÉHO s vodou. Upozorňujem, že je to veľmi nebezpečný pokus, ktorý môže skončiť vďaka vysokej reaktivite aj úrazom, alebo materiálnymi škodami. Z tohto dôvodu sa etín nepripravuje ani na hodinách chémie, hoci takýto pokus nájdete v deviatackej očebnici chémie. 1.1.4. CYKLOALKÁNY

- zlúčeníny s jednoduchou väzbou a uzavretým reťazcom.
- v názvoch CYKLOALKÁNOV je charakteristická predpona CYKLO- a prípona -AN.

Najužitočnejší je z tejto skupiny CYKLOHEXÁN so vzorcom

C6H12.


Na obrázku je zjednodušený štruktúrny vzorec. Väzby medzi
jednotlivými skupinami CH2 sú jednoduché. Cyklohexán sa používa ako rozpúšťadlo, avšak je aj základom niektorých aromatických zlúčenín. Nachádza sa v niektorých ropách a ich produktoch. Je horľavý. Zlúčeniny cyklohexánu sú obsiahnuté aj v niektorých rastlinách.1.1.5 ARÉNY

Asi najzaujímavejšími uhľovodíkmi sú ARÉNY. Obsahujú BENZÉNOVÉ JADRÁ (aspoň jedno).
Benzénové jadro je podobné jadru cyklohexánu, aj molekulový vzorec je rovnaký: C6H12. Avšak väzby v jeho vnútri sú rozdielné. Viac vysvetlí jednoduchý obrázok:


Takto vyzerá chéma benzénového jadra. Na špicoch by mal byť doplnený vzorec H

C

Čiary vo vnútri znázorňujú dvojitú väzbu. Vidíme striedanie jednoduchej a dvojitej väzby. Pri spájaní benzénových jadier ODPADÁ väzba označená úplne zvislou čiarou a takisto na jej koncoch nie sú žiadne reťazce
H-C. Najznámejšími ARÉNMI sú BENZÉN a NAFTALÉN. Sú výbušné a používajú sa k výrobe mnohých ďalších zlúčenín. Sú jedovaté, preto sa im treba vyhýbať. Niektoré arény a ich deriváty, napr. HYDROCHINÓN sa pre výborné redukčné schopností používajú vo fotografii ako vyvolávacie látky. Ale o tom až nabudúce. Samozrejme, využitie organických látok je takmer všestranné a rozpis využitia arénov by presiahol rámec referátu. Podnetom k napísaniu tohto referátu bola pomoc spolužiakom pri krátkych kontrolných prácach a päťminútovkách, ale jednotlivé témy boli z nedostatku času prebrané len telegraficky. Ak chcete niečo konkrétne o ktorejkoľvek z týchto skupín, pošlite mi e-mail na adresu a možno ešte v ten deň dostanete e-mailom požadovanú odpoveď. Konzultujte so mnou rôzne otázky z chémie, či fyziky, nemusím na všetko vedieť odpoveď, som tiež len jeden z vás, ale posnažím sa. Rovnako prosím tých, ktorým chémia nie je cudzia, a robia pokusy, zúčastňujú sa olympiád, ozvite sa. Čo tak založiť diskusnú skupinu na tému CHÉMIA?. Tento referát nie je dokonalý.

Je to kôli zlej SOFT a HARD výbave, ale najmä kôli nedostatku času. Prosím to ospravedlniť, časom referát možno vylepším, ale to záleží tak trochu aj od Vás. Takže čakám na vaše maily.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?